Meer duiding van standbeeld Pater de Deken is nodig

Het standbeeld van Pater de Deken in Wilrijk staat elke avond letterlijk in de schijnwerpers, maar weten de Wilrijkenaars eigenlijk wel wat de rol van missionaris de Deken is geweest? Het infobord dat in 2015 werd bijgeplaatst aan het standbeeld vertelt een en ander. Met een symbolische actie werd er door de Wilrijkse PVDA verder teruggeblikt.

“Missionarissen zoals pater de Deken waren geen onschuldige goede zielen die aan liefdadigheid wouden doen,” zegt Lien Moens, PVDA districtsraadslid. “Ze waren een essentiële schakel in de grondstoffenroof van het Afrikaanse continent. Terwijl de bevolking onderdrukt werd door het koloniale leger, verdwenen de opbrengsten van de natuurlijke rijkdom in de zakken van grote industriëlen en bankiers.” Die grote geldheren vertoeven niet toevallig in de omgeving van de pater. Ze behoren tot zijn innerlijke kring. In 1904 zorgen Senator Cogels (uit de bekende bankiersfamilie) en grootgrondbezitter Eduard Osy de Zegwaart er voor dat het standbeeld er in 1904 komt.

Nahid Koocheki, voorzitter van de Wilrijkse PVDA-afdeling, voegt daar aan toe: “Dit standbeeld is geen onschuldig kunstwerk. Maar moet het beeld dan weg? Wij willen de geschiedenis niet uitwissen of wegmoffelen, integendeel, de koloniale geschiedenis is te weinig gekend. Er zou juist veel meer informatie, debat en duiding over de tijdgeest en dit verleden moeten kunnen gegeven worden. Dat willen wij met deze actie vandaag bereiken.”