105 miljoen besparing op personeel, schepen Ait Daoud moet klare wijn schenken

De komende bestuursperiode zal het Antwerpse stadsbestuur (N-VA, s.pa en Open VLD) een trapsgewijze personeelsbesparing doorvoeren van 5 miljoen per jaar. In 2020 wordt er 5 miljoen bespaard, in 2021 10 miljoen en zo verder tot maar liefst 30 miljoen in 2025. “In totaal gaat het over maar liefst 105 miljoen”, stelt PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders. “Onze schepenen doen zich voor als de grote investeerders in deze stad. Op één plaats wordt er alvast serieus gedesinvesteerd, namelijk in het stedelijk personeel. Dit bestuur blijft de verkeerde keuzes maken en houdt koppig vast aan de besparingsmantra waarin ook de Vlaamse regering gevangen zit.”

“105 miljoen op besparen zes jaar, dat gaat verder dan wat ‘optimalisaties en rationaliseringen’ zoals de schepen het probeert te minimaliseren. Dat zijn ongeveer honderd personeelsleden per jaar die weggenomen worden, op vele diensten die nu al op hun tandvlees zitten”, weet Mie Branders. “Wij pikken het niet dat de schepen geen klare wijn schenkt waar ze deze miljoenen gaat schrappen. Je bespaart geen honderd miljoen zonder plan. Laat ons dat dan ook publiek maken en daar een openlijk debat over hebben. Het personeel en de inwoners verdienen die transparantie. Zo is het een publiek geheim dat men de loketten van district Berchem wil samenvoegen wanneer de loketten van district Antwerpen naar zaal Harmonie verhuizen. In de bibliotheken wil men onbemande openingsuren invoeren.”

Op minder dan tien jaar tijd is dit de derde besparing op personeel. In 2010 onder Patrick Janssens, liet de stad 700 personeelsleden afvloeien. Men sloot onder andere zeven wijkbibliotheken en meer dan één op tien personeelsleden in de districtshuizen vertrok. In 2012 besliste het stadsbestuur van De Wever om over de hele groep 1.420 personeelsleden te laten afvloeien. “Hoever wil men eigenlijk nog gaan?” vraagt Branders zich af. “Men spreekt steeds over jobs, jobs, jobs, maar bij het eigen personeel is dit stadsbestuur, net zoals de Vlaamse regering, een jobkiller.”

Er zijn alternatieven, er zijn financiële middelen voor wie ze wil zien. “De stad ziet jaarlijks 36 miljoen aan bedrijfsbelastingen aan haar neus voorbij gaan, de zogeheten opcentiemen op materieel en outillage. 350 miljoen euro aan responsabiliseringsbijdragen, krijgt de stad Antwerpen vanuit Vlaanderen als subsidie om de pensioenen te betalen. Op de gemeenteraad van september verhoogde dit bestuur de schepenlonen en zitpenningen met maar liefst 42%. Kostprijs 11,4 miljoen. Kom ons dus niet vertellen dat er geen geld is” zegt Branders.

“We hebben niet minder, maar meer personeel nodig”, zegt Branders. “Staf in de eerste plaats bij in de diensten die het vandaag heel zwaar hebben. Bekende voorbeelden zijn de huisvuilophalers, de kinderverzorgers en de woontoezichters. Daarnaast hebben we ook personeel nodig om de sociale en ecologische noden van de stad de lenigen. Met de PVDA pleiten we voor de oprichting van een stadsbedrijf dat duurzame en goedkope energie levert, zoals in München, Stuttgart en Kopenhagen bestaan.”

 

Perscontact

Mie Branders