Ben Van Duppen

Ben Van Duppen

Districtsschepen

Ben Van Duppen is kwantumfysicus die onderzoek doet naar nieuwe materialen. Hij heeft een hart voor jeugdwerk en is geïnspireerd door internationale voorbeelden om alle Borgerhoutenaars nog meer te betrekken bij het bestuur van ons district.