De PVDA pleit voor een humaan asielbeleid met aandacht voor holebi’s en transgenders op de vlucht

De PVDA hangt deze woensdag in haar hoofdkwartieren van Antwerpen, Brussel en Luik de regenboogvlag uit naar aanleiding van IDAHOT (de Internationale Dag Tegen Homo- en Transfobie). Met deze actie willen ze hun boodschap van solidariteit en verbondenheid met de LGBT+-gemeenschap extra in de verf zetten. Tegelijk lanceert Mix, de PVDA-werkgroep seksuele oriëntatie en genderidentiteit, haar eisenpakket rond LGBT+-vluchtelingen. Hierin vragen ze aandacht voor de rechten van iedereen die op de vlucht is.

“De recente berichten over homovervolgingen in Tsjetsjenië maken dit thema jammer genoeg brandend actueel. We pleiten voor een menselijke benadering van de asielprocedure die niet uitsluitend gebaseerd is op westerse stereotypen.” Zegt Mie Branders PVDA-gemeenteraadslid in Antwerpen.  “Vele LGBT+-personen ervaren de wijze waarop de asielprocedure verloopt als problematisch. Zo zijn interviewers vaak niet bekend met het LGBT+-thema, is er een gebrek aan opgeleide tolken, hebben zij vaak nog trauma’s te verwerken en moeten ze tegelijk bewijzen voor hun geaardheid aanvoeren.”

De PVDA pleit voor een humaan asielbeleid, met aandacht voor LGBT+. De asielcentra in België zijn onvoldoende ingericht om uitsluiting en geweld tegen LGBT+-vluchtelingen te voorkomen. Het is dan ook nodig dat begeleiders in deze centra opgeleid worden rond LGBT+-thema’s. “Maar ook dan moeten we af van de veel te grote centra die honderden vluchtelingen opvangen. We moeten gaan voor een kleinschalige opvang op mensenmaat. Dit is immers goed voor alle vluchtelingen en biedt ruimte aan specifieke aandacht voor diversiteit.” Vervolgt Branders.

Deze zaterdag stapt de PVDA mee op in de Belgian Pride in Brussel. Onder de noemer “We take PRIDE in Solidarity” zullen we geanimeerd onze solidariteit tonen met mensen op de vlucht.

Perscontact

Ben Van Duppen, Woordvoerder Mix