Nationale manifestatie tegen racisme

Middenveldorganisaties en politieke partijen verenigen zich naar aanleiding van 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Tijdens deze nationale manifestatie staan we op tegen haat en agressie, tegen discriminatie, racisme en ongelijkheid.

Dit zijn de zes eisen van het platform:

 1. "Iedereen heeft recht op een degelijke job en woning. Pak discriminatie aan met concrete maatregelen in plaats van holle slogans. Voer proactieve praktijktesten met sancties in op de arbeidsmarkt en de woningmarkt.
 2. Zorg voor een warme, menselijke en kwaliteitsvolle vluchtelingenopvang die de mensenrechten respecteert. Sluit geen vluchtelingendeals met ondemocratische regimes. De overheid moet in een professioneel georganiseerd en educatief-verantwoord aanbod voorzien gericht op integratie, regularisatie en gelijke sociale behandeling van nieuwkomers en sans-papiers zoals bepaald in de Universele Rechten van de Mens en de Conventies van Genève.
 3. Een verbod op levensbeschouwelijke tekens verhindert de toegang van veel vrouwen tot werk en opleiding. We zijn tegen de bestaande hoofddoekverboden op de werkvloer en in het middelbaar en hoger onderwijs.
 4. Meerdere artikels van de nieuwe vreemdelingenwet zijn onze rechtstaat onwaardig. Zo kunnen mensen op basis van Artikel 21 van deze wet (de ‘deportatiewet’) nu op basis van vermoedens (dus zonder bewezen schuld, zonder proces) het land worden uitgezet. Schaf deze ongelijke behandeling van burgers af.
 5. Iedereen heeft recht op gelijke behandeling en bescherming door de politie. Etnische profilering, buitensporig geweld, en discriminerend politiegedrag moeten bestreden worden met een zero-tolerantie-aanpak.
 6. Na de onafhankelijkheid van Congo heeft België onvoldoende aandacht geschonken aan gewetenswerk over de kolonisering en de gigantische schade die hiermee is aangericht. De publieke ruimte staat vol met verwijzingen naar de koloniale periode, net zoals de onderwijsprogramma’s en de geschiedenisboeken. We moeten samen actief hierover nadenken en inzetten op de dekolonisering van de publieke ruimte en de integratie van een kritische analyse van de kolonisatie in de onderwijsprogramma’s en -boeken."

Alle info vind je op Facebook.

We spreken om 12u45 af in het Centraal Station om samen te trein richting Brussel te nemen.

WANNEER
24 maart 2018 om 14u00 - 17u00
WAAR
Station Brussel-Noord
Vooruitgangstraat 76
Brussel 1030
Belgium
Google map en route

Kom je?


9 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Ludo Fonteyne
  neemt met 1 personen deel 2018-03-23 23:49:12 +0100
 • Monique Nemsdael
  neemt deel 2018-03-23 20:22:28 +0100
 • Alain Claessens
  neemt met 5 personen deel 2018-03-08 03:32:52 +0100
 • Marleen Wille
  neemt deel 2018-03-06 23:20:30 +0100
 • Maria Trips
  neemt deel 2018-03-06 21:45:50 +0100
 • Lugtard Dillen
  heeft deze pagina gevolgd 2018-02-24 01:53:04 +0100
 • Vera Rooyackers
  heeft deze pagina gevolgd 2018-02-23 10:33:57 +0100
 • Mark Van Haeren
  neemt met 1 personen deel 2018-02-22 13:58:12 +0100
 • Wim Goiris
  neemt met 1 personen deel 2018-02-14 19:26:36 +0100