Ward Coenegrachts

2e plaats opvolgers - Federaal Parlement

Ward Coenegrachts uit Mortsel is 45. Verantwoordelijke syndicale relaties PVDA.

Doe je mee?