Buurtfeest Fiesta Local voor een stad op mensenmaat

Op zaterdag 12 mei organiseerden Geneeskunde voor het Volk en PVDA Deurne voor de tweede keer hun buurtfeest Fiesta Local op de Arenaweide. Met lekker eten, muziek, kindervreugde, veel vrijwilligers en een vleugje stadsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen was ook deze editie een schot in de roos.

Meer dan 500 buurtbewoners genoten zaterdag van paella, Indische curry of barbecue, van muziek en ambiance, van sport en spel voor de kinderen en natuurlijk ook van de zon en de gezelligheid. En dat allemaal dankzij de inzet van meer dan 100 vrijwilligers. Inzet tijdens het feest zelf, maar ook de opbouw, de afbraak en de wekenlange voorbereiding waren het werk van een prachtig team van vrijwilligers.

Inhoudelijk was er aandacht voor het stadsprogramma van de PVDA. Peter Mertens vertelde hoe de Arenawijk in de jaren zestig ontworpen is als ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners: met betaalbare woningen, met een buurtzwembad, een sporthal, een buurtbibliotheek, een dienstencentrum én toegang tot en zicht op groene ruimte voor alle bewoners. Door decennialange verwaarlozing en gebrek aan investeringen zijn de woningen vandaag in slechte staat, is de bibliotheek vaker gesloten dan ons lief is, kan je de wijk nog nauwelijks met het openbaar vervoer bereiken, én wil dit stadsbestuur zwembad Arena sluiten. Met investeringen in ‘integrale wijken’ wil de PVDA dit tij keren, onze wijken doen bloeien en van Antwerpen een stad op mensenmaat maken.

Een belangrijke rol in het creëren van een integrale wijk is weggelegd voor de sociale groepspraktijken, een wijkgezondheidscentrum waar je zonder geld naar de huisarts kan. Het team van GVHV Deurne bracht een warme en muzikale ode aan deze groepspraktijken.