Meer duiding van standbeeld Pater de Deken is nodig

Het standbeeld van Pater de Deken in Wilrijk staat elke avond letterlijk in de schijnwerpers, maar weten de Wilrijkenaars eigenlijk wel wat de rol van missionaris de Deken is geweest? Het infobord dat in 2015 werd bijgeplaatst aan het standbeeld vertelt een en ander. Met een symbolische actie werd er door de Wilrijkse PVDA verder teruggeblikt.

“Missionarissen zoals pater de Deken waren geen onschuldige goede zielen die aan liefdadigheid wouden doen,” zegt Lien Moens, PVDA districtsraadslid. “Ze waren een essentiële schakel in de grondstoffenroof van het Afrikaanse continent. Terwijl de bevolking onderdrukt werd door het koloniale leger, verdwenen de opbrengsten van de natuurlijke rijkdom in de zakken van grote industriëlen en bankiers.” Die grote geldheren vertoeven niet toevallig in de omgeving van de pater. Ze behoren tot zijn innerlijke kring. In 1904 zorgen Senator Cogels (uit de bekende bankiersfamilie) en grootgrondbezitter Eduard Osy de Zegwaart er voor dat het standbeeld er in 1904 komt.

Nahid Koocheki, voorzitter van de Wilrijkse PVDA-afdeling, voegt daar aan toe: “Dit standbeeld is geen onschuldig kunstwerk. Maar moet het beeld dan weg? Wij willen de geschiedenis niet uitwissen of wegmoffelen, integendeel, de koloniale geschiedenis is te weinig gekend. Er zou juist veel meer informatie, debat en duiding over de tijdgeest en dit verleden moeten kunnen gegeven worden. Dat willen wij met deze actie vandaag bereiken.”


1 reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
  • Nicole Heindryckx
    heeft gereageerd 2020-06-24 23:18:01 +0200
    Ik ben het met jullie stelling volledig eens; Ook al ettelijke keren voor op mijn donder gekregen op FB, omdat ik zeg NEEN, die standbeelden MOETEN NIET WEG !! Wat er wel dient toegevoegd te worden is meer tekst en uitleg over wat / hoe / wanneer en in wiens opdracht hij gehandeld heeft. Laat die pater nu verdwijnen, is dan de schuld van de Kerk hiermee ook ineens uitgeveegd?? Nog in geen Miljard jaar!! In Rome weten ze ook goed genoeg wat er ten tijden van ons Popolle II gebeurt is. Maar dat is met de mantel der liefde toegedekt. Onze geschiedenis is wat ze is. Ook al verscheuren we alle boeken, mooie prentjes, schilderijen, bustes, en standbeelden van wreedaards en uitbuiters en raciale moordenaars… daarmee gaan we onze geschiedenis NIET herschrijven. We moeten onze mensen, en vooral de jeugd, veel meer duding geven over wat er gebeurd is, en waar de fout ligt. Pas dan kunnen wij de schulden tegenover de miljoenen slachtoffers serieus nemen.

Dit is jouw beweging