Dagvaarding bewonersgroep Z.waanzin is pure intimidatie

Z.waanzin is een bewonersgroep die zich sinds 2017 verzet tegen de bouw van een megaproject aan het drukke Hobokense kruispunt van de Antwerpse en de Sint Bernardse steenweg, de Zwaantjes genaamd. Een projectontwikkelaar wil er een woonzorgcentrum, sportzaal, dienstencentrum en 50 assistentiewoningen in een toren van 16 verdiepingen neerplanten. Een project dat de draagkracht van de dichtbebouwde wijk ruimschoots overschrijdt . “Een zwaanzinnig project”, zegt men in Hoboken.

De juridische procedures tegen het project, tot bij de raad van State, werden in juni 2019 beëindigd met een overeenkomst tussen de bewonersgroep en de projectontwikkelaar. Onder druk van een schadevergoeding van 500.000 euro, werd er overeengekomen dat de bewonersgroep niet langer zou procederen en de projectontwikkelaar zijn schadeclaim zou laten vallen.

Het project kon dus eigenlijk van start gaan, maar na meer dan een jaar is er nog geen schop in de grond gegaan. Nog tijd allicht om in het licht van de coronacrisis aanpassingen aan te brengen aan het project? Rusthuizen met 123 kamers in lange gangen, zoals in een ziekenhuis, zijn pre-corona. De bewonersgroep besluit in een open brief op te roepen tot een ideeënshift rond ouderenzorg en de toekomst van woonzorgcentra in het bijzonder.

Maar in plaats van daarover een gedachtewisseling te kunnen hebben, krijgt de bewonersgroep en meer bepaald hun woordvoerder, Erik Vanobbergen, PVDA-lid en gepensioneerd huisarts bij Geneeskunde voor het Volk, een dagvaarding in de brievenbus om voor de rechter te verschijnen. Hij wordt gedagvaard wegens schending van de overeenkomst van juni 2019. De projectontwikkelaar vraagt deze keer een dwangsom van 50.000 euro per dag en schadevergoeding.

Op de rechtszitting weerleggen advocaten Jo Dereymaeker en Lies Michielsen van Progress Lawyers Network stuk voor stuk de “argumenten”, dikwijls halve waarheden en zelfs leugens, van de tegenpartij.

Met de open brief wordt de dading niet geschonden . In de dading werden geen beperkingen qua vrije meningsuiting opgelegd. En daar valt een open brief toch onder.

De projectontwikkelaar toont op geen enkele manier aan dat hij schade zou opgelopen hebben door de open brief. De ware reden om niet te beginnen met de bouwwerken moet elders gezocht worden. O.a. het Zorgbedrijf dat geen interesse meer vertoont in de uitbating.

Deze dagvaarding is pure intimidatie. De echte bedoeling is de bewonersgroep en bij uitbreiding alle kritische stemmen monddood te maken.

De tegenpartij had het niet onder de markt. Hun raadsman ontkende zelfs het licht van de zon: dat “Vanobbergen er uiteindelijk helemaal alleen voor staat”, terwijl er bijna 20 man in de rechtszaal zat!

De rechter vroeg de tegenpartij ten slotte hoe Erik Vanobbergen en de bewonersgroep verantwoordelijk konden zijn voor de vertraging op de werken, of zelfs voor het niet starten van de werkzaamheden ? Terwijl de raadsman van de projectontwikkelaar telkens weer aanhaalde dat het een complex dossier was waarbij de Stad, het Zorgbedrijf en Vespa betrokken waren, en er gewacht moest worden op de nog te bouwen school. Dat maakte zijn betoog helemaal ongeloofwaardig.

Ondertussen bevestigt een artikel in Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad de stelling van de actievoerders en hun advocaten: “De rechtszitting toonde duidelijk aan dat de dagvaarding intimidatie was, de echte reden voor de vertraging van het project ligt niet bij de open brief van de actievoerders”. 

Het vonnis valt op 4 of op 18 november. Blijf je graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen? Volg dan zeker de Facebookpagina van bewonersgroep Z.waanzin of schrijf je in op hun nieuwsbrief