Nieuws

Er kwamen op 12 december zo'n 150 mensen luisteren naar de toelichting over de uitbreiding van de Antwerpse luchthaven. PVDA+ raadslid Sofie Blancke vuurde er een hele reeks vragen van omwonenden en actiegroepen af. Vele antwoorden overtuigden niet en verschillende vragen bleven onbeantwoord. Wordt vervolgd. Artikels uit HLN/DNG en GVA.

Persbericht

Onder druk van districtsraadslid Sofie Blancke (PVDA+) vindt in Berchem een toelichting plaats over de uitbreidingsplannen van de Deurnese luchthaven op de raadscommissiezitting van komende donderdagavond 11 december. “Heel wat Berchemenaar hebben terecht hun ongerustheid geuit over deze plannen. Ik verwacht veel volk”, zegt Sofie Blancke overtuigd.

Nieuws

Op 5 december ging in zaal Elcerlyc in Antwerpen #hetsociaalverzet On Tour door. Voor 400 aanwezigen spraken Michel Claes van ACV Transcom, Kristien Merckx van BBTK Antwerpen, Wouter Hillaert van Hart Boven Hard, Nele van Parys van Studenten Troef. Er was muziek van Stef Kamil Carlens en tot slot betrad ook Peter Mertens het podium. We publiceren hier zijn speech.

                                                                                                                                                                              

Nieuws

Op de gemeenteraad van november staat de vierkoppige PVDA-fractie klaar om het asociale en anti-stedelijke beleid van de huidige bestuursploeg door te lichten. Peter Mertens komt tussen over het budget 2015 en het stakingsrecht; Dirk Van Duppen fluit Rob Van de Velde terug in zijn pogingen geheel geen rekening te houden met de bewoners bij het bouwen van zijn Park-ing Spoor Oost.                                                                                                                                                                                                

Nieuws

Een niet-transparante begroting, meer taksen voor minder dienstverlening, commercialisering van de sociale hulp en de kinderopvang, verdere afbouw van het aandeel van het stedelijk onderwijs: Antwerpen verdient beter. In plaats van de verjonging, verkleuring en vergrijzing van de stad als een uitdaging te zien, trekt de stad zich terug. Het antwoord wordt aan de markt overgelaten.

Persbericht

Aziza Falki (PVDA+) stelde donderdag in de districtsraad van Deurne voor om deskundigen van Ringland en de Groene Loper in Maastricht uit te nodigen. De districtsraad stemde unaniem in met het voorstel en wil ook een expert van het MER van de Vlaamse overheid aan tafel.

Nieuws

Op 24 november ging een provinciale stakingsdag door, onder andere in Antwerpen. Het werk werd neergelegd uit protest tegen de wel bijzonder asociale maatregelen van de huidige regeringen.                                                                                                                                                                                                                                   

Nieuws

Vanaf 24 november zijn er drie maandagen na elkaar beurtstakingen in de verschillende provincies. Op 15 december 2014, ten slotte, is er een algemene nationale staking. De PVDA geeft haar volle steun aan het protest en wil van de verschillende acties mee een succes maken. Infografiek.

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Persbericht

Maar liefst 28% van de Antwerpse jongeren is op zoek naar werk. Meer dan 1 op 4, terwijl het gemiddelde in Vlaanderen 1 op 5 bedraagt. Een triest record voor de Scheldestad, dat opnieuw gebruikt wordt om de jongeren zelf met de vinger te wijzen. Nochtans is het eerder het rechtse regeringsbeleid dat verantwoordelijk is, stelt de linkse PVDA.

Nieuws

De gemeenteraad start met de eedaflegging van nieuw raadslid Dirk Van Duppen. Vanaf nu treedt de PVDA+fractie in volle slagorde aan, met Peter Mertens, Mie Branders, Mohamed Chebaa en Dirk Van Duppen.