Arbeiders Van Hool staken voor syndicale en democratische rechten

De arbeiders van busbouwer Van Hool staken op 21 december en volgen daarmee de oproep van hun metaalbonden ABVV Metaal, ACV Metea en ACLVB. Aanleiding is een aanval van de directie op de syndicale en democratische rechten.

Een vakbondsmilitant en 6 arbeiders werden deze week gesanctioneerd door de directie. Welk ernstig misdrijf hadden zij begaan? Geen. Het ging over informatieverstrekking zoals wettelijk voorzien. Vakbondsmilitanten mogen, moeten zelfs, hun collega’s informeren over onderhandelingen, vakbondsacties, sociaal overleg in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk. In dit specifieke geval gaf een vakbondsmilitant toelichting aan zijn collega’s over de nationale actiedag van 14 december en over de lopende bedrijfsonderhandelingen.

Ze kregen de volgende dag van hun manager een schriftelijke verwittiging en een financiële sanctie van een kwartier looninhouding aangesmeerd. Onaanvaardbaar. De gemoederen laaiden hoog op. Toch hield de directie voet bij stuk en wou de sancties niet intrekken. De vakbonden reageerden prompt met een stakingsdag. Het zit erg hoog bij de vakbonden en de arbeiders. De stakingsdag wordt dan ook goed opgevolgd. Er staan piketten voor de deur, maar de ingangspoorten zijn open. Wie wil, mag werken. Toch zijn er nauwelijks arbeiders opgedaagd. Er is brede steun voor de actie.

ABVV Metaal hoofdafgevaardigde David Scheveneels: “De verontwaardiging gaat eigenlijk dieper dan dit ene incident. Dit is een duidelijke, frontale aanval op de rechten van arbeiders. Maar al veel langer is er een gebrek aan respect voor het werk van de arbeiders en voor het sociaal overleg. Dat gebrek aan respect vanwege de directie straalt af op het middenkader. Bijgevolg voelen die zich gesteund als ze overgaan tot dit soort van sancties. De arbeiders zijn dat beu. Ze moeten werken in moeilijke omstandigheden, onder hoge werkdruk. Als er dan zelfs geen respect is vanwege de directie houdt het op.”