Antwerpen, waar de burgemeester een spiksplinternieuw speelplein sluit

Op 15 oktober beslist burgemeester Bart De Wever om in Hoboken een speelpleintje te sluiten. De dag na de verkiezingen worden er hekken geplaatst en de speeltuigen worden ingepakt in plasticfolie. “Een heel wrang beeld,” vindt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders. “Geen kind kan er nog spelen. Nochtans had ook de N-VA het tijdens de kiescampagne over voldoende speelpleintjes voor kinderen. En over participatie en jongeren als volwaardige gesprekspartners”. De PVDA-fractie zal de komende gemeenteraad de burgemeester hierover interpelleren.

Mie Branders

Een pleintje met een te groot succes

In Hoboken Noord is er al lang een nijpend tekort aan openbare ruimte om te spelen. Met veel trots opende het district in die wijk een eerste speelpleintje in mei 2018, aan het kruispunt van de Lageweg en de Meetjeslandstraat. Kostprijs: 147.000 euro. De aantrekkingskracht van dat ene pleintje op de kinderen van de buurt was enorm. Het groeide snel uit zijn voegen. Vanuit de buurt kwamen klachten van overlast, van lawaai, beschadiging van auto’s, sluikstort.

Het district speelde kort op de bal. Al vanaf het begin van de zomervakantie werd een overleg gestart met de bewoners om naar oplossingen te zoeken. Er kwam extra politietoezicht, er werden hekken geplaatst aan één kant van het speelpleintje, de jeugdwerking werd ingeschakeld, er werd een extra voetbalveldje ingericht verderop voor de grotere gasten, grote speeltuigen werden vervangen door kleinere, losliggende lavasteentjes werden vervangen door beplanting... daarbovenop was er ook een akkoord om openings- en sluitingsuren te hanteren om de buurt toch haar rust te gunnen.

De mensen uit de buurt getuigen dat het de goede richting uitging. De kinderen leerden nieuwe vriendjes kennen, de ouders zetten zich op de banken om een oogje in ’t zeil te houden en leerden ook weer nieuwe buren kennen, de jeugdwerkers namen hun verantwoordelijkheid op en de politie stond zich te vervelen bij gebrek aan incidenten. Op de opvolgvergadering op 13 september kreeg iedereen nog eens een uitvoerige toelichting van de buurttoezichters en de politie en er werd afgesproken om nog verder te werken aan nieuwe maatregelen. Voor alle duidelijkheid: het gaat nog steeds over spelende kinderen.

Eenzijdige beslissing

Voor een paar buren zal het nooit goed genoeg zijn. Ze nemen een advocaat onder de arm. Er worden geluidsmetingen uitgevoerd door twee instanties en dat is voor de burgemeester genoeg om vanuit zijn kabinet in Antwerpen eenzijdig het speelpleintje te sluiten. Het district? Gepasseerd. De schepen van Jeugd? Niet gesproken. De N-VA-voorzitter van de districtsraad? Beweert dat ze van niets wist. De kinderen en hun ouders? Quantité négligeable. Het Charter GoeGespeeld? Een vod papier.

Kleine helden

Als we een week later naar het pleintje trekken, staan er een tiental kinderen klaar met een spandoek en slogans. Wij willen ons park terug! We gaan staken! De hekken hangen vol met tekeningen en slogans. We gaan een brief naar de burgemeester schrijven, zeggen ze vastberaden. Hij moet met ons komen praten. Hij gelooft een paar volwassenen, maar naar ons luistert hij niet. We zoeken pen en papier bij mekaar en ze beginnen eraan. De oudste is twaalf jaar. Wij zitten nu minder op internet, lacht ze me toe.

De mensen die voorbij komen, zijn verontwaardigd over de gang van zaken. De mama’s steunen hun kinderen in hun prille activisme. Ze willen echt betogen! Er wordt afgesproken dat het de volgende zaterdag zal zijn, na de middag, als de voetballertjes terug zijn van hun match. De kinderen gaan van deur tot deur om de straat uit te nodigen om erbij te zijn. We beloven dat we hen gaan steunen met een … reus. Ondertussen hangen er balonnetjes aan de hekken. Het wordt allemaal door hele kleine handjes geregeld. We helpen ook een handje met de perscontacten. Hun actie komt op tv. Die kleine helden hebben mijn hart gestolen.

De geluidsstudies met auteursrechten

De volgende zondag op ATV gaat de Hobokense schepen van Jeugd, Omar Fathi (Groen), in debat met de advocate van de buurtbewoners die klacht neerlegden. “Als jij de geluidsstudies had gelezen, zou jij hier niet zitten," sneert ze. "Het is onleefbaar: ofwel gaat het speelplein weg, ofwel moet je de mensen onteigenen!” Dat lijkt me een goeie reden om die geluidstudies op te vragen. Alle vorige klachten die er ooit in Hoboken waren over geluidsoverlast van bedrijven in de buurt van woonwijken werden nooit au sérieux genomen. Maar spelende kinderen zijn blijkbaar onleefbaar.

Ik vraag de studies op bij het kabinet van de burgemeester. Mijn vraag wordt doorgestuurd naar de Algemeen Directeur. Een week later is er nog niets. Ik vraag wat er scheelt? “Momenteel wachten wij op antwoord van de firma die de studie gemaakt heeft. Zij moeten goedkeuring geven om de studie openbaar te maken, dit heeft te maken met auteursrechten. Zodra we hierover meer weten, nemen we contact op met u.” Openbaarheid van bestuur, het begrip is zo rekbaar als kauwgom.

Meer speelpleintjes in plaats van minder

Als het enige speelpleintje in de buurt te populair is, lost de burgemeester dat op door … het te sluiten. Het is toch al te gek dat een district investeert in pleintjes en dat de burgemeester van Antwerpen ze weer sluit. Dat is weggegooid geld van de al krappe districtsbegroting.

Met de PVDA vinden we het super belangrijk dat kinderen buiten kunnen spelen. Natuurlijk moet er ook aandacht zijn voor te veel lawaai. We geloven in integrale wijken waar publieke voorzieningen voor alle inwoners aanwezig zijn en waar we investeren een sociale weefsel. Daarom staan we ook achter alle maatregelen die er al genomen zijn en nog genomen kunnen worden om de hinder voor de omwonenden te beperken.

Het is overduidelijk dat er nog meer geinvesteerd moet worden in speelpleintjes en plaatsen op het openbaar domein waar kinderen zich voluit kunnen uitleven. In Hoboken zal de schepen van Jeugd aan de PVDA een goeie partner hebben om die plaatsen te vinden en in te richten. Sterk jeugdwerk gaat daarmee samen. Maak Pleinpatrons verantwoordelijk voor hun plein en er gebeuren mooie dingen. In Borgerhout doen ze het ons voor, met dank aan Kras en Jes.

Wordt vervolgd

In Hoboken denkt jeugdschepen Fathi na over juridische stappen tegen de beslissing van de burgemeester. Met de PVDA dienden we alvast een vraag in voor de gemeenteraad van november. En de kinderen? Die wachten op een brief van de burgemeester.