Busstation aan het Kattendijkdok valt als een lijk uit de kast

Het stadsbestuur laat op het eilandje vijf bushavens aanleggen op de voetgangerszone. “Het is niet alleen een slecht plan. Dit schepencollege fietst bovendien langs de wettelijke procedures. De gemeenteraad wordt gevraagd om een schimmige afspraak van de voormalige schepen van Ruimtelijke Ordening te legaliseren”, reageert Mie Branders. Lees hieronder haar tussenkomst op de gemeenteraad van juni 2018.

Beste raadsleden,

Dit agendapunt is eigenlijk een lijk dat uit de kast is gevallen. Zonder boe of bah worden er vijf bushavens gebouwd op de voetgangerszone van Kattendijkdok-Westkaai. Het gaat niet over bushavens voor openbaar vervoer in tijden van modal shift. Neen, het gaat over infrastructuur exclusief voor Europese tourbussen die cruisepassagiers van en naar hun riviercruises in het Kattendijkdok brengen. Met de bus tot vlak voor de deur rijden - in de lage-emissiezone - dat gaat het stadsbestuur hier organiseren. De bewoners en hun bezoekers worden verplicht om het openbaar domein autovrij te houden, volkomen terecht trouwens. Twee maten, twee gewichten.

Even snel regelen

De busstrook loopt langs de bekende Westkaaitorens. Een van die bushaltes ligt er al, die voor Toren 3. Er ligt nu een ‘zaak van de wegen’* voor aangaande de bushalte voor Toren 1. Het was niet eens de bedoeling om dat hier voor te leggen. Evenmin is dat gebeurd voor de bushalte voor Toren 3. De geplande bouw aan de woontorens zou gewoon uitgevoerd worden. Het lijkt erop dat de vorige schepen van Ruimtelijke Ordening geen slapende honden wou wakker maken.

Jammer genoeg zijn er toch enkele wakkere burgers die bezwaar hebben aangetekend bij de Provinciaal Stedenbouwkundig Ambtenaar. En daar werd dan vastgesteld dat de goedkeuring via de Gemeenteraad nooit heeft plaats gevonden en dus nog eventjes snel in juni moest geregeld worden. Daarover gaat dit punt. Even snel regelen.

Slecht plan

Nochtans is er geen enkele reden om dit snel te regelen. Het is gewoon een heel slecht plan omwille van zeven redenen.

1. De geplande bushaltehavens stroken niet met een goede ruimtelijke ordening

Ik citeer uit het ‘Masterplan Eilandje’ waar er erg veel nadruk ligt op het design van de wijk: “De Montevideowijk is in eerste plaats bedoeld als een zeer toegankelijke en open wijk. Dit gevoel moet ontstaan door publieke plaatsen te creëren rond de torens en langs het water. De kades vormen een integraal deel van het publiek domein en tussen de gebouwen blijft er voldoende doorkijk naar het water bewaard. Hierdoor zal men de onmiddellijke nabijheid van de haven versterkt kunnen ervaren. Om de voetganger deze beleving maximaal te gunnen, voorziet men aan de Kattendijkdok-Westkaai een ondergrondse parkeergarage. [...] De auto wordt ook in deze wijk maximaal op de kades geweerd.”

In de toelichting ‘RUP Eilandje’ staat te lezen: “Aan de Westkaai van het Kattendijkdok voorziet het Masterplan Eilandje 6 torens met een gemixt programma. Het gaat om 6 ranke en slanke torens met een beperkt grondvlak die te midden van een parkstructuur worden ingeplant. Op die manier wordt tegelijk een dens stedelijk programma toegevoegd en de doorkijk naar de dokken en de monumenten op de kop van de wijk worden behouden. Op die manier gaan de torens een dialoog aan met de omgeving.“

Voor Kattendijkdok-Westkaai is in het ‘beeldkwaliteitsplan voor de buitenruimte’ gekozen voor een “zo ruim mogelijke publieke kade, die ruimtelijk doorvloeit, zoals het water van de rivier naar de dokken."

Dit alles staat uiteraard allemaal haaks op het principe van 200 meter bushavens. Dit college negeert haar eigen plannen. Het ontnuchterende antwoord van de Provinciale Stedenbouwkundige Ambtenaar op dit argument is: “De gebruikte materialen zijn inpasbaar bij de bestaande weginfrastructuur, dus de beeldkwaliteit van dit stuk Eilandje blijft behouden.”

2. De publieke voetgangerszone wordt opgeofferd

Op onderstaand kaartje zie je hoe het voetpad versmald wordt ten voordele van privaat busvervoer (groene strook). De fietsstallingen waar bewoners en bezoekers hun tweewieler achterlaten zijn in één moeite mee verwijderd.

inplantingsplan_VESPA.JPG

3. De rijweg versmalt waardoor de zwakke weggebruiker nog minder ruimte heeft

4. De mobiliteit komt in het gedrang

De infrastructuur van het kruispunt Amsterdamstraat/Nassaustraat, met aan beide zijden het fietspad, is totaal niet geschikt voor dergelijke busbewegingen.

5. Er is een probleem met de eigendomsverhoudingen

De grond behoort momenteel nog toe of grenst aan de grond van VME Kattendijkdok-Westkaai. Dat zullen we weldra ook snel-snel regelen in de eerstvolgende gemeenteraad?

6. Geen openbaar onderzoek

Voor de aanleg van vijf bushavens met een totale lengte van meer dan 200 meter, had er voorafgaand een openbaar onderzoek dienen te gebeuren. Een openbaar onderzoek geeft de bevolking de kans om eventuele bezwaren tegen de toekenning van een omgevingsvergunning te uiten. De stad fractioneert deze aanvraag, hakt ze in vijf stukjes en omzeilt zo het openbaar onderzoek. Ten opzichte van andere werven is dat op zijn minst gezegd niet netjes.

7. Quid modal shift?

We verwachten van de bewoners en hun bezoekers inspanningen i.v.m. de modal shift en eisen dat hun auto's maximaal ondergronds worden geparkeerd. Maar de cruisepassagiers worden tot voor de deur gereden. Bovendien is er een alternatief: de tram die honderd meter verderop ligt, en die iedereen zowel van en naar de dichtstbijzijnde ‘park and ride’ (P&R) kan brengen als naar het historische centrum van de Stad.

Er valt hier een lijk uit de kast en wij stellen voor dat we dat terug in de kast steken en het daar met rust laten.

 

Mie branders vroeg om de bouw niet te laten doorgaan. Dit werd afgekeurd door N-VA, Vlaams Belang, CD&V en Open Vld. Je vindt het goedgekeurde besluit hier terug.

Noten

*De ‘zaak van de wegen’ is een benaming voor een gemeenteraadsbeslissing die zich uitspreekt over openbare wegen.