PVDA tevreden met overwinning: Bus 22 blijft rijden

Na verschillende protestacties van chauffeurs, reizigers en PVDA Wilrijk, kwam gisteravond op de Wilrijkse districtsraad positief nieuws: Buslijn 22 wordt in januari 2024 toch niet ingekort. Dit was oorspronkelijk voorzien in het plan ‘Basisbereikbaarheid’. PVDA-districtsraadslid Lien Moens reageert opgelucht: “Dit is een opsteker voor de vele scholieren, studenten en senioren die de bus gebruiken. Het behoud van het volledige traject is het resultaat van de strijd van de chauffeurs samen met de reizigers. Het sterkt ons om door te gaan tot de plannen volledig worden ingetrokken. Bus 22 hoort in Wilrijk."

PVDA vraagt onmiddellijke stopzetting voorbereidende werken voor keerlus in Deurne-Zuid

Woensdagmiddag verschenen er op de middenberm van de Boekenberglei in Deurne-Zuid plots graafmachines die boomwortels omzomen. De buren trokken meteen aan de alarmbel want dat kan maar één ding betekenen: de voorbereidende werken voor de gecontesteerde keerlus zijn van start gegaan. Opvallend, want er is nog geen omgevingsvergunning voor de werken. “De stad zet heel deze buurt gewoon voor voldongen feiten”, zegt Manal Toumi, fractievoorzitter voor PVDA in de Deurnese districtsraad. “Ze nemen de vlucht vooruit en gaan in tegen het verzet van zowat alle buurtbewoners. Dit gaan we niet laten gebeuren. Deze ondemocratische handeling zal dubbel en dik in hun gezicht terugkomen.”

PVDA houdt ‘ping-pong-poll’ voor de tweede veerboot

Op donderdag 30 maart lieten PVDA-woordvoerder Ben Van Duppen en districtsraadslid Nadine Peeters de reizigers van de overzet tussen linker- en rechteroever aan het woord met een ‘pingpong-poll’. Door middel van een pingpongbal in een glazen koker te laten vallen lieten ze duidelijk merken dat de frequentie van één veerboot om het kwartier broodnodig is. “Het tweede veer stopt overmorgen met varen. Er moet dringend een oplossing komen. Iedereen is het erover eens dat de frequentie om het kwartier nodig is. Het gepingpong tussen de Vlaamse regering en het Antwerpse stadsbestuur mag nu stoppen.”

Stel de Kielsevest open voor de buurt

Het stadsbestuur (N-VA, Vooruit, Open VLD) zal toch geen brandweerkazerne met kantoortoren bouwen op de Kielsevest, een terrein naast de parking op de Desguinlei. Een klinkende overwinning voor de buurtbewoners, die hard gevochten hebben om een stukje open ruimte te behouden. Maar een blamage voor het schepencollege dat de bomen liet rooien en het historisch erfgoed sloopte. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders was hard voor het stadsbestuur in de gemeenteraad van maart. Dit debacle kost de belastingbetaler twee miljoen euro. Mie Branders vroeg om rekening te houden met de wensen van de buurtbewoners en de hekken weg te halen zodat men nu kan genieten van de open ruimte. Lees hier haar tussenkomst en het antwoord van de schepen.

Erfgoedhypocrisie in A: Politieke inmenging in cultuur gaat voort

Schepen van Cultuur, Nabilla Ait Daoud (N-VA), laat vier foto’s in de gerenoveerde trappenhal van de Arenbergschouwburg verwijderen omdat die het kunstenhuis een ‘diverse’ en ‘hedendaagse’ kleur geven. “Ik wist niet dat een schepen zich nu ook al moet bezighouden met het interieur van de Arenberg”, schampert PVDA-fractieleider Peter Mertens. “De erfgoedhypocrisie in deze stad mag stilaan stoppen. Wanneer Fernand Huts een veranda op de Boerentoren wil zetten wordt hij op applaus onthaald en moet de stadsbouwmeester hem ondersteunen. Wanneer er in een trappenhal van een schouwburg vier schilderijen worden vervangen, komt de censuurcommissie boven.”

PVDA legt zelf tweede veerboot in

Linkeroever, elf uur. Een groepje passagiers komt aan met een rubberboot en reddingsvesten. We herkennen Antwerps PVDA-woordvoerder Ben Van Duppen en Antwerps districtsraadslid Nadine Peeters. Onder het motto “Als de Vlaamse regering een veerboot wil schrappen, leggen we er zelf één in”, protesteren ze tegen de afbouw van de veerdienst. Vanaf 1 april 2023 zou de veerboot haar frequentie halveren.

Groen speelplein bedreigd in Hoboken. PVDA vindt bebouwing geen goed idee

De bewoners van de Paul Vekemanslaan in Hoboken begrijpen het niet. De lokale speeltuin, een groene long in de straat, gaat mogelijks door het stadsbestuur verwijderd worden om er een school te bouwen. PVDA-districtsraadslid Tim Joye pleit voor behoud van het bestaande groen en vraagt dat er geluisterd wordt naar de bezwaren van de buurt.

PVDA vraagt dringend ‘minder-hinder-plan’ tegen Oosterweelwerken

De PVDA vraagt dat de Vlaamse regering dringend met een plan komt voor minder-hinder-maatregelen bij De Lijn tijdens de Oosterweelwerken. “De directeur-generaal van De Lijn bevestigt vandaag in de krant wat we met de PVDA al lang aankaarten: er is gewoon niets voorzien om automobilisten tijdens de werken een alternatief te bieden”, zegt Jos D’Haese, Vlaams parlementslid van de PVDA. “Op deze manier rijden we met plankgas de afgrond van de verkeerschaos in. Wij vragen om de Park and Rides gratis te maken, het ringspoor in gebruik te nemen en een Waterbus in te leggen op de dokken van de Antwerpse haven, bovenop een forse investering in extra trams en bussen.”

Ben Van Duppen (PVDA) trekt met ploeg de wijk in om energie betaalbaar te maken

Ding dong. “Goeiedag mevrouw, wij willen 100.000 handtekeningen verzamelen om de nieuwe accijnsverhoging op energie van de regering tegen te houden”. Zo trok woordvoerder Ben Van Duppen zaterdagnamiddag samen met de lokale PVDA-afdeling in Borgerhout door de wijken.

PVDA tevreden na stopzetting plannen bebouwing Kielsevest: “Een overwinning van de buurt”

Naast de parking aan de Desguinlei was er tot een jaar geleden een kleine oase van groen te vinden, de Kielsevest. Ondanks protest uit de buurt werden de bomen gerooid om plaats te maken voor een brandweerkazerne en acht verdiepingen kantoorruimtes. In een brief laat het stedelijke vastgoedbedrijf AG Vespa weten dat het project wordt stopgezet. “Een overwinning voor de buurt”, reageert Nele Van Parys, voorzitster van de lokale PVDA-afdeling. “Vanaf dag één hebben de omwonenden aangegeven dat zij hun stukje buurtgroen wilden behouden en dat er alternatieve plekken waren voor een brandweerkazerne. Het stadsbestuur heeft voor niets de bomen gerooid en historisch erfgoed gesloopt. We vragen dat het bestuur nu in overleg gaat met de buurt over de toekomst van deze waardevolle plek.”