Nieuws

Zaterdag 11 april zal als een gitzwarte dag de geschiedenis van de Antwerpse havenarbeiders ingaan. Bij de firma Euroports aan kaai 1213 van de Antwerpse dokken vonden die dag drie havenarbeiders de dood toen zij stikten in het ruim van een schip. Het is het zwaarste arbeidsongeval in jaren in de Antwerpse haven.

Video

PVDA Willebroek vraagt het bestuur om de bevolking te betrekken in de nieuwe bestemming van de Cash & Fresh site in het centrum van Willebroek. Komt er een speelplein of komen er woningen? PVDA Willebroek is voor een sociale invulling van het terrein, zeker met behoud van de open ruimte; maar pleit in eerste instantie dat de Willebroekenaren de kans krijgen zich uit te spreken rond de dreigende verkeersopstoppingen en hun vragen te kunnen stellen aan het bestuur.

Nieuws

De gemeenteraad van 30 maart diende te stemmen over een voorstel van het stadsbestuur om de kinderopvangtoelage te verhogen van maximaal 10 euro naar 14 euro per dag. Deze toelage werd een jaar geleden ingevoerd om het tekort aan kinderopvangplaatsen te helpen opvangen. Ouders met een laag inkomen zouden dan ook een toelage krijgen zodat ze eventueel bij private kinderopvang die tarieven vragen die geen rekening houden met het inkomen van de ouders terecht kunnen. De PVDA-fractie onthield zich bij dit voorstel.

Blog

Er waren deze week heel veel getuigenissen over het dagelijks racisme. Ze zijn oa. verzameld onder de hash-tag “dailyracism”.

Om de impact van racisme te begrijpen moet je een minimum aan inlevingsvermogen hebben. Je moet je kunnen verplaatsen naar wat andere mensen meemaken om te begrijpen waarom het pijn doet dat racisme “relatief” wordt genoemd.

Nieuws

Naar aanleiding van de stroom getuigenissen over #DailyRacism, zette de PVDA op de Borgerhoutse districtsraad het probleem van racisme en discriminatie op de agenda. Concrete vraag was of het district een initiatief kon opzetten dat deze verhalen op Borgerhouts niveau kon opvangen.

Nieuws

Op de OCMW raad van 25 maart kwam een einde aan de piste van het N-VA en CD&V bestuur om het WZC Vesalius te privatiseren. De procedure om een externe overnemer/partner te zoeken werd stopgezet. Na 9 maanden van volgehouden druk en tal van acties van het personeel en haar vakbondsfront besliste de OCMW raad om Vesalius als zelfstandige en publieke entiteit te behouden.

Nieuws

Meer dan 200 vreedzame betogers omsingeld, opgepakt en afgevoerd met een GAS-boete bovenop. Zo gaat Antwerps burgemeester De Wever om met mensen die opkomen tegen racisme. “Is Bart De Wever misschien de enige in dit land die recht heeft op vrije meningsuiting?”, vroeg een betoogster zich af.

Nieuws

Op donderdag 5 februari stond op de Wilrijkse districtsraad een toelichting rond de kinderboerderij geagendeerd. Een vertegenwoordiger van AG Vespa bracht de presentatie geflankeerd door Antwerps Schepen van Jeugd Nabila Ait Daoud (N-VA) en Pieter Marx van Greenmarx, de winnaar van de uitgeschreven concessie.

Nieuws

Dik 2.000 mensen van diverse openbare diensten betoogden deze middag op initiatief van de ACOD in de stad van Bart De Wever. En dan waren de spoormannen en –vrouwen nog in de stations en in hun treinen gebleven. Voor ACOD-voorzitter Chris Reniers is de opkomst voor deze “symbolische actie” een welgekomen ondersteuning, maar de laatste twijfel was bij haar ook voor de betoging al verdwenen: op 22 april staken de openbare diensten.  PVDA Antwerpen was met een opvallend enthousiaste ploeg present.

Nieuws

“Dit is geen #dailyracism meer, maar #organizedracism. Hiermee geeft de schaduwpremier gewoon alle racisten gelijk,” reageert Zohra Othman (schepen van jeugd in Borgerhout) woedend. “De N-VA-oorlog tegen discriminatiebestrijding geeft bedrijven de vrijgeleide om voortaan ook straffeloos te discrimineren.” De PVDA stelt voor om integendeel discriminatie systematischer op te sporen en te sanctioneren met een gelijkheidsinspectie.