gemeenteraad Antwerpen

Nieuws

Op de gemeenteraad van april 2017 stemde de stad Antwerpen een statutenwijziging bij ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA) om een verdere samenwerking met GasthuisZusters Antwerpen (GZA) mogelijk te maken. De PVDA kan niet akkoord gaan met de groepsovereenkomst van deze koepels omwille van 4 argumenten. Hieronder vindt u de interpellatie van gemeenteraadslid Dirk Van Duppen.

Nieuws

Interpellatie gemeenteraadslid Peter Mertens aan schepen Koen Kennis, gemeenteraad 24 april 2017

Nieuws

Het Antwerpse stadsbestuur wil haar relatie met de 9 districten herbekijken. Voor de PVDA moeten de districten de bakens van democratie van onderuit zijn. Dit veronderstelt op zijn minst dat de middelen voor de districten moeten verhogen én dat de stad de adviezen van districten niet zomaar naast haar mag neerleggen.

Nieuws

Als allerlaatste daad voor zijn vertrek besliste Schepen Philip Heylen, tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van Afvalintercommunale ISVAG, om een nieuwe verbrandingsoven te laten bouwen.

Nieuws

Op de Antwerpse gemeenteraad van 24 oktober stelde PVDA-raadslid Peter Mertens vier pertinente vragen aan schepen van Sociale Zaken, Fons Duchateau (N-VA) over de woonbegeleiding van huurders met complexe dossiers.

Nieuws

Interpellatie Peter Mertens, gemeenteraad 30 mei 2016

Nieuws

Op 1 januari 2015 maakte het Antwerpse stadsbestuur de containerparken betalend voor steenpuin (37,5 euro/m3) en grof huisvuil (20 euro/m3). Sindsdien houden de Antwerpenaren veel minder van sorteren en van naar het containerpark rijden. Dat bewijzen de cijfers van Philip Heylen (CD&V), Antwerps schepen van afval.

Nieuws

Wat is er gekomen van de engagementen en de beloften van de PVDA, drie jaar nadat ze voor het eerst lokale verkozenen in Antwerpen afleverden. De kandidaten beloofden een oppositiestem van onderuit te zijn, te kiezen voor een beleid voor de 99% en te verbinden in plaats van verdelen. In de helft van hun mandaat, legden de verkozenen rekenschap af aan de Antwerpse bevolking op vier ontmoetingsavonden.

Fotoreportage

Wat is er gekomen van de engagementen en de beloften van de PVDA, drie jaar nadat ze voor het eerst lokale verkozenen in Antwerpen afleverden. De kandidaten beloofden een oppositiestem van onderuit te zijn, te kiezen voor een beleid voor de 99% en te verbinden in plaats van verdelen. In de helft van hun mandaat, legden de verkozenen rekenschap af aan de Antwerpse bevolking op vier ontmoetingsavonden. Hieronder enkele foto's, het volledige artikel lees je hier.

Nieuws

Peter Mertens kwam tussen op de gemeenteraad van 21 maart 2016 over de brand bij Indaver, de tweede grootste ontploffing in België na Ghislenghien. Lees hieronder de interpellatie en de antwoorden van de N-VA. Op vrijdag 26 februari ontplofte bij Indaver in de Antwerpse haven een tankwagen met solventen, gevolgd door een aantal kleinere ontploffingen. Een aanpalende opslagplaats vatte vuur.

Pagina's