De ‘Energy Observer’ als vaandeldrager voor de waterstofrevolutie

Ga eens kijken. Van 21 tot 29 maart ligt de waterstofboot Energy Observer in de Antwerpse haven naast het Havenhuis. Dat is hun 34ste stop in hun reis om de wereld in 6 jaar. Ze gaan 101 havens aandoen in 50 landen. Hun volgende stop is Amsterdam.

De Franse kapitein Victorien Erussard neemt het woord “waterstofrevolutie” in de mond. Hij was kapitein op de grote vaart en zag de bevuiling met roet, fijn stof en broeikasgas. Het moet anders kunnen voor het klimaat en voor onze gezondheid. Dat wil hij aantonen. De Energy Observer is een varend laboratorium. Het is een catamaran die geluidloos en zonder emissie vaart op zonne-energie. Heel het dek is bedekt met zonnepanelen, waarover je kan lopen. Een deel van de opgewekte stroom wordt opgeslagen in batterijen voor onmiddellijk gebruik. Met de overschot aan stroom wordt waterstof geproduceerd uit het zeewater. Door de combinatie van batterijen en opslag in waterstof, kunnen ze dag en nacht verder varen.

Jérome Delafosse vaart mee met de Energy Observer. Hij is onderwater fotograaf. Hij kadert deze onderneming binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties: het bestrijden van de armoede, het recht op gezonde lucht, het behoud van de biodiversiteit… Hij wilde niet enkel de ontaarding van het klimaat met zijn vele gevolgen constateren, maar er ook iets aan doen.

Op 25 maart zal de Energy Observer beginnen met een nieuw experiment: zeilen op de wind. Niet met de aloude bekende zeildoeken met tuigage. Maar met super technologische starre zeilen, die volautomatisch geregeld worden. Het eerste zeil zal in de Antwerpse haven op de Energy Observer gemonteerd worden. Bij de aankomst in Amsterdam zal al een eerste evaluatie gemaakt kunnen worden.

Volg de ‘Odyssee voor de Toekomst’ van de Energy Observer online.

Lees het klimaatprogramma van de PVDA.

 

Auteur: Wiebe Eekman

Foto Flickr, Patrice Calatayu