Nieuws

Het Antwerpse stadsbestuur wil het Arena zwembad sluiten. De stad wil jaarlijks meer dan één miljoen euro wegschenken aan de uitbater van een groot bovenlokaal recreatief zwembad. En daar offert het stadsbestuur een drukbezocht en populair publiek zwembad voor op.

Fotoreportage

Op dinsdag 21 februari projecteerden actievoerders van de 11 maart beweging laserbeelden op enkele gebouwen in Antwerpen. Daarmee willen ze hun eisen kracht bijzetten om de kernreactoren van Doel te sluiten, dringend te investeren in hernieuwbare energie, en de tewerkstelling van de 65.000 werknemers in de haven te garanderen. Dat is ook het motief van de optocht op zaterdag 11 maart 2017 in Antwerpen waar de PVDA toe op roept.

Persbericht

De PVDA wil onderzoek naar de toplonen die uitbetaald worden bij de Autonome Gemeentebedrijven. Vandaag raakte bekend dat CEO’s van autonome gemeentebedrijven vaak veel meer inkomen trekken dan wettelijk is toegelaten in het Gemeentedecreet. In sommige gevallen zelfs tot 450.000 euro bruto, dat is anderhalve keer de pree van de premier.

Video

Op de Antwerpse gemeenteraad van maandag 20 februari wordt een belangrijk debat gehouden over de mandaten van schepen Koen Kennis (N-VA). Het ATV-middagnieuws interviewde Peter Mertens (PVDA), die waarschuwt voor 'vertroebeling' van het debat. Mertens wil 'alles op tafel': "de graaicultuur stoppen kan maar als men ook de geheimhoudingscultuur stopt".

Nieuws

Interpellatie Peter Mertens aan schepen Koen Kennis (gemeenteraad 20 februari 2017), over het mandaat bij Inter-Regies en over de vergoedingen bij Intermixt.

Nieuws

Intermixt, een stichting van openbaar nut die actief is in de Belgische aardgas- en elektriciteitssector, betaalt jaarlijks 2,1 miljoen euro voor 10,4 voltijdse personeelsleden. Dat blijkt uit cijfers van de PVDA.

Nieuws

Sinds 3 februari staat het daklozencentrum De Vaart in Antwerpen opnieuw op de markt. Iedereen mag meedingen, ook commerciële bedrijven. De bewakingsmultinational G4S wil zich ook kandidaat stellen. In een protestmail vragen we aan G4S om zich terug te trekken. Een (bewakings)multinational hoort niet thuis in de sociale zorg.

Nieuws

De Park & Ride in Kontich, aan de oprit van de E19, is een middel om het dichtslibben van de regio te bestrijden. Omdat deze parking alleen bereikbaar is met de auto, leidt ze ironisch genoeg zelf ook tot extra files en een grotere verkeersdrukte.

Fotoreportage

De Hobokense wijk Moretusburg kende een lange geschiedenis van vervuiling met zware metalen door het nabijgelegen bedrijf Metallurgie, het huidige Umicore.

Nieuws

De afdeling Antwerpen-Noord van de PVDA zal de komende maanden enquêtes ophalen om een goed beeld te krijgen van wat wonen in wijk “2060” betekent en om de woonproblematiek op de politieke agenda te zetten.