Acht genomineerden voor de Franken Teut 2017 prijs

Met de Franken Teut prijs wil PVDA Antwerpen initiatieven en organisaties in de bloemetjes zetten, die al te dikwijls in de marge van de grote verslaggeving blijven. Mensen die eigenlijk alle aandacht verdienen, omdat ze opkomen voor meer rechten, een rechtvaardige en gezonde samenleving, voor betere levensomstandigheden, voor een toegankelijke cultuur, ...

"Ons pensioen is een recht, geen tombola"

De regering wil een ‘pensioen met punten’ invoeren. Voor de toekomst en mogelijk ook voor het verleden. Pas wanneer je met pensioen gaat, zullen jouw punten worden omgezet in euro’s. Volgens Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA en docent pensioenrecht aan de KU Leuven, zet dit de sociale zekerheid op zijn kop.

Fietspaden geraken niet sneeuw- en ijsvrij door besparingen

Op sociale media regende het de afgelopen week klachten van misnoegde pendelaars en fietsers over de slechte aanpak van de eerste sneeuwval. De meeste autowegen mochten dan al na een dag sneeuw- en ijsvrij zijn, de fietspaden waren dagen lang gevaarlijk glad. Zelfs op de belangrijkste fietsassen was het slibberen en glijden. De stad beweert dat ze verrast was door de uitzonderlijk zware sneeuwval. Volgens Mie Branders, Antwerps gemeenteraadslid voor de PVDA, kan je de slechte staat van de fietspaden niet los maken van de vele besparingen en een falend personeelsbeleid. “Het stadsbestuur moet beter luisteren naar haar eigen experten op het terrein, het stedelijk personeel. “

Masterplan Slachthuissite : verdrijf de inwoners van Den Dam niet uit hun wijk !

Waarom de PVDA vraagt dat het Masterplan Slachthuissite opnieuw uitgetekend wordt

Peter Mertens, gemeenteraad 18 december 2017

De Slachthuissite is een van de grootste herontwikkelingsprojecten ooit in Antwerpen. Maar, in tegenstelling tot Regatta of Nieuw Zuid, moet het ingepast worden in een reeds bestaand weefsel. Een eerder fragiel stedelijk weefsel.

 

Onbetaalbaar Antwerpen? Stadsbouwmeester gaat te ‘rapp’ door de bocht

Waarom de PVDA de visietekst van de stadsbouwmeester niet goedkeurt
Peter Mertens, gemeenteraad 18 december 2017

Na twee jaar werken, hebben wij als gemeenteraadsleden nu een korte nota gekregen. Een visienota van onze stadsbouwmeester, Christian Rapp, op onze stad. Vooraf willen we toch opmerken dat het vreemd is dat de stadsbouwmeester maar twee dagen in de week nodig heeft. De vorige hadden er vijf dagen of meer voor nodig. Hij wil een “atypische transformatie” van de stad maken. Maar daarvoor moet je rekening houden met de mensen die in die stad wonen en werken. Daarvoor moet je een maatschappelijk draagvlak creëren. En dat doe je niet vanuit Eindhoven of Amsterdam.

Alles van waarde is weerloos: onze musea en de Arenbergschouwburg gaan van de provincie naar de stad

In hun drang om te besparen op algemeen goed, besliste de Vlaamse regering in oktober 2014 om de provincies af te slanken. Spierballengerol. Dadendrang. Jammer genoeg zonder visie en zonder voorafgaande voorbereiding en overleg met de betrokkenen. De 3 provinciale musea (Fotomuseum, Modemuseum en Diamantmuseum) én de Arenbergschouwburg (met het openluchttheater Rivierenhof), hun directies en hun personeel werden zo de dupe van het knoeiwerk en het amateurisme van de provinciehervorming, van persoonlijke ambities, van getouwtrek tussen de provincie en de stad, en van een neoliberale agenda.

Rusthuisfactuur stijgt sneller dan pensioen: PVDA zoekt getuigenissen

"Een verblijf in een rusthuis van het Antwerpse Zorgbedrijf is vandaag soms duurder dan in een commercieel rusthuis en dat is niet normaal", reageert Lise Vandecasteele. De PVDA-arts en OCMW-raadslid trekt aan de alarmbel en roept mensen op om te getuigen over hun ervaringen.

Bewoners betalen meer bij de openbare dan bij commerciële rusthuizen in Antwerpen

Bewoners betalen zich blauw aan de rusthuisfactuur van het Zorgbedrijf Antwerpen, dat zijn de vroegere OCMW-rusthuizen. In totaal betalen ze maandelijks rond de 2.200 euro, wat soms zelfs duurder is dan in commerciële rusthuizen. "Waar de OCMW-rusthuizen vroeger het toonbeeld waren van betaalbare rusthuizen, is dat vandaag niet meer zo", stelt Lise Vandecasteele, Antwerps OCMW-raadslid van de PVDA vast. "In plaats van te investeren in openbare rusthuizen die kwaliteitsvol en betaalbaar zijn, kiest het stadsbestuur ervoor om het Zorgbedrijf te privatiseren en in zee te laten gaan met commerciële bedrijven. Van deze laatste weten we dat de winst voorgaat op de kwaliteit van de zorg."

Be the Messenger: Vertel je Facebookvrienden over #DeGroteBevraging

De PVDA wil duizenden mensen bevragen over hun stad of gemeente. En met jouw hulp is dat zo geklaard. Zet je Facebook open! Be the Messenger. Chat met je Facebookvrienden en nodig hen uit om de bevraging in te vullen.

Armoedebestrijding ja, het kan

Eén op de vier Antwerpse kinderen groeit op in een kansarm gezin, met een laag inkomen, een slechte woning, vaak zieke gezinsleden... Een gezin waar een week vakantie buitenshuis niet mogelijk is. Armoedebestrijding is zogezegd een topprioriteit voor onze beleidsvoerders, maar jaar na jaar stellen we vast dat de armoede niet daalt. Een gesprek met Lise Vandecasteele, OCMW-raadslid voor de PVDA en huisarts bij Geneeskunde voor het Volk.

Doe je mee?