OCMW-raad

Nieuws

De Antwerpse OCMW-raad van 27 april beslist wie de projecten van daklozenzorg voortaan mag uitbaten. Het gaat over het daklozeninloopcentrum De Vaart, het Zorghostel voor daklozen en het Zorgteam (verpleegkundige zorgen voor daklozen). Het OCMW-bestuur wil de eerste twee projecten en mogelijks alle drie toewijzen aan de bewakingsmultinational G4S, meer bepaald diens afdeling G4S Care.

Persbericht

Een jaar na de lancering van de vermarkting van de sociale zorg treffen we er een slagveld aan. Een slagveld dat voorspeld was. Schepen voor Sociale Zaken Duchateau (N-VA) bleef echter steeds doof voor de alarmkreten uit het werkveld. Vermarkting brengt chaos, instabiliteit en discontinuïteit.

Persbericht

Na het OCMW trekt ook de stad Antwerpen de projectoproepen voor de sociale zorg in. Het schepencollege vreest een schorsing van de provinciegouverneur, omdat de procedure ondemocratisch is. Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, stelt de schepen van Sociale Zaken in gebreke en spreekt over slecht bestuur.

Persbericht

Vandaag besliste de Federale ministerraad om het nagelnieuwe Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen te laten uitbaten door multinational Sodexo. “Een kortzichtige beslissing”, aldus Antwerps OCMW-raadslid Lise Vandecasteele (PVDA).

Nieuws

Sinds 3 februari staat het daklozencentrum De Vaart in Antwerpen opnieuw op de markt. Iedereen mag meedingen, ook commerciële bedrijven. De bewakingsmultinational G4S wil zich ook kandidaat stellen. In een protestmail vragen we aan G4S om zich terug te trekken. Een (bewakings)multinational hoort niet thuis in de sociale zorg.

Persbericht

De provinciegouverneur Cathy Berx oordeelt de klacht die de PVDA indiende tegen de vermarkting van daklozencentrum De Vaart ontvankelijk.

Persbericht

Het Antwerpse OCMW wil het inloopcentrum voor daklozen De Vaart definitief toewijzen aan de multinational G4S Care NV. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd op de OCMW-raad van 22 december.

Nieuws

Op de OCMW-raad van van 27 oktober vroeg Lise Vandecasteele (PVDA) om de vermarkting in de sociale sector te stoppen en in dialoog te gaan met het Antwerpse middenveld.

Persbericht

Gisterenavond werd op de Antwerpse OCMW raad gestemd over het al dan niet opstarten van onderhandelingen met G4S Care NV voor de uitbating van het daklozencentrum De Vaart.

Video

Peter Mertens, PVDA-gemeenteraadslid in Antwerpen, was op 25 september te gast in 'Wakker op zondag'. Peter Mertens bond de kat de bel aan door uit te brengen dat het stadsbestuur bewakingsmultinational G4S de daklozenopvang van De Vaart wil laten uitbaten.

Pagina's