PVDA klaagt wanbeleid aan en eist herstel convenanten

Na het OCMW trekt ook de stad Antwerpen de projectoproepen voor de sociale zorg in. Het schepencollege vreest een schorsing van de provinciegouverneur, omdat de procedure ondemocratisch is. Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, stelt de schepen van Sociale Zaken in gebreke en spreekt over slecht bestuur. “Door zijn halsstarrige houding en het weigeren van een democratisch debat worden voor de zoveelste maal sociale werkers en gebruikers in de onzekerheid geduwd.” Op de komende gemeenteraad zal Mertens vragen om de huidige convenanten te verlengen.

Net zoals het OCMW wil de stad een deel van de sociale zorg op de markt zetten. Op projecten zoals buurtwerk, drughulpverlening en woonbegeleiding mogen voortaan om de drie jaar organisaties – zowel non-profitorganisaties als multinationals – bieden op het contract. De PVDA diende klacht in bij de provinciegouverneur, omdat het stadsbestuur de democratische procedures met de voeten treedt. Peter Mertens merkt op: “Schepen Duchateau stelt zich voor als de ridder van de openheid en de transparantie, maar eigenlijk wil hij alles achter gesloten deuren beslissen. Hij eigent het college privileges toe die het niet heeft. De oproepen worden nu ingetrokken omdat men weet dat ze anders vernietigd worden. ”

De PVDA is hoogst ongelukkig met de timing. Mertens legt uit: “Vorig jaar in december werd de projectoproep van daklozencentrum De Vaart geschorst door de gouverneur. Schepen Duchateau had toen de lessen moeten trekken en ook de stedelijke oproepen moeten schrappen. Wij hebben hierop aangedrongen op de gemeenteraad. Maar hij zette de vermarkting door, liet de projectoproepen lopen, organisaties intekenen en uiteindelijk ook projecten toewijzen, waardoor nu weer honderden sociale werkers en cliënten in de onzekerheid zitten. Verschillende hulpverleners zijn al vertrokken naar een andere job of kregen hun vooropzeg bij de huidige werkgever. Dit is slecht bestuur.“

De PVDA is gekant tegen de vermarkting omdat ze de onzekerheid structureel zal maken. “Om de drie jaar kan een project een nieuwe uitvoerder krijgen. Om de drie jaar moeten de meest kwetsbaren van onze samenleving een nieuwe vertrouwensband opbouwen met hulpverleners die mogelijks niet meer gediplomeerd zijn en onder slechtere arbeidsvoorwaarden werken. Hulpverleners zullen in een vermarkte omgeving met tijdelijke contracten of met contracten met “ontbindende voorwaarden” tewerkgesteld worden. Dit zijn contracten waarmee een arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden zonder opzegperiode als een opdracht niet wordt binnengehaald”, aldus Mertens.

Op de gemeenteraad van 27 maart zal Peter Mertens, de schepen van Sociale zaken, interpelleren. “Deze vermarkting is nu een jaar aan de gang. Alle tijd, energie en geld dat hier naartoe ging, hebben de sociale organisaties niet in hulp- en dienstverlening kunnen steken. Bovendien bewijzen alle middenveldorganisaties op een zeer transparante manier dat ze over de nodige kwaliteit en expertise beschikken. Wij vragen de verlenging van de huidige convenanten om de stabiliteit te herstellen”, besluit Mertens.

Perscontact

Peter Mertens

Tags: 
OCMW-raad