Pers

Persbericht

In Antwerpen gebruikt de PVDA de zomerperiode voor een dialoog met het personeel van de Stad Antwerpen en lanceert daarom een bevraging.

Persbericht

Het inkomen stijgt in Antwerpen veel minder dan in andere gemeenten, en de bevolking neemt sneller toe. Tot die vaststelling kwam een studie van de bank ING België. Het stadsbestuur reageert dat ze al veel doet om de stadsvlucht van tweeverdieners te keren door investeringen in onderwijs, kinderopvang, sport…

Persbericht

Volgens sommige kranten zou de Antwerpse politie ‘boos zijn’ op Antwerps PVDA-fractievoorzitter Peter Mertens. Er zou een politieverslag van twee maanden geleden bestaan waarin beweerd wordt dat Mertens “alle agenten racisten” zou hebben genoemd en zou hebben opgeroepen om “de politie te filmen”.

Persbericht

De PVDA neemt akte van het ontslag van Antwerps schepen Rob Van de Velde (N-VA). Weinig Antwerpenaren lijken te geloven dat de schepen vrijwillig vertrekt. De PVDA eist een externe audit bij AG Vespa en bij de dienst Stadsontwikkeling.

Persbericht

Het stadsbestuur wil Arena niet open houden en renoveren. Dat antwoordde het college van burgemeester en schepenen op het advies van district Deurne.

Persbericht

Zeven Belgische, Nederlandse en Duitse antikernenergieorganisaties roepen op om zondag 25 juni een menselijke ketting van maar liefst 90 kilometer te vormen tussen Tihange, Luik, Maastricht en Aken.

Persbericht

Het Antwerpse OCMW maakte vandaag bekend dat het sociale fraude zou doorgeven aan het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie. Antwerpen is de eerste gemeente in de provincie die dat doet.

Persbericht

Het Antwerpse schepencollege besliste afgelopen vrijdag om de sociale zorg toch verder te vermarkten. Via een open oproepsysteem mag elke organisatie, inclusief commerciële bedrijven, een projectvoorstel indienen voor o.a. het buurtwerk.

Persbericht

“De zelfbediening bij het Antwerpse OCMW is stuitend. Er worden extra posten gecreëerd om meer te kunnen graaien. Zoals een extra ondervoorzitter die zonder functieomschrijving 80.000 euro verdient.” reageert Lise Vandecasteele, Antwerps OCMW-raadslid van de PVDA.

Persbericht

Al onze kinderen zouden in het basisonderwijs moeten leren zwemmen, zo staat het in de eindtermen. Dat we steeds verder verwijderd geraken van die doelstelling lazen we gisteren nog in het dossier van de GVA over het schoolzwemmen in Antwerpen.

Pagina's