PVDA Borgerhout tevreden met extra middelen voor Peperbus “tijd om naar de noden van de buurt te luisteren”

PVDA Borgerhout is tevreden dat er extra middelen gevonden zijn om de Peperbus te renoveren. Dit opent de mogelijkheid om de kerk in publieke handen te houden. “Het is goed dat men is afgestapt van het zoeken naar louter commerciële partners. We roepen de stad nu op om ook eens in de buurt te gaan luisteren naar wat ze nodig heeft en de dialoog met de buurtbewoners over de toekomst van de kerk te starten,” zegt PVDA fractieleider Jos D’Haese, “onze Borgerhoutse afdeling hield in het voorjaar een buurtbevraging, daarmee hebben wij al meer dan 300 frisse ideeën verzameld over welke invulling de Peperbus zou moeten krijgen”.

Deze ochtend werd aangekondigd dat de stad vijf miljoen euro heeft gevonden om de bekende Peperbuskerk in Borgerhout deels te renoveren. Nadat werkgeversorganisatie Unizo zich terugtrok uit een project om van de kerk een kantoorgebouw te maken, heeft de stad tevergeefs gezocht naar een private partner om het gebouw van haar over te nemen. Nu gooit ze het over een andere boeg en investeert zelf in het gebouw. “Dit is goed nieuws,” zegt D’Haese, “we vragen al lang dat de Peperbus een publieke open invulling krijgt en geen privégebouw wordt. We zijn blij dat de stad nu ook inziet dat dit veel beter is.”

De stad zal de buitenkant van het oude gebouw nu renoveren en wil daarna opnieuw op zoek gaan naar een partner die de binnenkant voor haar rekening wil nemen en het uitbaten. Maar over wie of wat dat wordt laat ze nog niets los. “We vragen de stad om te komen luisteren naar wat de buurtbewoners hier in Borgerhout nodig hebben voor ze opnieuw op zoek gaat” gaat D’Haese verder. Hij woont zelf ook op een steenworp van de kerk. 

“We hebben met PVDA Borgerhout een half jaar geleden al eens met honderden buurtbewoners het gesprek gevoerd over wat zij zien dat er nodig is. En daar zijn heel wat vernieuwende ideeën uitgekomen die de kerk een sociale invulling geven.” De stad heeft zich nu twee jaar gegeven om de buitenkant van het gebouw aan te pakken, de linkse partij vraagt om die tijd te gebruiken om de buurt nu echt te betrekken en die noden au sérieux te nemen. “Luisteren naar de ideeën en noden van de buurt levert veel op. Indien schepen Meeuws (Vooruit) er voor open staat, stellen we hem graag de resultaten van ons onderzoek voor.” sluit D’Haese af.

De bevraging van PVDA Borgerhout resulteerde in drie concepten voor de Peperbus: een speelkerk, een sportkerk en een stille kerk. Borgerhouts visual artist Fenna Bouve maakte hiervan alvast drie schetsen.

Perscontact: Jos D’Haese 
Schetsen © Fenna Bouve