Opening premetrostations van de Reuzenpijp

Onder de Turnhoutsebaan ligt een premetrokoker, de ‘Reuzenpijp’, waar vandaag enkel het station Zegel in gebruik is. Een aantal andere belangrijke stations zijn wel aangelegd, maar niet in gebruik. Daardoor rijden tram 8 en 10 nu gewoon onder het dichtbevolkte Borgerhout door. We openen daarom snel de spookstations ‘Carnot’ en ‘Drink’, maar ook ‘Morckhoven’ in Borgerhout extramuros.

De opening van de premetrostations onder de Turnhoutsebaan is prioritair om een goed openbaar vervoer vanuit Borgerhout te voorzien, en gaat gepaard met grote efficiëntiewinsten. Een studie van De Lijn toonde aan dat de opening van ongebruikte stations in combinatie met het in gebruik nemen van de ondergrondse tunnel onder de Kerkstraat/Pothoekstraat voor maar liefst 700.000 extra reizigers per jaar zou zorgen.

Doe mee

Teken jij ook onze 'tegel-petitie' voor de opening van premetrostation Drink?

 

Hang jij ook de affiche uit voor de opening van premetrostation Drink?

 
 
Afmetingen: A3-formaat (42 x 29,7 cm)

 

Help jij mee voor een beter openbaar vervoer in Antwerpen? 

 

De PVDA in actie

De Borgerhoutse leden van de PVDA zitten niet stil om de premetrostations onder de Turnhoutsebaan te openen. Onze lokale groepen zetten verschillende infoavonden op en verspreiden de bovenstaande affiche. Ze bevroegen al meer dan 300 mensen over het al dan niet openen van premetrostation Drink. Ontdek er hier alles over.

Terug naar kaart