A’REA 2020: geen geld voor goedwerkende dienst SSG, wel voor zoveelste onderzoek door een extern studiebureau

Het paradepaardje van Antwerps schepen voor onderwijs Claude Marinower (Open VLD) voor de komende verkiezingen is ongetwijfeld A’REA 2020 op het Kiel. Een groots opgezet project om de slaagkansen van jongeren in het onderwijs te vergroten. Dat er iets moet gebeuren in Antwerpen staat buiten kijf. Eén op vier jongeren in Antwerpen studeert af zonder diploma. En in de commissie Onderwijs van april dit jaar erkende Marinower dat de acties die tot nu toe werden ondernomen, niet het verhoopte resultaat hadden.

Wat er niet besproken werd op die commissie, was het effect van alle besparingen van het huidig stadsbestuur op de slaagkansen van jongeren. Eén van de eerste beslissingen van het stadsbestuur was de sluiting en verkoop van Home Mathilde Schroyens. Heel wat Antwerpse schoolkinderen zagen er voor het eerst de zee en konden samen met het gemotiveerde team ter plaatse hun talenten laten bloeien. Het schrappen van de investeringen in Diesterweg maakte dat ook de bosklassen een stille dood stierven. Beiden werden vervangen door een soort bongobon: een voucher van €18 voor één overnachting. Niet meer, niet minder.

Het Initiatief Buitenschoolse Opvang werd te duur bevonden en gestopt. Vzw’s en vrijwilligers mogen voortaan op onze kinderen passen in de voor- en nabewaking. De scholen die het zelf willen organiseren krijgen nu het dubbele van het budget: €14 per kind per jaar. Dat is het bedrag dat men wil investeren in onze toekomst. Geen enkele school kan daar kwalitatieve opvang voor organiseren. Bescheiden projecten die ouders motiveerden om een school in de buurt te zoeken en de sociale mix te verbeteren, zoals School In Zicht, kregen geen middelen meer. Ook het stadsloket, pal op het Kiel, werd gesloten.

En dus moet er nu een tandje worden bijgestoken. Daarom besliste het College van Burgemeester en Schepenen er nog maar eens een studiebureau bij te halen. Het stadsbestuur gaat samenwerken met IDEA Consult. Een korte zoektocht naar de expertise van IDEA Consult leert ons dat ze op veel terreinen kennis van zaken hebben, maar dus niet in de branche van onderwijs en welzijn. Een gekke keuze toch?

Wie er wél expertise, maar vooral ervaring en terreinkennis op zak heeft, is het Sociaal Steunpunt Gezondheid (SSG), dat zowel in Antwerpen Noord als in het Kiel meer dan 10 jaar ervaring heeft. Had, moeten we zeggen, want het stadsbestuur heeft de werking stopgezet. Gedurende jaren konden wij als huisarts samenwerken met de sociaal verpleegkundigen van SSG rond de meest kwetsbare gezinnen van het Kiel. Een zestienjarige die al 2 jaar niet meer op school kwam maar daar nooit gemist werd, vingen we terug op, en begeleidden we naar de hulpverlening en werk. Een jongen uit een gezin met bijzonder weinig kansen en geld, bleek nooit zijn huiswerk te maken, want “ hij was zijn wachtwoord kwijt”.

Dankzij SSG en het vertrouwen dat wij kregen, ontdekten we dat er in het gezin zelfs geen computer was, en konden we de jongen de weg wijzen naar gratis gebruik van internet in de openbare bibliotheek. Voor mensen in armoede, of mensen met een grote tegenslag in het leven met honderden kleine en grote problemen, is elke stap in de dag een moeilijke stap. En dus zorgen de medewerkers in het SSG niet alleen voor de jongens en meisjes, maar ook voor hun ouders, voor de stapel onbetaalde rekeningen, voor een afspraak bij de tandarts, voor opvang voor de allerkleinsten, voor de sociale kruidenier, ... Vanaf 1 maart is ook die hulpverlening wegbespaard. Bestaande organisaties zoals het CAW moeten dat werk er nu bijnemen. De cliënten moeten opnieuw een nieuwe hulpverlener leren vertrouwen. Dat kost tijd, vaak veel tijd.

In plaats de onschatbare waarde van het SSG voor een wijk als het Kiel te erkennen en terug te komen op haar opdoeken, werkt het stadsbestuur liever met een studiebureau uit Brussel. Benieuwd naar de aanbevelingen binnen enkele maanden. Misschien adviseren ze wel dat er ervaren ingebedde sociaal verpleegkundigen moeten komen?

Mie Branders
PVDA Gemeenteraadslid
Huisarts Geneeskunde voor het Volk