Persbericht

Peter Mertens (PVDA) dient klacht in bij de provinciegouverneur, omdat het stadsbestuur bij monde van schepen van sociale zaken Fons Duchateau, niet inhoudelijk wilde antwoorden op zijn vragen op de laatste gemeenteraad. Mertens wilde weten of er een strategie van het stadsbestuur is om het verlenen van dringende medische hulp aan mensen zonder papieren, moeilijker te maken. Er kwam geen inhoudelijk antwoord, omdat het een kwestie voor de OCMW-raad zou zijn.

Persbericht

De stad Antwerpen wil in de loop van 2016 een lage-emissiezone invoeren, vanaf de Scheldekaaien tot en met de Singel en op Linkeroever. In dit gebied zullen de meest vervuilende voertuigen geweerd worden.

Nieuws

Dinsdag 16 juni was er een speciale Raadscommissie van de Districtsraad van Borgerhout. Thema was: de stand van zaken van de plannen met het Moorkensplein.

Nieuws

Op de districtsraad van maandag 22/6 legde het PVDA-Spa-Groen-bestuur van Borgerhout de wijzigingen in het budget voor aan de Raad. Dit progressief bestuur legt eigen accenten, en dat blijkt ook uit het budget. 

Nieuws

Vrijdagochtend 3 juli 2015 om 04u begonnen de arbeiders/chauffeurs van betoncentrale-multinational Holcim-Lafarge te Merksem, vlak achter het Antwerps sportpaleis, een spontane staking tegen de sociale dumpingpraktijken die heersen op het bedrijf en bij uitbreiding in gans de bouwsector.

Fotoreportage

Meer dan 450 bezorgde burgers en een hondertal gemeenteraads- en districtsraadsleden woonden gisterenavond - in zwoele zomertemperaturen - de gezamelijke commissie over de overkapping van de Antwerpse Ring bij. Deze - historische - commissiezitting kwam er op vraag van de PVDA. De PVDA was overtuigend aanwezig met dertien verkozenen en vele leden.

Nieuws

Minister Weyts en het Antwerpse stadsbestuur houden vast aan het BAM-plan dat traag, ongezond en duur is. De PVDA stelt daar drie kortetermijnmaatregelen tegenover en steunt Ringland volmondig als duurzame oplossing.

Nieuws

Op de Antwerpse gemeenteraad van 29 juni interpelleert Peter Mertens Bart De Wever naar aanleiding van zijn uitlatingen in de Gazet Van Antwerpen op 11 juni. Hierin stelt de burgemeerster dat de stad Antwerpen zou te maken hebben met een welstandsvlucht. Bij het bouwen van nieuwe wijken moet er vooral gekeken worden naar de behoeften van de gezinnen uit de middenklasse. Sociale woningen bouwen is geen optie, want "daarmee trekken we alleen maar meer arme mensen aan". Lees hieronder de interpellatie van Peter Mertens.

Nieuws

Bij de opening van het parlementair werkjaar 2015-2016 willen we met de handtekening van 1 op 10 Wilrijkenaren naar Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Zo hopen we de ondertunneling van het A12-viaduct hoog op de agenda te houden. Teken daarom hier en nu a.u.b. onze petitie.

Nieuws

Op dinsdag 23 juni organiseerden de vakbonden stakingsacties in vijf opvangcentra voor asielzoekers van Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. De bonden protesteren tegen de geplande besparingen bij het agentschap. In de provincie Antwerpen gaat het om de centra van Kapellen en Broechem.