1.3. Wij eisen voor álle Antwerpenaren het recht op de stad op

1.3. Wij eisen voor álle Antwerpenaren het recht op de stad op

Het recht op wonen, gezondheidszorg, onderwijs, werk, cultuur, inspraak en publieke ruimte vormen samen het integrale ‘recht op de stad’.

Wij willen het weefsel van geld en prestige weer vervangen zien door een sociaal weefsel. Wij verdedigen de stadsvernieuwing en -herwaardering vanuit een publieke logica. We pleiten voor een integrale hernieuwing. Dat wil zeggen dat er naast de ruimte, met groen en pleinen, vooral op de mensen ingezet wordt. Een ‘integrale wijk’ is een wijk waar wonen betaalbaar is; waar gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar is; waar onderwijs toegankelijk, betaalbaar en degelijk is; met voldoende publieke voorzieningen dichtbij de mensen: bibliotheken, zwembaden, kinderopvang, speelpleinen, sportinfrastructuur, cultuur, groenonderhoud…; waar er buurtwerk is; waar nutsvoorzieningen zoals containerparken gratis blijven; waar het recht op betaalbare mobiliteit aanwezig is; en waar ook opnieuw posten bankkantoren aanwezig zijn.

Opgelijst: een integrale wijk betekent voor ons onder meer een wijk

 • met een goede school

 • waar wonen betaalbaar is voor de brede bevolking

 • met toegang tot gas, water en elektriciteit voor iedereen (verbod op afsluitingen)

 • met dokter, tandarts en apotheker (goede en goedkope eerstelijnszorg)

 • met een postkantoor (met internettoegang) en een kantoor van een openbare bank

 • met voldoende groene ruimte en speelgelegenheid (zoals Linkeroever werd aangelegd)

 • met ontmoetingscentra en jeugdhuizen

 • met respect en diversiteit

 • met een gratis containerpark, 52 gratis vuilniszakken per jaar en voldoende huisvuilophaling

 • met wijkagenten die in de wijk zelf wonen en de mensen kennen

 • met een wijkinfrastructuur: een wijkbibliotheek, eventueel een wasserette van de stad…

 • met openbaar vervoer en publieke fietsen (Velo)

 • met een middenstand: kapper, bakker, kruidenier, bankcontact…

In die wijk is er volop inspraak van de bevolking. Inspraak in het woningbeleid via een woonraad, in het zorgbeleid via een gezondheidsraad en in het wijkbeleid via de wijkraad. Zo houdt de stad de sleutels voor haar beleid weer zelf in handen. Zo kan ze zorgen voor echt publieke diensten met een publiek bestuur en dat is niet hetzelfde als een partijpolitiek bestuur. Diensten met echte inspraak van vakbonden en gebruikersorganisaties
  Stel je voor dat de stad zou vertrekken van een sociale, menselijke visie en niet langer van een bedrijfsvisie. Wat voor een stad zou je dan dromen?
  Stel je voor dat er terug een openbare bank komt, zodat een Dexia-scenario voor gemeenten niet langer kan.
  Stel dat het stadsbestuur je op je waarde schat en je het vertrouwen geeft om mee te denken over deze stad. Over hoe alles zou moeten, hoe alles zou kunnen. Dat er een positieve, motiverende sfeer zou zijn waarin je met andere collega’s kunt werken aan deze droom van een stad.
  Stel dat je zou mogen meebouwen aan de punten waaraan de PVDA wil werken: toegankelijke gezondheidsdiensten, de bouw van sociale woningen, de overkapping van de ring. Dat je mocht werken in een kinderkribbe, school of ziekenhuis met voldoende personeel en met aandacht voor de mens, want daar doe je het immers voor. Stel je voor dat kwaliteit weer primeert op zakencijfers en menselijk contact op virtuele dienstverlening.
  Wel, dat is wat wij vragen. Wij vragen het recht op de stad voor alle Antwerpenaren. Niet meer of niet minder.

Het programma van PVDA+ kreeg vorm via een enquête bij 4.704 Antwerpenaren en na elf discussiemomenten

De PVDA+ campagne voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen startte met een grootschalige bevraging in januari en februari 2012. 4.704 Antwerpenaren gaven daarbij hun mening over wat er anders moet in Antwerpen en over hoe zij hun stad dromen.
  De PVDA+ bevroeg de Antwerpenaren naar elf thema’s: wonen, gezondheid, onderwijs, veiligheid, belasting en taksen, groen en ruimte, mobiliteit, werk, diversiteit, vrije tijd (sport, ontspanning, cultuur) en kindvriendelijkheid.
  Bij elk thema konden de deelnemers uit vier voorgestelde eisen kiezen of zelf een eis voorstellen. Daarna moesten de drie belangrijkste thema's worden gekozen. Vervolgens kon je ook je appreciatie geven over de inspraak en dienstverlening. En tot slot was er natuurlijk ook plaats voor eigen voorstellen.

In het opstellen van de bevraging betrokken we onze leden en kregen we de hulp van sociologen. Ook de resultaten werden opgemaakt in samenwerking met mensen van de vakgroep sociologie.

Twee thema’s sprongen heel duidelijk naar voor uit de enquêteresultaten. Meer dan de helft (53,5 procent) ziet toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg als allerbelangrijkste pijnpunt in de stad. En bijna één op twee Antwerpenaren (44,5 procent) vindt betaalbaar wonen het belangrijkste punt.
  Vervolgens is er een cluster van thema's waarover de Antwerpenaar bezorgd is: het gaat dan over veiligheid, onderwijs, belastingen en taksen. Bijna een derde van de sinjoren (30,6 procent) kruist toegankelijk onderwijs aan als eerste punt.
  De volledige enquêteresultaten kan je terugvinden op http://antwerpen.pvdaplus.be.

We schreven al dat de meerderheid van de deelnemers aan onze enquête het stadsbestuur buist voor wat betreft de inspraak. Met de PVDA+ daarentegen gingen we verder op onze weg van bevragen en bediscussiëren. Op elf publieke gespreksmomenten in april en mei 2012 brachten Peter Mertens, de lijsttrekker voor de Antwerpse gemeenteraad en Mie Branders, tweede op die lijst, de enquêteresultaten naar voren om met de aanwezigen over de mogelijke politieke gevolgtrekkingen te discussiëren. Er namen 800 mensen deel aan deze gespreksronde, waarbij alle districten werden aangedaan.
  Het uiteindelijk resultaat van dat alles vind je in dit programma. Het is dat van jou.

Vervolg:

2.1. Recht op gezondheid

Je kan het hele programma downloaden in PDF formaat: klik hier


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.