Rudy Sohier

Lijsttrekker Provincieraad Antwerpen

Rudy Sohier is 62 jaar, was 25 jaar hoofdafgevaardigde in een multinational en 13 jaar vormingswerker in de AC-ABVV. Sinds twee jaar is hij  met brugpensioen. Hij is 42 jaar getrouwd, heeft twee zonen en zeven kleinkinderen.