2.16 Recht op betaalbare energie

2.16 Recht op betaalbare energie

Vaststellingen

Tien jaar na de liberalisering van de energiemarkt is onze energie uitverkocht aan Electrabel (nu deel van GDF Suez) en EDF Luminus, twee Europese multinationals die uit zijn op maximale winst. De energieprijzen swingen de pan uit. Elektriciteit werd op vijf jaar tijd 44 procent duurder, gas zelfs 55 procent. Vorig jaar werden in Vlaanderen alleen al bijna 100.000 gezinnen door hun commerciële energieleverancier gedropt omdat ze hun factuur niet meer konden betalen.
Hoog tijd om onze energie terug in eigen handen te nemen. Basisbehoeftes als verwarming en verlichting zijn veel te belangrijk om ze over te geven aan de vrije markt.

 De visie van de PVDA+

6% btw op energie.
Een btw-tarief van 6% zou een gemiddeld gezin 260 euro per jaar korting opleveren. Door zo’n btw-verlaging krijgt de overheid uiteraard minder inkomsten. De PVDA wil dat Electrabel en andere energiebedrijven dat geld bijpassen. Door de hoge energieprijzen maakt Electrabel woekerwinsten van meer dan 2 miljard euro per jaar. Dat is omgerekend 500 euro per gezin.

Een gemeentelijk energiebedrijf.
De PVDA+ pleit voor een Antwerps energiebedrijf in publieke handen dat zelf groene energie produceert. Antwerpen is met zijn industrie in de haven uitermate geschikt voor de productie van wind- en zonne-energie. De chemische industrie beschikt over veel restwarmte die je kan gebruiken voor collectieve verwarming van woonblokken. Het gemeentelijke energiebedrijf kan die leveren aan de bevolking en aan stadsdiensten. Zo krijgen de Antwerpenaren en de stadsdiensten goedkope energie en veroveren we een stuk onafhankelijkheid t.o.v. Electrabel en co. Een openbaar energiebedrijf kan ook investeren in isolatie en energiebesparing. Kortom, een openbaar stadsbedrijf voor energie is goed voor de mensen, goed voor het milieu, goed voor de stadskas en goed voor de tewerkstelling.
Helemaal nieuw is dat idee niet. Antwerpen had tot voor de liberalisering van de energiemarkt twee gemeentelijke energiebedrijven, IMEA en IVEG, die nu enkel nog dienstdoen als distributienetbeheerders. Waarom kunnen IMEA en IVEG niet fusioneren en opnieuw een volwaardig openbaar energiebedrijf worden met drie volwaardige activiteiten: groene energie produceren, energieleverancier en beheerder van het distributienet worden?

De voordelen op een rij:

  1. Het is goedkoper. Gezinnen en kleine bedrijven die nu nog energie kopen bij grote multinationals als Luminus, Electrabel, Nuon      of Essent, betalen al jaren veel te veel. De aandeelhouders van grote energiemultinationals eisen 15 procent rendement. Dat drijft de prijzen omhoog. Omdat een stadsbedrijf genoeg heeft aan een bescheiden, eerlijke winstmarge, wordt energie een pak goedkoper voor de consument. Ter vergelijking: de coöperatieve Ecopower levert lokale groene stroom aan 660 euro per jaar voor  een gemiddeld gezin. Dat is 100 tot 200 euro goedkoper dan commerciële leveranciers als Electrabel of Luminus.
  2. Het is handiger. Wie op zoek wil naar een goedkope leverancier moet zich nu een weg banen tussen een wirwar aan tarieven, leveranciers en promotiepraatjes. Wil je écht de goedkoopste, dan moet je elk jaar opnieuw van leverancier veranderen. Bij een openbaar energiebedrijf hoef je niet voortdurend van leverancier te veranderen. Je bent zeker van goedkope stroom, duurzaam geproduceerd.
  3. Het is onze energie. Wind en zon zijn van iedereen. Het is niet meer dan logisch dat de gemeenschap daar de vruchten van plukt. Energie is veel te belangrijk om in handen te geven van de winstlogica van Europese multinationals.
  4. Het is duurzamer. Wij investeren zelf in duurzame, groene energieproductie. En hangen niet langer af van de goodwill van grote energieleveranciers. Door zelf groene energie te produceren heb je de hefbomen in handen om van Antwerpen een klimaatneutrale stad te maken.
  5. Het is democratischer. Energiemultinationals als Electrabel of EDF Luminus liggen niet wakker van inspraak. Je kunt wel van leverancier veranderen, maar als klant heb je niks in de pap te brokken over prijzen of investeringen. Dat kan wel bij een overheidsbedrijf. Wij pleiten voor een verkozen raad van bestuur, die twee keer per jaar verantwoording aflegt aan de bevolking op algemene en open bestuursvergaderingen.
  6. Het is beter voor de stadskas. Door zelf energie te produceren, hoeft de stad geen energie meer te kopen bij grote multinationals. Dat spaart flink wat geld uit.

Is een stedelijk energiebedrijf een utopie? Nee, stadsbedrijven bestaan in het buitenland, zelfs in de context van een geliberaliseerde energiemarkt. In München levert het Stadtwerk (stadsbedrijf) stroom, water en elektriciteit. In Nederland bestaan stedelijke energiebedrijven in Veenendaal en Apeldoorn. Ook in de VS zijn er honderden lokale energiebedrijven in handen van de overheid, die in totaal aan 46 miljoen Amerikaanse gezinnen stroom leveren.

Betere isolatie van woningen.
De stad Antwerpen nam de afgelopen legislatuur al enkele maatregelen voor een betere isolatie van woningen zoals de thermografische foto van alle Antwerpse woningen en de goedkopere leningen voor energiebesparende maatregelen. Toch is dat totaal ontoereikend. De toestand van de isolatie van de meeste woningen is lamentabel. Drie huizen op de tien hebben nog geen dubbel glas, vier op de tien hebben helemaal geen dakisolatie en zes op de tien geen muurisolatie. Heel wat huizen zijn nog niet uitgerust met een hoogrendementsketel voor verwarming. Er is dus nog veel ruimte om te besparen op energie. De meeste mensen zouden met plezier investeren in energiebesparende maatregelen, maar hebben daar niet de middelen voor.
Daarnaast is er een ambitieus plan nodig voor de isolatie van alle stedelijke gebouwen. Bij veel oude schoolgebouwen, stadsdiensten, zelfs het stadhuis, is nog totaal geen rekening gehouden met isolatie.

De voorstellen van de PVDA+

  1. De omvorming van IMEA en IVEG tot een volwaardig gemeentelijk energiebedrijf in Antwerpen. Zo zijn we voor een belangrijk deel van onze stroom niet meer afhankelijk van energiemultinationals.
  2. Meer maatregelen om isolatie van woningen te stimuleren.
  3. Een ambitieus plan voor de isolatie van scholen en stadsgebouwen.
  4. Laat de stad Antwerpen federaal mee pleiten voor de invoering van een btw-verlaging van 21% naar 6% voor gas en elektriciteit.

  

Je kan het hele programma downloaden in PDF formaat: klik hier

 


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.