Daklozencentrum De Vaart: G4S zet in op hoge werkdruk en minder zorg

Het Antwerpse OCMW wil het inloopcentrum voor daklozen De Vaart definitief toewijzen aan de multinational G4S Care NV. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd op de OCMW-raad van 22 december. “G4S kiest voor ruimere openingsuren met minder en minder ervaren personeel. Bovendien met een kleiner budget.” zegt Lise Vandecasteele, Antwerps OCMW-raadslid van PVDA. “Dat dit kwalijk zal zijn voor de werkvoorwaarden van het personeel en de kwaliteit van de hulpverlening staat als een paal boven water. Onvoorstelbaar dat het OCMW bestuur zich zo laat inpakken door een multinational.”

“Het gaat duidelijk om een besparingsoperatie ten koste van de zorg aan kwetsbare mensen. G4S Care belooft openingsuren die dubbel zo uitgebreid zijn met minder personeel als de vzw CAW. Met 2 maatschappelijk werkers en 6 deeltijdse opvoeders wil G4S zeven dagen op zeven van 9u tot 18u open zijn. Terwijl het CAW vandaag 6 voltijdsen voorziet voor weekdagen van 9u tot 14u. De daklozen gaan dus onderdak vinden maar het personeel zal geen tijd hebben voor zorg of begeleiding.” verduidelijkt Lise Vandecasteele. “Deze beslissing riskeert af te stevenen op een fiasco.”

“De expertise van de personeelsleden die al 18 jaar het inloopcentrum uitbaten wordt over boord gegooid. Zij leerden dat zelf met zes voltijdsen een doorverwijzing naar reguliere hulpverlenging erg moeilijk is. Om daar een antwoord op te bieden organiseerden ze zelf een aanbod zoals budgetbeheer. Het bleek een erg succesvolle formule. Zo werden er vorig jaar zeshonderd dakloze mensen actief begeleid. Alles stopt nu voor deze mensen: ze verliezen hun vertrouwde hulpverlener én de hulpverlening zelf.”  maakt Lise Vandecasteele zich ongerust. “In de plaats is het objectief voor G4S nu zeven daklozen doorverwijzen naar de repressieve ketenaanpak KADANS.”

“Het is nog maar de vraag of G4S met deze krappe bezetting de veiligheid in het centrum zal kunnen garanderen. Laat staan dat ze mensen actief kunnen begeleiden.” besluit Lise Vandecasteele, “Personeelstekort is net dé voornaamste kritiek op commercieel uitgebate zorginstellingen. Kijk naar het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent. Recent nog alarmeerde het ACV dat het personeelstekort daar acuut is. Ze slagen er niet in om het uurrooster rond te krijgen. Het personeel geeft aan dat door de krappe bezetting de veiligheid geregeld in het gedrang komt.”

“In twee andere projectoproepen van daklozenopvang kiest de jury niet voor G4S omdat ze vragen stellen bij de kwaliteit van de hulpverlening. Waarom het OCMW bestuur bij De Vaart blijft kiezen voor G4S is niet te begrijpen.” aldus Lise Vandecasteele “Zijn er andere belangen in het spel?”.

PVDA diende op 21 oktober klacht in bij de provinciegouverneur Cathy Berx (CD&V) tegen de beslissing om de onderhandelingen met G4S Care voor De Vaart te starten. Tot vandaag is daar nog geen reactie op. “Ik heb nog bijkomende informatie doorgegeven aan de provinciegouverneur. Zo is er onduidelijkheid over de juridische grond van de procedure van projectoproepen die het Antwerpse stadsbestuur nu volgt.” zegt Lise Vandecasteele.

Perscontact

Lise Vandecasteele, OCMW-raadslid