Brand bij Umicore: PVDA verwacht volledige transparantie en extra bijeenkomst medische werkgroep

Op dag 2 van de brand bij Umicore wordt het duidelijk dat de schade aan de loodraffinaderij erg groot is. Bovendien zijn de resultaten van metingen in de windrichting van de rookpluim zorgwekkend. Mie Branders, huisarts in Hoboken en PVDA-gemeenteraadslid, is kordaat: “We verwachten dat er een volledige en transparante communicatie komt van Umicore. Daarnaast moeten de gezondheidsrisico’s voor de omwonenden ingeschat worden. Dat is de taak van de medische werkgroep. Die zal sneller dan voorzien moeten samenkomen om te bepalen of er meer metingen in de omgeving én frequentere bloedstalen bij de kinderen moeten uitgevoerd worden”.

Eerste metingen wijzen op verhoogde stofneerslag achter Fort 8

Gisteren brak rond 19u een felle brand uit in de loodraffinage van Umicore. Alle lof voor de brandweerlui die het vuur snel onder controle kregen. Vandaag zal de schade opgemeten worden. Het is duidelijk dat de loodraffinaderij erg geleden heeft onder het vuur. Een groot gedeelte van het dak is verwoest. Er zitten brandgaten in de zijwanden. Iedereen kon gisteren zien dat de zwarte rookpluim initieel over de wijk Vinkenvelden waaide en later iets meer naar het westen, richting de sportterreinen achter fort 8. Positief nieuws is dat de gezinnen die het dichtst bij het bedrijf wonen, wellicht minder last zullen ondervinden van de emissies van zware metalen. De eerste metingen wijzen dat ook uit.

Maar de keerzijde van de medaille is dat de wijken verderop dan weer meer neerslag te verduren kregen. “De meetpost op de tennisvelden achter Fort 8 geven hoge waarden van zware metalen aan, vernemen we uit goede bron”, zegt Mie Branders. “We verwachten van Umicore dat daarover een volledige transparante communicatie komt”.

Medische werkgroep moet extra samenkomen

Gezien de rookpluim initieel richting de wijk Vinkenvelde trok, is het belangrijk om ook daar extra metingen te doen. We denken dan vooral aan het speelpleintje van Cockerillhof, het binnenpleintje van Vinkenvelde en de sport- en speelpleintjes van het park van Hoboken. Bovendien is het echt belangrijk dat er metingen komen in de buurt van de kinderopvang in het voormalige conciërgegebouw van Fort 8. “Er stelt zich ook de vraag of het nuttig of nodig is om nu snellere bloedwaarden af te nemen bij de kinderen, die wonen in de wijken die getroffen zijn”, zegt Mie Branders. “Maar daarover beslissen de experten, en die zitten samen in de medische werkgroep. We roepen alvast op om die sneller bij mekaar te roepen”.

Vertrouwen geschonden

In september 2018, na de vorige grote brand in Umicore, werd er een wijkvergadering gehouden om lessen te trekken uit de aanpak van het incident. Alle betrokkenen waren ter plaatse: de CEO, milieudeskundige én communicatiedeskundige van Umicore, de commandant van de brandweer, de politie, het districtsbestuur. “Ik herinner me toen een stevige vergadering, waar de omwonenden zich niet met een kluitje in het riet lieten sturen. Maar ik was toen ook blij verrast door de eerlijke en open communicatie vanuit Umicore zelf, die erg verveeld zat met de situatie. Voor mij was dat een breuk met het verleden, waar wel eens wat werd toegedekt. De omwonenden kregen antwoorden op al hun vragen. Er werd erkend dat het gebrek aan communicatie met de buren tijdens het incident zelf, erg werd onderschat. Met deze vierde brand moet ik vaststellen dat de lessen niet werden onthouden. Dat heeft een groot gat geslagen in het vertrouwen naar de omwonenden. Ze voelen zich echt “vergeten”. Het lijkt alsof het rampenplan enkel dient om een bedrijf te beschermen, en pas later de gezondheid van de kinderen.” Mie Branders verwacht dan ook dat er een scherpe evaluatie komt en dat Umicore de moed heeft om open, eerlijk en snel met informatie naar de bewoners te stappen.