Eerste 'Senioristen' de wijk ingestuurd

17 december ging de eerste opleidingssessie voor de Senioristen door in het Districtshuis van Borgerhout. Het Senioristenproject is een unieke manier waarop het district Borgerhout eenzame en zorgbehoevende senioren wil opsporen en hen helpen naar de ondersteuning waarop ze recht hebben. Dankzij de inzet van buurtvrijwilligers, de ‘Senioristen’, kan het district de brug slaan tussen hulp- en dienstverleners en de senioren die dit nodig hebben. Om ervoor te zorgen dat de Senioristen sterk in hun schoenen staan en weten waar op te letten, kregen ze 17 december hun eerste opleidingsmoment.

“Als district organiseren we heel wat vrijetijdsactiviteiten voor onze Borgerhoutse senioren”, begint PVDA schepen Ben Van Duppen. “Omdat we deze activiteiten zo laagdrempelig mogelijk maken, bereiken we vaak senioren die ook heel wat andere noden hebben, maar hun weg niet vinden naar de juiste dienstverlening.” Als je op latere leeftijd alleen komt te staan of merkt dat je sociaal netwerk kleiner wordt, is het immers niet eenvoudig om de juiste zorg te vinden. Ook taalbarrières en complexe structuren zorgen ervoor dat het moeilijk is je weg te vinden naar de juiste ondersteuning, of om te weten te komen waar je recht op hebt. Anderzijds vinden ook de sociale diensten vaak maar moeilijk hun weg naar zorgbehoevende senioren. “We willen daarom verder kunnen gaan dan voor deze senioren aangename activiteiten te verzorgen en hen dus ook echt verder helpen.”

De Senioristen zijn buurtvrijwilligers die gekend zijn in hun wijk. Vaak zijn ze zelf jonge senioren. Ze houden hun ogen open in hun wijk en in hun netwerk om na te gaan of ze bij mensen veranderingen opmerken die kunnen wijzen op problemen. Dit kan bijvoorbeeld door eens te gaan aanbellen bij een buurvrouw die al een tijdje niet meer buiten is gekomen of om langs te gaan bij iemand die plots niet meer naar de moskee komt. We geven de Senioristen een opleiding om de juiste signalen op te vangen en staan paraat om de cases die zij tegenkomen door te verwijzen naar de juiste sociale dienstverleners, zoals mutualiteiten, thuishulpdiensten, het Zorgbedrijf of anderen. Hierna blijven we dit ook samen met de Senioristen opvolgen tot er een oplossing gevonden is.

Het idee om met buurtvrijwilligers te werken kwam van Crescendo-S VZW van de Gentse professor Rik Pinxten. Samen met de Gentse Hogeschool werkten ze het vormingspakket uit. Het district op haar beurt volgt de vrijwilligers op en legt de link met de sociale diensten. “Op deze manier slagen we er niet alleen in om mensen echt vooruit te helpen” legt Van Duppen uit, “maar kunnen we ook beroep doen op de wetenschappelijke expertise die er is op dit terrein. Bovendien willen we na verloop van tijd ook naar de sociale diensten de ervaringen terugkoppelen die we hebben opgedaan. Op deze manier kunnen zij ook hun werking versterken om ook moeilijker te bereiken senioren verder te helpen.”

“Ik ben zeer blij dat we dit project in Borgerhout kunnen starten”, sluit Van Duppen af. “Het project is immers niet enkel zeer laagdrempelig, maar dankzij de inzet van een diverse groep buurtvrijwilligers kunnen we ook specifiek inzetten op senioren met een migratieachtergrond. Voor hen is het vaak extra moeilijk om ondersteuning te vinden en dat kunnen we met dit project aanpakken. Zo spelen we onze rol als superdivers district ten volle uit!”