Kies partij voor een stad op mensenmaat

Peter Mertens, PVDA-voorzitter en lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, lanceerde een verkiezingsprogramma van 185 bladzijden. We spraken met hem over stadsvisies, Temptation Island en integrale wijken.

Wat is volgens jou de inzet van de komende gemeenteraadsverkiezingen?

Er zijn twee visies op de stad: een stad op centenmaat en een stad op mensenmaat. Dit bestuur (N-VA, CD&V en Open VLD) maakt de stad op maat van de grote bedrijven, de betonboeren en de rijke toeristen. Maar wat goed is voor hen is niet per se goed voor de bewoners. Het bestuur verlaagt de belastingen voor multinationals, maar voor de gewone man worden de containerparken betalend. Projectontwikkelaars krijgen tijdens diners in driesterrenrestaurants de mooiste stukken stadsgrond toebedeeld, waarop ze onbetaalbare woningen van 400.000 à 500.000 euro mogen bouwen. Men laat cruiseschepen aan het Steen 700 liter brandstof per uur uitstoten, maar sinjoren mogen met hun dieseltje de lage-emissiezone niet meer in.

Wij willen geen komma’s veranderen, wij willen de stad diepgaand veranderen.

Je pleitte onlangs voor een stadsrevolutie. Wat bedoel je daarmee?

Wij willen geen komma’s veranderen, wij willen de stad diepgaand veranderen. Van onderuit, samen met de Antwerpenaren, burgerbewegingen, en het stadspersoneel. Wij zijn niet bezig met de postjes en de macht te verdelen. In het Temptation Island van de Antwerpse politiek kreeg je de ene karaktermoord na de andere. Wij zijn bezig met onze stadsvisie: een stad op mensenmaat.

Hoe ziet die stad op mensenmaat eruit?

Wij kiezen partij voor een stad waar armoede geen kans meer krijgt. Een stad waar iedereen meetelt, zonder angst en zonder racisme. Een klimaatneutrale stad die gaat voor een duurzame toekomst, waarbij de mogelijkheden van de haven als een oplossing gezien worden in plaats van een probleem. Een stad die het verkeer uit de knoop haalt, resoluut kiest voor verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers, en voor openbaar vervoer. Een stad die niet verstikt, maar die ademt. Het zijn niet enkel onze dromen. Het zijn de dromen van 9.000 Antwerpenaren met wie we in dialoog gingen in onze Grote Bevraging. Ons programma komt van de Antwerpenaren zelf.

Een stad op mensenmaat vertrekt volgens jou vanuit integrale wijken. Wat houdt dat precies in?

De stad heeft een problematische verhouding met haar wijken. In Rozemaai is er geen bankkantoor. Van linkeroever geraak je nog amper naar rechteroever. In Deurne Noord werd het wijkkantoor van de politie gesloten tegen de wil van de mensen. Het Eilandje werd vernieuwd, maar de oorspronkelijke bewoners werden uitgeprijsd. De wijken zijn het kloppend hart van de stad. Wij willen het weefsel van geld en prestige weer vervangen zien door een sociaal weefsel. Een integrale wijk is een wijk waar wonen betaalbaar is, waar er een wijkgezondheidscentrum en een politiekantoor is, waar voldoende buurtscholen en ontmoetingsruimten zijn. Een buurt met een florerende en diverse middenstand. Dit maakt het leven aangenamer, verhoogt het veiligheidsgevoel en vermindert de druk op de mobiliteit.


Dit interview verscheen ook in de 10de editie van De Franken Teut, het stadsmagazine van PVDA Antwerpen.