Ondanks slecht rapport mag Sodexo toch FPC Antwerpen uitbaten. Kortzichtig, zegt PVDA

Vandaag besliste de Federale ministerraad om het nagelnieuwe Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen te laten uitbaten door multinational Sodexo. “Een kortzichtige beslissing”, aldus Antwerps OCMW-raadslid Lise Vandecasteele (PVDA). “Winst en zorg zijn een slecht huwelijk. Sodexo mag dan misschien wel de goedkoopste keuze zijn, maar de geïnterneerden, het personeel en de samenleving zullen de rekening betalen.”

Vandaag raakte bekend dat catering- en dienstenmultinational Sodexo na het Gentse FPC ook het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Antwerpen mag uitbaten. De linkse partij PVDA noemt die beslissing “kortzichtig” en verwijst naar een rapport van de Vlaamse Zorginspectie die de balans opmaakte van twee jaar geprivatiseerd FPC in Gent: “Die balans is rampzalig.”, aldus Antwerps OCMW-raadslid Lise Vandecasteele. “In het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent werkt te weinig personeel om goede zorg te kunnen leveren. Het centrum kan zelfs niet garanderen dat er in elke shift minstens één verpleegkundige per afdeling is, nochtans een absolute vereiste in psychiatrische ziekenhuizen”.

Ook de nachtelijke bezetting is volgens het rapport “ruim onvoldoende” om alle zorgtaken kwalitatief te kunnen uitvoeren. Voorts vindt de Zorginspectie het problematisch dat niet alle therapeutische assistenten het juiste diploma hebben, temeer omdat zij patiënten ook individueel begeleiden. Zo werken er therapeuten die in een vorig leven buitenwipper, agent of ober waren. “Daar is op zich niks mis mee”, zegt Vandecasteele. “Alleen hebben zij te weinig of geen expertise en zijn ze niet of onvoldoende opgeleid voor de professionele zorgverlening.”

Geen dagcontracten voor zorgtaken

Medewerkers van het FPC Gent getuigen aan de PVDA hoe het er in de praktijk aan toe gaat in het Gentse FPC: “Gevangenen worden aangeleerd om sociaal wenselijk te antwoorden zodat ze naar een afdeling met een lagere beveiligingsgraad kunnen verhuizen. Van echte vooruitgang is er in die gevallen geen sprake, maar dat interesseert het management niet, zolang ze op papier maar goede cijfers kunnen voorleggen”, vertelde ons een voormalig werknemer. “Voor een multinational als Sodexo komt niet de zorg, maar winst maken op de eerste plaats”, aldus Vandecasteele.

De PVDA neemt het personeelsbeleid van Sodexo stevig op de korrel. Om het nijpende personeelstekort aan te pakken, kiest Sodexo voor een zogenaamde “flexpool”. Een vaste groep zorgverleners wordt aangevuld met interimmers met dagcontracten. “Dergelijke complexe zorgtaken vul je toch niet in met dagcontracten?”, reageert Vandecasteele. Voor de vaste werknemers is het onmogelijk om die mensen voldoende op te leiden, of zelfs maar te briefen, als ze op de afdeling komen. FPC Gent meldt ondertussen zelf op zijn website dat er dagelijks gewelddadige incidenten plaatsvinden. “Maar wat de directie er echter niet bij vertelt is dat deze incidenten in de meeste gevallen voorkomen kunnen worden door de permanente aanwezigheid van voldoende en degelijk opgeleid personeel.”

Door het grote verloop van personeelsleden is het voor begeleiders onmogelijk om een degelijke therapeutische relatie op te bouwen. “Zo’n therapeutische relatie wordt in de literatuur en opleidingen nochtans altijd aangehaald als een van de belangrijkste succesfactoren in de behandeling van psychiatrische patiënten, die dikwijls met een zware hechtingsproblematiek kampen”, aldus Vandecasteele. “Degelijke zorg en de re-integratie van de geïnterneerden in de maatschappij lijken doelstellingen die voor Sodexo veel minder belangrijk is dan het financiële rendement. Winstmaximalisatie en zorgverlening, het blijkt een slecht huwelijk.”

De PVDA vraagt de Federale ministerraad om de genomen beslissing terug te schroeven en zal Antwerps OCMW-voorzitter Frons Duchateau ook interpelleren over deze zaak.

Tags: 
OCMW-raad