Maak mee het verschil

Nieuws

Stadsbestuur wil “betaalbare woningen” van 300.000 euro

Het stadsbestuur belooft werk te maken van betaalbare woningen. Dat is wat we al enkele jaren horen als de wooncrisis ter sprake komt. Wat dat juist inhoudt, komen we nu te weten. Naar aanleiding van de stedenbouwkundige ontwikkelingskosten (SOK’s) die worden vastgelegd in het project Moonstraat, wordt voor het eerst een prijs op betaalbaar wonen geplakt: maximum 2300 euro per vierkante meter. “Een koopprijs van 300.000 euro voor een gezinswoning, is niet betaalbaar voor het gros van de Antwerpenaren”, reageert Peter Mertens, gemeenteraadslid voor de PVDA.

Voor openbare, kwaliteitsvolle en betaalbare woonzorgcentra

Binnen het Zorgbedrijf Antwerpen (dat zijn de voormalige OCMW-rusthuizen) liggen er plannen op tafel om dit ‘bedrijf’ gedeeltelijk te commercialiseren. Samen met de PVDA werkingen rond zorg en sociaal werk heeft Lise Vandecasteele (OCMW-raadslid van de PVDA) hier haar tanden in gezet. Om alle betrokkenen te informeren hebben zij een folder gemaakt.

Klaar voor echte verandering?