PVDA verzet zich tegen Maritieme Campus Antwerpen - Bis

Rederij CMB dient een nieuwe omgevingsvergunning in voor de realisatie van de Maritieme Campus Antwerpen in de Hobokense Polder nadat ze de vorige had ingetrokken. Het megalomane vastgoedproject midden in natuurgebied oogstte begin dit jaar een storm van kritiek van wandelaars, buurtbewoners, natuurverenigingen en kreeg een negatief advies van het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos. “In plaats van de opmerkingen ter harte te nemen probeert CMB haar project er quasi ongewijzigd door te sluizen wanneer iedereen op verlof is. Dat zal niet pakken”, reageert PVDA-gemeenteraadslid Peter Mertens. 

Vlaamse oppositie wil privatisering van de zorg tegengaan

PVDA, Vooruit en Groen vragen om het “privatiseringsdecreet”, dat mogelijk maakt dat private spelers toetreden tot openbare welzijnsverenigingen, grondig te herbekijken. De oppositiepartijen dienden daarom amendementen in op het ontwerp, waarover ze ook het advies van de Raad van State willen vragen. Met deze voorstellen willen ze meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V de kans geven tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de sector.

Privatisering van openbare ouderenzorg: de kraak van de eeuw

Woensdag stemt het Vlaams parlement over het privateringsdecreet dat de openbare woonzorgcentra moet openbreken voor private investeerders. 'De plannen dienen de aandeelhouders van de silver economy', schrijft huisarts en PVDA-parlementslid Lise Vandecasteele, 'maar niet die van burgers en ouderen.'

PVDA wil een sociaal charter in de bouw

Peter Mertens clasht met Bart De Wever op de gemeenteraad over de veiligheid op de Antwerpse bouwwerven, naar aanleiding van het drama op Nieuw-Zuid. Peter Mertens herhaalde de eis van de van de vakbonden om een sociaal charter in te voeren op de bouwwerven waar de stad verantwoordelijk voor is. Een charter dat eisen stelt naar veiligheid (ook in de onderaannemingen), naar goede registratie van alle aanwezigen en naar voldoende controles. We moeten nu preventief handelen voor er nog accidenten gebeuren. "Niet nodig" volgens De Wever, die enkel wil wachten op de uitslag van het onderzoek. Bekijk hier het debat.

PVDA slaagt erin om plan op vastgoedmaat voor Sint-Anneke Plage uit te stellen

Op de agenda van de gemeenteraad lag het definitieve ruimtelijk ontwikkelingsplan (RUP) Sint-Anneke Plage ter stemming. De PVDA- fractie stak hier een stokje voor door een amendement in te dienen. PVDA verzet zich al langer tegen dit plan, omdat ze de wensen van projectontwikkelaars centraal zet en niet de bewoners. “Niet alleen negeert het stadsbestuur de opmerkingen van de Sint-Annezen. Vandaag wilde schepen van stadsontwikkeling De Ridder (N-VA) ook de wettelijk voorziene termijnen aan haar laars lappen. Gelukkig is dat niet gelukt. Laten we nu van dit uitstel afstel maken”, reageert PVDA woordvoerster en Linkeroevernaar, Nadine Peeters.

Drama Nieuw-Zuid: welke druk wordt op zo’n bouwprojecten gezet?

“Nieuw-Zuid moet kanteloment zijn voor een écht sociaal charter”. Peter Mertens interpelleerde burgemeester Bart De Wever op de gemeenteraad van 28 juni 2021.

PVDA start campagne tegen de uitverkoop van het ZorgBedrijf

Het ZorgBedrijf Antwerpen bereidt volop een privatisering voor, daarbij wil het stadsbestuur ook delen verkopen aan externe commerciële bedrijven. De linkse oppositiepartij PVDA toonde zich al lang felle tegenstander van deze plannen. Gemeenteraadslid Lise Vandecasteele lanceert vandaag een campagne met een petitie, affiches en stickers. “Antwoorden van de CEO bevestigen dat de lonen van onder meer de poets- en strijkdienst serieus zullen dalen en dat er niet verholpen zal worden aan de hoge huurprijzen voor de bewoners.”

PVDA lanceert petitie voor inleggen van vier veerboten over de Schelde

Om de bereikbaarheidsproblemen van Linkeroever op te lossen stelt de PVDA voor om op korte termijn de huidige veerdienst uit te breiden met drie vaartuigen. De linkse partij wil één extra boot voor de overzet Sint-Anneke-Steen en twee veerboten voor een nieuwe overzet Zuid-Regatta. “Vele mensen zijn de gebrekkige mobiliteit beu en willen snelle oplossingen. Met ons plan voor de veerdienst komen we hieraan tegemoet. We willen tegen oktober maar liefst duizend handtekeningen voor onze petitie ophalen om de druk op stadsbestuur en Vlaamse regering op te voeren”, zegt Nadine Peeters, Antwerps PVDA-Districtsraadslid en inwoonster van Linkeroever.

15 dingen die je moet weten over PFOS

Wat is dat allemaal met die PFOS-vervuiling in Zwijndrecht? Of was het PFAS of PFOA? En 3M, is dat iets als K3? En was Bart De Wever op de hoogte of niet? Mocht u de draad even kwijt zijn, we zetten hier nog eens een paar dingen op een rijtje.

Drama Antwerpen: stop sociale dumping nu

Wat precies de oorzaak is van het vreselijke ongeval op de bouwwerf van een Antwerpse school zal onderzoek moeten uitwijzen. Maar dat het drama een sterk Europese dimensie heeft, staat vast. Niet alleen omdat de slachtoffers uit verschillende Europese landen afkomstig zijn, maar ook omdat hun rechten en bescherming voor een groot deel door Europese wetten geregeld worden. De Europese regels inzake detachering, en het gebrekkig toezicht erop, vergemakkelijken sociale dumping al decennialang.

Doe je mee?