Consolidatie medewerkers

Dank voor je hulp bij de verkiezingen. Mede daardoor hebben we met de PVDA een goed resultaat gehaald; we gaan van 2 naar 12 verkozenen in het Federaal Parlement, waarvan 2 uit de provincie Antwerpen, nl onze voorzitter Peter Mertens en ten tweede Greet Daems, gemeenteraadslid uit Geel. Wat vind jij van het resultaat van de verkiezingen?