Callcenter bevragingen

Is dit een gepast moment voor jou om te bellen?

Indien ok ga verder met het gesprek. Indien het nu niet past, noteer dan datum (DD/MM) en uur (UU:MM) wanneer we terug mogen bellen.