PVDA picknickt tegen hoogbouw in Hobokense Polder

De PVDA dient opnieuw een bezwaarschrift in tegen de nieuwe vergunningsaanvraag van rederij CMB voor de bouw van de Maritieme Campus Antwerpen in de Hobokense Polder. Om haar argumenten te onderstrepen, organiseerde ze donderdagmiddag 12 augustus een picknick aan de Petroleumkaai waar de Maritieme Campus zou komen. “CMB gebruikt de zomervakantie om haar project er quasi ongewijzigd door te sluizen. Met deze actie doen we een oproep aan het Stadsbestuur (N-VA, Vooruit en Open VLD) om de rode loper niet uit te rollen voor MCA-Bis. Want bij de eerste vergunningsaanvraag was het schepencollege bereid de regels aan te passen op maat van CMB. Dat is een gevaarlijk precedent voor andere bedrijven, die in de toekomst ook botsen op bepaalde regels”, waarschuwt Mie Branders, PVDA-gemeenteraadslid.

Nieuw jargon, zelfde plan

De plannen van rederij CMB en haar vastgoedpoot NV Reslea voor een Maritieme Campus Antwerpen, een groots bouwproject midden in het natuurgebied Hobokense Polder, oogstten begin dit jaar al een storm van kritiek bij wandelaars, buurtbewoners en natuurverenigingen. Het project kreeg een negatief advies van het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos. Ondanks de bijna 1500 bezwaarschriften en alle opmerkingen die werden gegeven, dient CMB opnieuw een vergunningsaanvraag in. "Die leest een beetje als zoek-de-7-verschillen”, zegt Branders. “Want het is exact hetzelfde project dat voorligt. Bovendien zijn de plannen nu nog minder transparant dan voordien. In een eerste fase bouwt CMB mooi binnen de lijntjes van de HoogBouwNota, 46,60 m hoog. Maar iedereen weet dat ook fase 2 nog op tafel ligt, met meerdere torens, waarvan eentje tot 70 meter hoog. CMB rekent op het stadsbestuur om het RUP hiervoor aan te passen à la tête du client”.

Aanpassing RUP in plaats van aanpassing plannen

“Bij de eerste vergunningsaanvraag was het schepencollege bereid de regels aan te passen op maat van CMB. Een gevaarlijk precedent voor andere bedrijven die in de toekomst ook botsen op bepaalde regels,” aldus Branders. “CMB verandert nu in de nieuwe vergunningsaanvraag vooral het jargon. Niet de essentie van haar plannen. Omdat CMB een nieuwe vergunningsaanvraag heeft ingediend, zijn de bezwaarschriften van begin dit jaar niet meer geldig en moeten we dus opnieuw bezwaar indienen. De grote bouwvolumes, de overdreven hoogte, het aantal parkeerplaatsen, de voluntaristische cijfers over werkgelegenheid… Het blijft allemaal hetzelfde. Hoeveel keer kan een bedrijf proberen om, tegen alle reglementen in, lichtjes aangepaste vergunningen in te dienen? Totdat ze hun zin krijgen?", vraagt Branders zich af. “Van het stadsbestuur mogen we toch verwachten dat ze haar natuurschoon beschermt, in plaats van CMB op haar wenken te bedienen?”

Stikstofnormen

CMB dient naar eigen zeggen een nieuwe vergunning in om bijkomend onderzoek naar de effecten van de stikstofuitstoot toe te voegen aan het dossier. “Alsof dat de essentie is van de kritieken?,” reageert Mie Branders. “Waar de mensen én de natuurverenigingen zich zorgen over maken is over de locatie, de omvang van het project én de manier hoe dit er door wordt geduwd. Opnieuw wordt de techniek van de saucisse toegepast: eerst een eerste deel dat net onder de HoogBouwNota valt. Nadien – als het RUP is aangepast – komen de hogere torens. Dit project wordt verkocht als een innovatieve maritieme onderzoekscampus maar lijkt toch veel meer op een businessmodel met kantoren en evenementen.”

Ja voor onderzoek, neen voor vastgoed

De PVDA is grote voorstander van onderzoek naar propere maritieme technologieën, zoals bv. ecologische brandstoffen. We pleiten al langer voor investeringen in openbaar wetenschappelijk onderzoek. De actie richt zich dus niet tegen een Maritieme Onderzoekscampus maar wel tegen het feit dat dit veel te grote gebouw midden in een natuurgebied komt. Waarom zo groot en waarom hier?" besluit Branders.

Fotoverslag

PVDA picknickt tegen hoogbouw in Hobokense Polder
© Stieve