450.000 euro voor CEO van ZNA? PVDA wil volledige lijst vergoedingen gemeentebedrijven

De PVDA wil onderzoek naar de toplonen die uitbetaald worden bij de Autonome Gemeentebedrijven. Vandaag raakte bekend dat CEO’s van autonome gemeentebedrijven vaak veel meer inkomen trekken dan wettelijk is toegelaten in het Gemeentedecreet. In sommige gevallen zelfs tot 450.000 euro bruto, dat is anderhalve keer de pree van de premier.

Het Gemeentedecreet bepaalt dat een ambtenaar van de stad niet meer mag verdienen dan de burgemeester of de stadssecretaris. In Antwerpen lag dat bedrag in 2012 op 111.662 euro bruto. Toch kregen een aantal ambtenaren een pak meer uitgekeerd. Wouter De Ploey, de CEO van het Antwerpse ziekenhuisnetwerk ZNA (de OCMW-ziekenhuizen), is de absolute grootverdiener met een jaarloon van 450.000 euro bruto. Dat was vorig jaar dus vier keer het toegelaten bedrag.

Anderhalf keer de verloning van de premier

“Het is te gek voor woorden”, reageert PVDA-voorzitter Peter Mertens die de kat de bel aanbond. “Dit is echt 20ste-eeuwse politiek, op het niveau van het casinokapitalisme. Iedereen moet inleveren, bejaardenverzorgsters en verpleegkundigen zitten vaak al op hun tandvlees door de toenemende werkdruk, en dan laat men salarissen van 450.000 euro bruto toe voor CEO's van gemeentelijke of stedelijke bedrijven. Dat is anderhalf keer meer dan wat de premier van ons land verdient, dat is toch onmogelijk te verantwoorden.”

Bart De Wever beloofde om de zaak persoonlijk aan te pakken, en praatte de situatie nadien goed

De PVDA vraagt al jaren naar duidelijkheid in het toplonendossier. In februari 2013, de nieuwe gemeenteraden waren toen pas geïnstalleerd, vroeg Peter Mertens duidelijkheid over de toplonen in zijn eerste interpellatie op de Antwerpse gemeenteraad. Burgemeester Bart De Wever beloofde toen om – “tien jaar na de Visa-crisis” – het probleem van de absurd grote verloningen aan te pakken. Er werd een audit besteld, er werd een en ander geherstructureerd, er kwamen nieuwe loonpiramides maar aan de overdreven toplonen werd niets fundamenteel veranderd.

“Bart De Wever beloofde vier jaar geleden persoonlijk om dit aan te pakken, maar er is niets fundamenteel veranderd. Integendeel. De Wever en zijn N-VA hebben ondertussen alles gedaan om die situaties goed te praten en wettelijk te maken. De Wever heeft daarvoor twee ‘truken van de foor’ gebruikt. Hij liet het Gemeentedecreet aanpassen, en hij verhoogde de verloning van de stadssecretaris met 50%”, zegt Mertens.

Eerste ‘truuk van de foor’: aanpassen van het Gemeentedecreet

Ten eerste door het Gemeentedecreet aan te passen. Op 25 mei 2016 hebben de N-VA, Open Vld en CD&V het Gemeentedecreet aangepast in het Vlaams Parlement om voortaan ‘uitzonderingen’ toe te staan. In plaats van het vastgelegde loonplafond te respecteren, heeft de Vlaamse regering toen de deur op een kier gezet voor nieuwe graaivergoedingen. Beschamend was ook dat sp.a en Groen toen niet tegen die wetswijziging hebben gestemd.

Tweede ‘truuk van de foor’: 50% opslag voor de stadssecretaris

En ten tweede door – in Antwerpen – de verloning van de stadssecretaris met zowaar 50% te verhogen. Van 111.662 euro bruto in 2016 naar 174.724 euro bruto in 2017. Logica: als de verloning van de stadssecretaris met 50% naar boven gaat, dan kunnen ook alle andere topambtenaren 50% meer verdienen. Voorbeeld: Johan De Muynck, CEO van het Zorgbedrijf krijgt elk jaar 220.000 euro op zijn rekening. In 2016 was dat dus nog het dubbele van het toegelaten bedrag. Door het optrekken van de verloning van de stadssecretaris naar 175.000 euro bruto, lijkt het toploon van De Muynck ineens heel wat ‘plausibeler’.

“Ongelooflijk is dat”, reageert Mertens, “en dat terwijl iedereen moet inleveren, en dat men meer dan 1.400 personeelsleden van de stad laat afvloeien.”

Volledige lijst van vergoedingen gemeentebedrijven én motivaties van uitzonderingen

De PVDA wil nu dat er een volledige lijst op tafel komt van de vergoedingen die binnen de verzelfstandigde of autonome gemeentebedrijven worden uitgekeerd. “Wellicht situeert het probleem zich niet alleen in Antwerpen. Ook in andere steden en gemeenten moet duidelijkheid komen. Wij vragen ook dat men de schriftelijke motivaties toevoegt van topambtenaren die om een of andere reden toch een uitzondering hebben gekregen op het Gemeentedecreet. Het decreet stipuleert dat zo’n uitzondering gemotiveerd moet zijn, maar tot op van daag hebben wij nog geen enkele schriftelijke motivatie gezien. Ook niet in het geval van Wouter De Ploey bij ZNA, of van Johan De Muynck bij het Zorgbedrijf. Wij zouden graag de motivatie zien waarom hun verloning niet moet beantwoorden aan het Gemeentedecreet.”

Meer info: