Peter Veltmans

Peter Veltmans

6e plaats opvolgers - Federaal Parlement

Peter Veltmans uit Antwerpen is 58. Verruimingskandidaat SAP, delegee ACOD Financiën.