Hou G4S uit de sociale zorg

Stuur een mail naar Philippe Docx, manager van G4S Care & Justice

Stuur een protestmail aan G4S met het verzoek niet in te tekenen op daklozenzorg. Sociale zorg is niet te verzoenen met het winststreven van een multinational. Sinds 3 februari staat het daklozencentrum De Vaart opnieuw op de markt, en G4S wil zich opnieuw kandidaat stellen voor de uitbating ervan. #sociaalwerkisniettekoop

 

Aan de manager van G4S Care & Justice.

Geachte Heer Philippe Docx,

Ik heb vernomen dat uw bedrijf G4S Care interesse heeft om projecten van daklozenopvang uit te baten in Antwerpen. Heel concreet stond u op het punt een overeenkomst te tekenen met het Antwerpse OCMW voor de uitbating van het Inloopcentrum voor daklozen De Vaart. Door een beslissing van de provinciegouverneur kon dit niet doorgaan, maar De Vaart staat sinds 3 februari opnieuw op de markt en u kan opnieuw meedingen.

Ik zou u vriendelijk doch met aandrang willen verzoeken deze plannen op te bergen.

Sociale zorg vergt continuïteit, samenwerking en een vertrouwensband tussen hulpverlener en cliënt. Dit is essentieel om met deze precaire groep stappen vooruit te kunnen zetten. Het Inloopcentrum De Vaart wordt vandaag al achttien jaar door dezelfde sociale organisatie uitgebaat. De huidige bezoekers hebben een hechte band en veel vertrouwen in de huidige ploeg. Ze ervaren De Vaart als een (tweede) thuis. Ze haalden op eigen initiatief maar liefst drieduizend handtekeningen op om hun centrum te behouden zoals het is.

Wij leren dat uw bedrijf actief is op de markt van de beveiliging. Het begeleiden en verzorgen van daklozen en andere kwetsbare mensen vereist echter een heel andere knowhow en expertise. Een juryrapport van het OCMW gaf reeds aan dat u ‘weinig ervaring heeft met het begeleiden van de doelgroep en onrealistische inschattingen maakt over de daklozen met multiproblematiek’. Sociale zorg is niet te verzoenen met het winststreven van een multinational. Talloze voorbeelden illustreren de negatieve gevolgen voor de doelgroep. De maatschappelijke opdracht van het maatschappelijk werk, namelijk het realiseren van sociale grondrechten, dreigt hiermee verloren te gaan.

Ik vraag u: schoenmaker blijf bij uw leest en ding niet mee. Ding niet mee naar projecten in de sociale zorg, ook niet in Antwerpen, ook niet voor het Inloopcentrum voor daklozen De Vaart.

Met hoogachting,

[Jouw naam]

 

Vul hier jouw gegevens in, druk op ‘versturen’ en er wordt automatisch een mail gezonden naar de CEO van G4S Care.

 

Belangrijk. De ingestuurde boodschappen zijn enkel de mening van de auteurs en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de PVDA. Wij zijn gekant tegen beledigende boodschappen of boodschappen die aanzetten tot haat of geweld, die in het kader van deze actie zouden worden geuit.

Jouw gegevens