“Wie van armoedebestrijding en betaalbaar wonen topprioriteit wil maken, moet PVDA stemmen”

Dik 500 mensen verzamelden vandaag op een zonovergoten De Coninckplein in Antwerpen voor de stadshappening Viva La Città van de PVDA. Met nog 1 cruciale campagneweek te gaan, hield lijsttrekker en nationaal voorzitter Peter Mertens er deze vlammende toespraak.

Beste vrienden en kameraden,

Wij zijn een openluchtpartij. Wij zijn een partij van de volkswijken. Wij zijn een partij van het publieke domein. En daarom staan we hier, op het publieke domein, op het De Coninckplein, in de volkswijken van Antwerpen.

Het is warm vandaag. Merci aan de zon. Maar ook merci aan jullie. Dank voor jullie warmte. Dank aan de mensen van het koor Onze Rijkdom, dank aan de fantastische Ambrassband, dank aan Lise Vandecasteele, Raoul Hedebouw, Jos D’Haese en Manal Toumi, dank aan Sarkis voor de getuigenis over het verzet bij Ryanair, dank aan Ben Rottiers, en dank aan alle tappers en vrijwilligers om hier samen met ons de laatste campagneweek in te zetten.

Weten jullie nog hoe wij de campagne gestart zijn? Niet met dure spindoctors. Maar met een grote bevraging.

We starten vandaag de cruciale laatste campagneweek. Maar weten jullie nog hoe wij de campagne gestart zijn? Niet met dure spindoctors. Maar met een grote bevraging. Met negenduizend gesprekken met Antwerpenaren. Een half jaar lang.

En die gaven een duidelijk signaal: pak de armoede aan. Wij zijn de enige partij die van armoedebestrijding dé prioriteit maakt. Niet alleen nu. Maar dag na dag, jaar na jaar op het terrein. En wat zegt burgemeester De Wever dan: "het is een probleem van importarmoede". Een schandelijke uitspraak die nog maar eens in de verkeerde richting doet kijken, en mensen tegen elkaar opzet. Wel burgemeester, ik zal u de cijfers geven: onze stad telt 100.000 armen, en onze stad telt 7.134 erkende vluchtelingen. 7.134 op 100.000. Stop dus te zeggen dat het om importarmoede gaat! En stop met de zeggen dat wij een ‘superieure leitcultur’ hebben. Er is niets superieur aan een beleid dat 100.000 mensen in armoede laat leven. Niets.

Weet je, vier vijfde van alle armen in de stad zijn niet afhankelijk van het OCMW. Dat zijn 80.000 Antwerpenaren. Wie zijn dat? Dat zijn gepensioneerden, dat zijn alleenstaande moeders met kinderen, en dat zijn werkende armen. Over die 80.000 spreekt de N-VA nooit. Nooit. Integendeel. Hun ministers zijn verantwoordelijk voor dure energieprijzen, hun ministers zijn verantwoordelijk voor lage pensioenen, en hun ministers zorgen voor meer snertjobs zoals bij Fernand Huts, Bart De Wever heeft er vandaag nog in De Tijd voor gepleit. En dat betekent dus meer werkende armen. En ja, ik heb gezegd: wij moeten Antwerpen dringend ont-Hutsen. Geen snertjobs meer maar volwaardige jobs. We hebben zonet de getuigenis gehoord van Sarkis van RyanAir: ze hebben groot gelijk dat ze in het verzet gaan tegen dumpinglonen. Proficiat aan die van RyanAir!

Het is altijd onbetaalbaar als het om sociale maatregelen gaat.

Op het grote VTM-debat vroeg men mij wat de eerste maatregel zou zijn, als ik burgemeester zou zijn. Ik heb geantwoord dat je best met een eenvoudige maatregel kan beginnen. Een heel eenvoudige maatregel. Met name: open opnieuw de keukens op de scholen en zorg ervoor dat elk kind elke dag een warme en gezonde maaltijd op school krijgt. Dan moet er in deze stad geen enkel kind meer met honger of met een lege brooddoos naar school. 

Wij hebben in deze campagne ook actiegevoerd. Met de verpleegkundigen, diëtisten, medewerkers en dokters van Geneeskunde Voor Het Volk. Om te zeggen dat arm zijn ziek maakt en dat ziek zijn arm maakt. En vooral: om te pleiten dat er in elke wijk een toegankelijke eerstelijnspraktijk zou worden geopend, zoals die van Geneeskunde Voor Het Volk, waar je zonder centen naar de huisarts kan gaan. Dat is een tweede concrete maatregel die wij voorstellen.

En wat roepen ze dan allemaal in koor? Onbetaalbaar! Valt het je ook op? Het is altijd onbetaalbaar als het om sociale maatregelen gaat, maar het is nooit onbetaalbaar als het om de aankoop van oorlogswapens gaat, als het om de bouw van een politietoren van 290 miljoen euro gaat, als het om steun aan de diamantsector gaat, als het om cadeaus aan multinationals gaat.

Wij hebben gekozen. Om armoede aan te pakken en wonen betaalbaar te maken.

Politiek beste vrienden, gaat om keuzes maken. Wij hebben gekozen. Om armoede aan te pakken en wonen betaalbaar te maken.

Ze zeggen dat de situatie op de woningmarkt in Antwerpen niet zo erg is als in Gent. Dat toont aan hoe ver ze op het Schoon Verdiep van de realiteit zitten. Dat is de kloof. Ja, ze hebben een beetje geïnvesteerd in renovatie, maar er zijn nog heel veel kankerplekken. En vooral: ze zijn weeral eens vergeten de mensen te betrekken. Ze spreken over stenen maar vergeten de mensen. Ik heb hier een brief bij van Rita uit Hoboken, die heel haar leven in een sociale woning heeft geleefd. Die brief begint als volgt: “Beste bewoner, zoals u weet zal uw woning binnenkort worden gerenoveerd of worden afgebroken.” Echt. Gerenoveerd of afgebroken. Wanneer? Staat er niet in. Waar Rita naartoe moet? Staat er niet in. Zal Rita nadien terug in haar wijk terecht kunnen? Staat er niet in. Zo behandelt men de mensen hier. Hetzelfde verhaal geldt voor de Arena-wijk in Deurne. Mensen hebben de aankondiging van de renovatie op televisie gehoord. Wij hebben niets tegen renovatie, integendeel. Maar betrek de mensen, zorg ervoor dat ze tijdens de renovatie in een andere sociale woning terechtkunnen, en zorg ervoor dat ze nadien opnieuw in hun wijk kunnen wonen. En zorg ervoor dat we het aantal sociale woningen in de stad verdubbelen. Als je dat niet doet, kan je niets tegen de wooncrisis beginnen. 

Op de private huurmarkt is het nog erger. Deze stad heeft het woontoezicht afgebouwd. Jawel, afgebouwd. De woonkantoren in Berchem en Antwerpen Centrum zijn gesloten. Gesloten. En de woontoezichters hebben allemaal extra taken bijgekregen, alsof hun job niet ernstig genoeg is. Nu moeten ze ook nog eens toezichter op De Lijn en toezichter in de wijk zijn.  Dat is absurd. Vier vijfde van de woontoezichters is weggegaan. Wij willen dat het woontoezicht opnieuw versterkt wordt. Jawel. Meer nog, wij willen dat élk verhuurd huis in Antwerpen gecontroleerd wordt. Elk pand. Zoals een auto elk jaar naar de controle moet, zou ook elk verhuurd huis moeten gecontroleerd worden. Dat kan je ook maximum richthuurprijzen invoeren, totdat de Vlaamse regering eindelijk écht maximumprijzen invoert. Gedaan met de huisjesmelkerij!

Zij willen óns niet uitsluiten. Zij willen de thema’s armoede en sociaal wonen uitsluiten.

Wij hebben jaren actiegevoerd op het terrein. Tegen lege brooddozen op school, tegen kapotte liften en schimmel in sociale woningen, tegen buslijnen die werden geschrapt, en tegen de privatisering van de daklozenwerking. In de gemeenteraad hebben ze ons zes jaar lang uitgelachen en genegeerd, vol misprijzen voor de reële problemen in deze stad. En nu wij eindelijk na zes jaar strijd en interventies armoede en wonen op de agenda hebben gezet, wat gebeurt er dan?

Dan spreken ze oekazes uit tegen de PVDA. Oh, maar wij willen niet met de PVDA zeggen Bart De Wever, Philippe De Backer en Kris Peeters. Maar beste kameraden en vrienden, zij willen óns niet uitsluiten. Zij willen de thema’s armoede en sociaal wonen uitsluiten. Zoals ze in hun beleid al zes jaar lang de mensen in armoede en de sociale huurders uitsluiten. Als je wil dat armoedebestrijding en betaalbaar wonen topprioriteit zijn, dan moét je zorgen voor een sterke PVDA op 14 oktober.

Er zijn mensen die twijfelen tussen Groen en PVDA. Twijfel is gezond. Je moet niet van alles zeker zijn in het leven. Zorg er gewoon voor dat je in élk geval voor de gemeenteraad op de PVDA stemt, dat is het beste advies. Groen heeft gezegd dat ze in de stad liever met Open VLD besturen dan met de PVDA. En dat is niet goed. Het is zelfs onbegrijpelijk. Want de Open VLD heeft Bart De Wever zes jaar lang gesteund in het elitaire woonmodel van luxe-appartementen en projectontwikkelaars, en de Open VLD wil geen enkele extra sociale woning in Antwerpen. Hoe kan je met zo’n coalitie betaalbaar wonen realiseren? Het is ook onbegrijpelijk omdat de Open VLD van Philippe De Backer blijft herhalen dat sociaal werk moet geprivatiseerd worden. Daklozenwerking naar de multinational G4S, en schuldbemiddeling naar deurwaarders. Hoe kan je met zo’n programma de armoede bestrijden? Het is tot slot onbegrijpelijk als je weet dat Open VLD zes jaar lang de N-VA heeft geholpen om Antwerpen vol beton te gieten, en vol parkings in de binnenstad. Hoe kan je daarmee propere lucht realiseren? 

Wie armoedebestrijding wil, wie betaalbaar wonen wil, wie propere lucht wil moet kiezen voor een sterke PVDA.

Wie armoedebestrijding wil, wie betaalbaar wonen wil, wie propere lucht wil moet kiezen voor een sterke PVDA. Dat is je beste garantie!

Voor het eerst in een kiescampagne worden wij ook uitgenodigd in verkiezingsdebatten. Rik Van Cauwelaert gaf ons deze week een mooi compliment op Canvas: “Ik denk dat de PVDA nog onderschat wordt. Ik heb ze bezig gezien, ze hebben heel sterke debaters en zetten vaak de toon. En ze kennen hun dossiers, ze zijn heel goed geïnformeerd”. Jazeker Rik, dat zijn wij absoluut, dat is expertise recht uit de wijken, recht uit de bedrijven, dat is het DNA van onze partij.

Maar onze echte kracht ligt niet op de televisie. Onze echte kracht is hier, op het De Coninckplein, in de volkswijken van Antwerpen. Onze echte kracht, dat zijn jullie.  

Dag na dag na dag na dag in de weer. Ik heb een on-ge-loof-lijk respect voor dat werk. Wij hebben al meer dan tienduizend gesprekken gevoerd, en er zijn nu al meer mensen die ons een stem hebben beloofd dan zes jaar geleden. Dikke merci beste vrienden en kameraden, jullie zijn de motor van de verandering!

Zoals jullie weten financieren wij onze campagne met de steun die we ophalen. We willen niet afhankelijk zijn van het establishment, maar zelfvoorzienend zijn. Vandaag hebben we al 50.000 euro opgehaald, dat zijn 2 miljoen oude Belgische franken. Hartelijk dank ook aan al die gevers, aan alle grote gevers, maar ook aan die duizenden kleine gevers. We hebben nu nog 20.000 euro nodig, en daarom ook hier de oproep om nog steun te geven of te vragen bij mensen die een sociale en ecologische ommekeer in Antwerpen willen.

Deze week is cruciaal. Bijna 1 op 5 Antwerpenaren twijfelt nog op wie te stemmen.

Die ommekeer is meer dan ooit nodig. Wij moeten de stad veroveren op het koude geldgewin, op het egoïsme en op het racisme. Vandaag staat er een peiling in Gazet Van Antwerpen. Daar halen we 8,1 procent. Op precies een week van de verkiezingen. Weten jullie hoeveel procent we haalden in dezelfde peiling van Gazet Van Antwerpen precies een week voor de vorige verkiezingen? Dat was 3,2 procent. Een week later haalden we 8 procent. Veel meer dus dan in de peiling.

Dat kunnen we nu ook. Deze week is cruciaal. Bijna 1 op 5 Antwerpenaren twijfelt nog op wie te stemmen. Dit is een belangrijke week. Elk uur telt. Elke stem telt. We hebben nog zeven dagen. Nog zeven dagen om in alle wijken van de stad man per man en vrouw per vrouw te overtuigen. Zeven dagen om de sociale ommekeer in Antwerpen in te zetten. Ik heb er ongelooflijk veel vertrouwen in dat ons dat gaat lukken.

Volg je hart.
Stop Bart.
Stem PVDA.