OCMW-raad

Persbericht

Het Antwerpse OCMW maakte vandaag bekend dat het sociale fraude zou doorgeven aan het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie. Antwerpen is de eerste gemeente in de provincie die dat doet.

Persbericht

Het Antwerpse schepencollege besliste afgelopen vrijdag om de sociale zorg toch verder te vermarkten. Via een open oproepsysteem mag elke organisatie, inclusief commerciële bedrijven, een projectvoorstel indienen voor o.a. het buurtwerk.

Nieuws

De beslissing van het Antwerpse stadsbestuur (N-VA, CD&V en Open Vld) om de sociale zorg te commercialiseren, leidde het voorbije jaar tot een opmerkelijk protest. ‘Sociaal werk is niet te koop’ weergalmde luid door de Antwerpse straten.

Persbericht

“De zelfbediening bij het Antwerpse OCMW is stuitend. Er worden extra posten gecreëerd om meer te kunnen graaien. Zoals een extra ondervoorzitter die zonder functieomschrijving 80.000 euro verdient.” reageert Lise Vandecasteele, Antwerps OCMW-raadslid van de PVDA.

Persbericht

Op 1 juni raakte bekend dat bewakingsmultinational G4S geen partnerschap heeft met de Nederlandse daklozenhulporganisatie NAS (Nico Adriaens Stichting). Het lijkt er sterk op dat G4S gelogen heeft in haar dossier om het OCMW-project Zorgteams binnen te halen.

Persbericht
Schepen van sociale zaken, Fons Duchateau (N-VA), vraagt om de beslissingsbevoegdheden over de projectoproepen in de sociale zorg te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen. “Met deze beslissing wil de schepen de gemeenteraad buiten spel zetten", reageert Peter Mertens, Antwerps PVDA- gemeenteraadslid.
 
Nieuws

De Antwerpse OCMW-raad van 27 april beslist wie de projecten van daklozenzorg voortaan mag uitbaten. Het gaat over het daklozeninloopcentrum De Vaart, het Zorghostel voor daklozen en het Zorgteam (verpleegkundige zorgen voor daklozen). Het OCMW-bestuur wil de eerste twee projecten en mogelijks alle drie toewijzen aan de bewakingsmultinational G4S, meer bepaald diens afdeling G4S Care.

Persbericht

Een jaar na de lancering van de vermarkting van de sociale zorg treffen we er een slagveld aan. Een slagveld dat voorspeld was. Schepen voor Sociale Zaken Duchateau (N-VA) bleef echter steeds doof voor de alarmkreten uit het werkveld. Vermarkting brengt chaos, instabiliteit en discontinuïteit.

Persbericht

Na het OCMW trekt ook de stad Antwerpen de projectoproepen voor de sociale zorg in. Het schepencollege vreest een schorsing van de provinciegouverneur, omdat de procedure ondemocratisch is. Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, stelt de schepen van Sociale Zaken in gebreke en spreekt over slecht bestuur.

Persbericht

Vandaag besliste de Federale ministerraad om het nagelnieuwe Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen te laten uitbaten door multinational Sodexo. “Een kortzichtige beslissing”, aldus Antwerps OCMW-raadslid Lise Vandecasteele (PVDA).

Pagina's