Buurt P. Vekemanslaan protesteert tegen bouwplannen op groen schaarse groen

Maandagavond vatten de bewoners uit de buurt van de P. Vekemanslaan post aan de gemeenteraad. Met spandoeken en een lied protesteerden ze tegen de plannen van het Stadsbestuur om het laatste braakliggend groen in hun wijk vol te bouwen. In de gemeenteraad bracht Mie Branders hun vragen en eisen naar voor. Schepen Annick De Ridder (N-VA), schepen van Patrimonium, vergoelijkte de bouwplannen met het allerslechtste argument: “Er wordt afval over het hek gegooid. Zo gaan we dat oplossen.”

Plannen voor herlocatie van een schooltje

Met de PVDA stellen we ons al jaren vragen over een braakliggend stukje groen aan de P. Vekemanslaan in Hoboken. Er is een speeltuin, een speelbosje en een voetbalveldje. Maar er ligt ook nog een stukje braak. Er waren al eens werken ivm asbest. Op de omheining hangt de boodschap: verboden te betreden wegens saneringswerken. Bijna stoemelings kwamen we te weten dat het stadsbestuur op zoek is naar een nieuwe locatie voor de Lucernaschool op de grens Kiel/Hoboken. De huurovereenkomst van die school wordt opgezegd en er is een dringende nood aan een nieuwe locatie. Toen kwam het stukje groen aan de P. Vekemanslaan in het vizier. Officieel is het hele terrein ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. Ook het speeltuintje, speelbosje en voetbalveldje.

Op stap in de wijk om te luisteren naar de buren

Met de PVDA gingen we polsen naar wat de buren er zelf van dachten. Met een bevraging gingen we deur-aan-deur. De respons was overdonderend. Mensen vulden niet alleen de bevraging in maar gaven ons heel wat gegevens en argumenten om het behoud van het groen te verdedigen. Het bedreigde groen laat werkelijk niemand onberoerd. Aan heel wat ramen hangt ondertussen een affiche.

Het vragenkwartiertje in het district Hoboken

De buurtbewoners hebben goede redenen om te vechten voor het weinige groen in hun buurt. Daarom waren ze vorige week met 40 tegelijk op het vragenkwartiertje van het district Hoboken. Ze legden hun argumenten en eisen voor aan het districtscollege. Woordvoerster Bea somde het nog eens op: “Er is al heel weinig publiek groen in de buurt. Dat groen wordt bij mooi weer heel intensief gebruikt, vooral door gezinnen met kinderen. Het gebied zou ook watergevoelig zijn. Er zijn nu al 6 scholen in een straal van een kilometer. Er lopen momenteel al heel wat capaciteitsuitbreidingsprojecten voor scholen in de nabije omgeving. Het ontbreekt in dit dossier totaal aan inspraak. De buren werden op geen enkel moment betrokken. Ga op zoek naar een andere plek voor de noodlijdende school, maar behoud ons groen”, was haar vraag.

Niet onze bevoegdheid

De boodschap van het Hobokense N-VA-bestuur was ontnuchterend. Een greep uit het antwoord:

  • Het is niet onze bevoegdheid.
  • Wees blij dat het om een school gaat. Men zou ook voor appartementsblokken kunnen kiezen.
  • De oppositie verspreidt fake news, want het speeltuintje zou maximaal behouden blijven.
  • De buurt mag het speelplein van de school mee gebruiken.
  • Er is nood aan extra scholen en de druk is hoog en het is nu eenmaal bouwgrond.
  • Je moet de vragen niet hier stellen maar aan de bevoegde schepen in de stad.

Op naar de gemeenteraad

Gesterkt door zoveel afwijzing zakten de buren een week later af naar de Antwerpse gemeenteraad waar ze post vatten voor het stadhuis met spandoeken en een liedje. “Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is…” In de raad zelf vertolkte Mie Branders hun zorgen en eisen. “In Antwerpen wordt er heel veel gepalaverd over vergroenen, verblauwen en ontharden. We moeten meedoen aan het kampioenschap tegelwippen, een campagne om mensen te overtuigen om hun voortuintjes te ontharden, maar ondertussen doet het beleid net het omgekeerde: de laatste groene plekjes volbouwen terwijl er zoveel leegstand is. Laat ons de alternatieven voor de school goed bestuderen en laat ons het stukje groen voor eeuwig beschermen door het van bouwgrond naar parkgrond te herbestemmen”, stelde Mie voor.

Schepen Annick De Ridder (N-VA)

Aangezien het onderzoek naar een nieuwe plaats voor de school nog niet klaar is, gaan we nog niets aan de grote klok hangen”, legde Schepen De Ridder uit. “We onderhandelen in discretie. De hele zone is bouwgrond. Het is commercieel patrimonium van de AG Vespa. Dat wordt nu allesbehalve optimaal gebruikt. Er is nu overlast door afval. Een nieuwe ontwikkeling zou dat kunnen oplossen. Of dat een school wordt of iets anders is nog niet beslist. Aangezien er nog geen besluit genomen is, moeten we ook geen info geven aan de buurt. Dat is logisch”.

Mie Branders reageerde ongelovig: “dus als er afval over het hek wordt gegooid, in een stukje groen, kunnen we dat beter betonneren!? Dat kan je toch niet menen!”.

Er zijn heel wat noden in de stad, niet alleen voor onderwijs, ook voor ouderenzorg, voor jeugdopvang, crèches enz. Het lijkt wel of men de kaart van Antwerpen erbij neemt en dan kijkt waar er nog gaten zijn. Dat er in die buurt levende mensen wonen, spelen en zich ontspannen wordt daarbij niet van bij het begin in rekening gebracht. Dat maakt dat er veel tijd en energie verloren gaat in de wrijving met de buurt. En die gaat het verzet na zoveel onzin zeker niet opgeven!