Kristof Vissers

Kristof Vissers

1e plaats opvolgers - Vlaams Parlement

Kristof Vissers uit Deurne is 39. Leraar Nederlands, ACOD Onderwijs, districtsraadslid.