PVDA verzet zich tegen afschaffing bus 31 en vraagt nieuwe cijfers aantal afgeschafte ritten

De Lijn zegt dat haar personeelstekort helemaal is weggewerkt, maar wil tegelijk bus 31 afschaffen. “Onbegrijpelijk”, reageert PVDA-woordervoerder Jos D'Haese, “Door de schrapping van bus 31 worden weer twee wijken afgesneden van openbaar vervoer”. En dat juist na verschillende trampannes en chaos bij het openbaar vervoer in Antwerpen bij de eerste winterprik. Daarnaast vraagt de PVDA naar de cijfers over de niet uitgereden ritten, na de hoera berichten over het terugdringen van het personeelstekort.

De Lijn wil bus 31 afschaffen

De directie van De Lijn kondigt aan dat tram 24 terug op het hele traject zal rijden, maar dat bus 31 wordt geschrapt. Nochtans is bus 31 een veel gebruikte lijn. “Onbegrijpelijk”, reageert Jos D'Haese, “In Borgerhout wordt niet meer door de collegewijk gereden, evenmin door de wijk tussen de Carrefour in Borsbeek en Silsburg. Veel ouderen en ook schoolgaande kinderen zullen ver moeten lopen om een halte te vinden. Een moderne stad in de 21ste eeuw heeft een fijnmazig openbaar vervoersnet, maar in Antwerpen waar de mobiliteitsproblemen al zo erg zijn, schaft men steeds meer lijnen af.” Door de afschaffing van bus 31 zal ook de bediening op de Turnhoutsebaan verminderen. Nochtans zitten de bussen en trams zitten er altijd overvol.

Antwerpen tramstad?

Met 'Antwerpen tramstad' wil men vooral inzetten op trams. Dat is in schril contrast met de problemen die er zijn ten gevolge van het slecht onderhoud van het materiaal. Ter hoogte van Harmonie was een trampaal zo sterk doorgeroest, dat hij vanzelf tegen de grond is gegaan. Ook klagen de chauffeurs van een stijgend aantal spoorbreuken en de wisselverwarming die niet altijd werkt. Op een maand tijd ontspoorden er maar liefst 6 trams in Antwerpen. In plaats van te investeren in onderhoud, wil men zo goedkoop mogelijk de capaciteit verhogen. Binnenkort rijden er dubbele hermelijntrams rond, een gevaarte van 60 meter lang. De chauffeurs reageren sceptisch: “De tramsporen zijn vandaag al in slechte staat, de vele ontsporingen zijn daar het bewijs van. Met zulke supertrams is de kans op nog meer ontspoorde trams nog groter. Bovendien heeft de chauffeur helemaal geen voeling met het tweede rijtuig.”

PVDA vraagt cijfers over afgeschafte ritten

De Lijn Antwerpen zegt dat de vele geschrapte ritten verleden tijd zijn, want “alle 316 vacatures voor tram- en buschauffeurs zijn ingevuld”, klopt de woordvoerder van De Lijn Tom Van de Vreken zich op de borst. Bij de chauffeurs is wel een heel ander geluid te horen. Zij klagen nog steeds over een grote onderbezetting. Zo worden er nog nog massaal veel overuren gepresteerd omdat de planningen niet opgevuld raken. Dagelijks rijden chauffeurs binnen na het einde van hun shift zonder dat er een aflosser is. Op vrijdag 15 december werden, enkel op stelplaats Zurenborg, 15 diensten van 7u niet gereden wegens personeelstekort. D'Haese: “Exact een jaar geleden bracht de PVDA het enorme personeelstekort naar buiten en eiste een versneld aanwervingsplan. Gemiddeld werden in december 2016 52 ritten per dag niet gereden ten gevolge van het personeelstekort. Vandaag, een jaar later, zijn er nog steeds veel problemen. Daarom vragen wij als PVDA hoeveel ritten er dagelijks worden geschrapt.”

Breken met besparingspolitiek

Met de PVDA willen we een totaal ander beleid voor De Lijn. Veel meer mensen op het openbaar vervoer krijgen, moet het nieuwe normaal worden. Het mobiliteitsprobleem in Antwerpen is groot, de luchtkwaliteit in Antwerpen is slecht en we moeten de milieudoelstellingen halen. Dat kan enkel als er een fijnmazig, kwaliteitsvol en goedkoop openbaar vervoersnet is.

Daarvoor moet geïnvesteerd worden in De Lijn in plaats van verder te besparen. Het basisrecht op mobiliteit voor iedereen, dient gegarandeerd te blijven. Dat wil zeggen dat iedereen recht heeft op een reëel aanbod in zijn buurt. Mensen dreigen aan de zijlijn te blijven staan en worden in vervoersarmoede geduwd.

Bron: Gazet Van Antwerpen, 15/12/2017

Doe je mee?