Pers

Persbericht

De PVDA wil onderzoek naar de toplonen die uitbetaald worden bij de Autonome Gemeentebedrijven. Vandaag raakte bekend dat CEO’s van autonome gemeentebedrijven vaak veel meer inkomen trekken dan wettelijk is toegelaten in het Gemeentedecreet. In sommige gevallen zelfs tot 450.000 euro bruto, dat is anderhalve keer de pree van de premier.

Persbericht

De inwoners van de Hobokense wijk Moretusburg kenden in de winter van 2015-2016 een verhoogde blootstelling aan loodconcentraties in de lucht. De controle van loodwaarden in het bloed van de kinderen uit de wijk toonde in de maanden daarna sterk verhoogde waarden bij verschillende gezinnen.

Persbericht

Het was een bewogen week voor het Oosterweeldossier, met als orgelpunt de auditeurs van de Raad van State die fundamentele kritieken leverden op de manier waarop het MER tot stand kwam. Jos D'Haese, woordvoerder van de Antwerpse PVDA, vraagt om de politieke spelletjes te stoppen.

Persbericht

Met veel enthousiasme kwamen meer dan 200 afgevaardigden van de Antwerpse afdeling van de PVDA zaterdag 17 december samen voor de slotzitting van haar provinciaal congres. De linkse partij blaakt opnieuw van zelfvertrouwen en wil bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 doorbreken in alle centrumsteden van het land, met een speciale klemtoon op de provincie Antwerpen.

Persbericht

Het Arena zwembad is één van de meest intensief gebruikte sportvoorzieningen in Deurne. Toch wil de stad Antwerpen het sluiten.

Persbericht

De provinciegouverneur Cathy Berx oordeelt de klacht die de PVDA indiende tegen de vermarkting van daklozencentrum De Vaart ontvankelijk.

Persbericht

Het Antwerpse OCMW wil het inloopcentrum voor daklozen De Vaart definitief toewijzen aan de multinational G4S Care NV. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd op de OCMW-raad van 22 december.

Persbericht

Op de districstraad van maandag 21 november '16 voerde de PVDA-fractie een tijdelijke wissel door. Districtsraadslid Ilona Van Looy wordt van het veld gehaald wegens gezondheidsproblemen en vervangen door Raf Vandecasteele.

Persbericht

Op maandag 21 november legde Fatiha Lemhouer de eed af in de Hobokense districtsraad. Ze volgt Hakim Fatri op, die voor zijn werk verhuisde naar Portugal.

Persbericht

Vanaf 2017 moeten enkele sportclubs, jeugdorganisaties, theatergezelschappen, drankgelegenheden, pop-up’s… geen imagotaks betalen. Zij worden vrijgesteld van een uitbatingsvergunning en de belasting die erbij hoort. Ook videotheken kunnen een afwijking aanvragen.

Pagina's