Steven Boers

Steven Boers is muzikant, auteur en kunstenaar en zet zich in die hoedanigheid al jaren in voor verbinding, solidariteit en gelijkwaardigheid. Geboren en getogen in Borgerhout weet hij wat er leeft het district. Hij wil het aanspreekpunt zijn voor de bewoners van zijn wijk in Borgerhout extra-muros en natuurlijk voor al wie Borgerhoutse cultuurplannen heeft.