Armoede

Persbericht

Het inkomen stijgt in Antwerpen veel minder dan in andere gemeenten, en de bevolking neemt sneller toe. Tot die vaststelling kwam een studie van de bank ING België. Het stadsbestuur reageert dat ze al veel doet om de stadsvlucht van tweeverdieners te keren door investeringen in onderwijs, kinderopvang, sport…

Nieuws
Persbericht

Volgens de Antwerpse OCMW-schepen Duchateau (N-VA) moet het werk van de sociale middenveldorganisaties 'vermarkt' worden. De OCMW-raadsleden van de PVDA willen net het "geduldig en emancipatorisch opbouwwerk" van deze organisaties ondersteunen.

Nieuws

De OCMW-raad (N-VA, CD&V en Open Vld) van Antwerpen besliste donderdag 25 februari een ingrijpende besparingsoperatie in de gezondheidszorg van zijn cliënten. Groen, sp.a en PVDA stemden tegen. De PVDA vindt besparen op gezondheidszorg geen goed idee. Omdat mensen in armoede meer chronische en psychische ziektes hebben en dus meer gezondheidszorg nodig hebben. De maatregel levert trouwens alleen op korte termijn een besparing op.

Nieuws

Al Ikram is stilaan een begrip in Antwerpen. Het districtsbestuur van Borgerhout hield de laatste maanden succesvolle inzamelacties voor vluchtelingen, ten voordele van Al Ikram. Ook De Roma zet haar beste beentje voor.

Nieuws

Uit het jaarboek "Armoede en sociale uitsluiting" van de Universiteit Antwerpen blijkt dat de kinderarmoede in Antwerpen blijft stijgen. Een op 4 kinderen groeit op in armoede. Kinderarmoede is geen noodlot. Het kan aangepakt worden door goede politieke keuzes. Dirk Van Duppen pleit in de gemeenteraad voor het verhogen van de middelen voor het Antwerps OCMW. 

Persbericht

Peter Mertens (PVDA) dient klacht in bij de provinciegouverneur, omdat het stadsbestuur bij monde van schepen van sociale zaken Fons Duchateau, niet inhoudelijk wilde antwoorden op zijn vragen op de laatste gemeenteraad. Mertens wilde weten of er een strategie van het stadsbestuur is om het verlenen van dringende medische hulp aan mensen zonder papieren, moeilijker te maken. Er kwam geen inhoudelijk antwoord, omdat het een kwestie voor de OCMW-raad zou zijn.

Persbericht

De stad Antwerpen wil in de loop van 2016 een lage-emissiezone invoeren, vanaf de Scheldekaaien tot en met de Singel en op Linkeroever. In dit gebied zullen de meest vervuilende voertuigen geweerd worden.

Nieuws

De stad Antwerpen legde in december de details vast van haar lage-emissiezone (LEZ), haar stokpaardje voor de aanpak van de milieuvervuiling.

Nieuws

Vlaams minister van Armoedebestrijding Homans wil in Vlaanderen invoeren, wat ze destijds als OCMW-voorzitter in Antwerpen doorvoerde als aanpak tegen armoede. “Structurele maatregelen”, beweert ze. De PVDA-dokters Dirk Van Duppen, gemeenteraadslid in Antwerpen, en Lise Vandecasteele, OCMW-raadslid in Antwerpen, reageren.

Pagina's