Persbericht

Het OCMW van Antwerpen wil dit jaar besparen op de dienst Vrije Tijd, omdat de federale overheid hiervoor minder subsidies zou voorzien. Hiermee wordt verder gesnoeid in de kerntaken van het OCMW, merkt de PVDA op in een persbericht. Het OCMW beperkt zich meer en meer tot bijstand en activering, en de rest wordt afgebouwd of afgestoten.

Video

Lise Vandecasteele: "OCMW Antwerpen plant besparingen op de Vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. Geen slimme zet. Mensen in armoede ervaren het niet kunnen deelnemen aan de samenleving vaak als een ergere vorm van armoede dan de dagelijkse worsteling met een financieel tekort."

Persbericht

Voor de komende gemeenteraad ligt alweer een prijsverhoging klaar. Deze keer wordt de prijs voor een lesdag taal in de zomerschool opgetrokken van 1 euro naar 3,5 euro.

Persbericht

Op 29 januari 2015 werd door het Antwerpse OCMW-bestuur een nieuwe missie voor het OCMW ter stemming voorgelegd. De meerderheid (N-VA, CD&V en VLD) keurde deze nieuwe missie goed. Lise Vandecasteele, OCMW-raadslid voor de PVDA, reageerde geschokt: “Het is ongezien dat een lokaal OCMW-bestuur op een lokale raad eenzijdig en zonder overleg zo'n ingrijpende missiewijziging doorvoert. Het Antwerpse OCMW-bestuur verklaart in haar nieuwe missie niet langer te willen garanderen dat elke Antwerpenaar een menswaardig leven kan leiden.” 

Persbericht

Onderzoek in binnen- en buitenland laat zien dat de werkkledij van brandweerlieden onvoldoende gereinigd geraakt met de klassieke methoden van wassen. 40% van de kankerverwekkende poly-aromatische koolhydraten (PAK’s) blijven achter in de textielvezels en kunnen doordringen in de huid van de brandweerlui. Daardoor lopen brandweerlieden een hoger risico op kanker en hebben zij een significant lagere levensverwachting dan de gewone bevolking. Nochtans bestaan er hoogtechnologische pakken die wel grondig te reinigen zijn.  Reiniging met CO2 verwijdert de PAK’s zo goed als volledig.

Blog

PVDA Deurne organiseert jaarlijks een gezellige brunch met en voor zijn leden. Op die manier leren we nieuwe mensen beter kennen en ontmoeten we oude bekenden. Het is ook de perfecte gelegenheid om bij het begin van het nieuwe jaar de toestand van het politieke leven in de wereld, in België en in Deurne te bespreken.

Nieuws

Een zestigtal mensen volgden op vrijdag 13 februari in Westerlo met veel belangstelling de uiteenzetting van Kim De Witte, de pensioenspecialist van de PVDA.

Nieuws

Mohamed Chebaa, gemeenteraadslid voor PVDA+ in Antwerpen werkt als elektricien in de haven. Zo kent hij bv. de petrochemie-site van Total ook van binnenuit. Op de site bevindt zich oa. een installatie van ongeveer 50 meter hoog. Wie er werkt moet er beladen met gereedschap, kabels of “schoofzakske”, de trappen op en af. Pas na lange syndicale strijd werd vorige week eindelijk toegezegd: er komt een lift op Total. Dat is goed nieuws voor de arbeiders en een overwinning voor de vakbond.

Nieuws

Vandaag stelt N-VA schepen Nabila Ait Daoud in een persartikel dat ze via een systeem van kinderopvangtoelages maar liefst 500 extra kinderopvangplaatsen bijcreëerde. De linkse partij PVDA reageert bijzonder verbaasd op deze berichtgeving.

Fotoreportage

Afgelopen weekend was er een mooie activiteit op het Kiel. Het benefietconcert ten voordele voor de kinderen van Kobané - een Koerdische stad in Syrië die net heroverd is op IS - kreeg de zaal Kielpark volledig gevuld. Honderden mensen namen deel aan een breed cultureel spektakel van dans, zang, poëzie en theater. De opbrengst van het concert gaat naar de heropbouw van scholen voor de kinderen van Kobanè.