Je bent geweldig! En dat mag je aan je vrienden laten weten:
Kopieer de link of deel met één klik!

Bedankt om ons te steunen

Samen willen wij meetpunten voor geluid en ultrafijn stof

De huidige milieuvergunning van de luchthaven dateert van 2008.
Het geluid wordt gemeten ahv een computermodel en wordt gecontroleerd op 4 meetpunten nabij de luchthaven.
➟ Wij willen echte meetpunten voor geluid in de woonwijken over de gehele aanvliegroute.

Sinds 2008 is de wetenschappelijke kennis rond luchtverontreiniging enorm toegenomen, men weet nu dat de ultrafijne stofdeeltjes die uitgestoten worden door motoren heel erg schadelijk zijn voor de gezondheid.
➟ Wij willen meetpunten voor ultrafijn stof e.a. in de woonwijken van de aanvliegroute.

De luchthaven zegt dat hoewel het aantal passagiers gestegen is, dat het aantal vliegbewegingen nauwelijks is toegenomen. De buurtbewoners ervaren dit anders.
➟ Wij willen een transparant, openbaar raadpleegbaar overzicht van de dagelijkse vluchten.

Doe je mee?