Nieuws

Stad Antwerpen moet overname huurcontract van Kringwinkel door luxe-hotel stoppen

Vorige maand raakte bekend dat de populaire kringwinkel in de Sint-Jorispoort zal sluiten om plaats te maken voor Iret Development, de projectontwikkelaar die het voormalige Elzenveld wil omvormen tot een vijfsterrenhotel. “Het pand is eigendom van het OCMW-Antwerpen en het huurcontract mag niet zomaar worden overgedragen”, weet PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders die de overeenkomst opvroeg. “De stad Antwerpen is nog steeds baas over haar patrimonium en moet blijven kiezen voor een sociale en ecologische invulling van dit gebouw”.

PVDA niet te spreken over plannen Isvag: “Een nieuwe oven terwijl we afvalverbranding afbouwen?”

De raad van bestuur van de afvalverwerkende intercommunale Isvag heeft maandag opnieuw een vergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe verbrandingsoven. De Wilrijkse PVDA reageert verbouwereerd.

Antwerpse cipiers staken meer dan een week voor meer personeel

Sinds 27 september zijn de cipiers in de gevangenis van Antwerpen al in staking. De omstandigheden en het personeelstekort waren de afgelopen jaren al een aanslepend probleem. Maar de laatste weken loopt het echt de spuigaten uit.

Strengere controles en sancties van leefloners zullen niet meer mensen uit de armoede tillen

Geen vijf sollicitaties gedaan per week of nog geen afspraak gemaakt bij de psycholoog? Ik heb ondertussen de meest absurde redenen zien passeren om mensen geen leefloon te geven of het tijdelijk te schorsen. En daar ben ik regelmatig hevig tegenin gegaan. Een aanleiding voor de Antwerpse schepen Tom Meeuws (SP.A) om ons, de PVDA, bij een interview in Knack te verwijten 'iedereen een leefloon te willen geven'. Wat een onzin. De vraag is: haalt het steeds strenger controleren en sanctioneren van leefloners écht meer mensen uit de armoede?

Peter Mertens: “Respect voor wet-Major” krijgt Annick De Ridder niet over haar lippen

Naar aanleiding van de laatdunkende uitspraken van CEO Menkhorst over het havenstatuut, ondervroeg PVDA-gemeenteraadslid Peter Mertens, havenschepen Annick De Ridder (N-VA) over haar visie ten aanzien van de wet-Major. In het bestuursakkoord staat namelijk expliciet dat dit stadsbestuur verder wil werken binnen het kader van die wet, maar dat wilde/kon de schepen op de gemeenteraad niet beamen. Geraakt Annick De Ridder, voormalig directielid bij Katoennatie, maar niet ont-Hutst? Lees hier het verslag.

Zeecruises horen niet thuis in de stad

Op de gemeenteraad van september 2019 legde het schepencollege een nieuw tarievenreglement voor de aanleg van zeecruises en andere schepen voor. In ruil voor een peperduur ponton van 10 miljoen euro moeten cruises vanaf 2021 ‘liggeld’ betalen. Gemeenteraadslid Mie Branders noemt de nieuwe tarieven een peulschil en vraagt om vervuilende zeeschepen niet meer te laten aanmeren in het midden van de stad. Lees hier haar tussenkomst.

PVDA vraagt huurcontract tussen Kringwinkel en stad Antwerpen op

Gisteren raakte op de Antwerpse gemeenteraad bekend dat projectontwikkelaar Iret Development het huurcontract wil overnemen van de Kringwinkel van de Sint Jorispoort met de stad Antwerpen. De populaire kringwinkel zal tegen het einde van het jaar de deuren sluiten. PVDA vraagt dit huurcontract nu op omdat het wil onderzoeken of een dergelijke overdracht wel toegestaan is .

Behoud de Waterbus: betaalbaar, betrouwbaar en openbaar

De toekomst van de Waterbus staat op het spel. Het Antwerpse Havenbedrijf is de financier van dit project, maar zij wil er tegen het einde van het jaar mee stoppen. Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) hoopt dat ‘Vlaanderen’ dit overneemt, maar gezien er nog geen nieuwe Vlaamse Regering gevormd is, is er geen garantie. Mie Branders, PVDA-gemeenteraadslid, begrijpt niet hoe men zo lichtzinnig kan omgaan met de toekomst van de Waterbus. Ze eist dat de Waterbus betaalbaar, betrouwbaar en openbaar blijft

Kom naar PVDA Antwerpen op ManiFiesta

PVDA geeft bomen in het Stadspark water

Volgens Antwerps districtsschepen Tom van den Borne (Groen) moeten in het Stadspark enkele bomen gekapt worden omdat ze te droog staan. Zaterdag gaf de lokale PVDA-afdeling dan maar zelf de bomen water. Symbolisch, om te tonen dat er alternatieven zijn voor het kappen van de bomen. We spraken met Nadine Peeters, districtsraadslid voor de PVDA, die dit dossier van dichtbij opvolgt.

Dit is jouw beweging