Nieuws

Nieuws

Maandagochtend heeft een deel van de arbeiders bij Case New Holland het werk neergelegd uit onvrede met de werkomstandigheden. Daardoor ligt een groot deel van de fabriek van tractoronderdelen in de Antwerpse haven stil, en vallen de zusterplants in Engeland en Oostenrijk zonder materiaal.

Nieuws

De afdeling van de PVDA in de petroleum- en de scheikundesector lanceerde haar nieuwe sectorbrief.

Nieuws

Maandag 6 maart bezorgde een delegatie van de PVDA Antwerpen meer dan 800 petities aan de directeur van De Lijn Antwerpen. De linkse partij lanceerde de petitie in december 2016, naar aanleiding van een uitgelekt besparingsplan dat de frequentie van enkele tramlijnen zou verlagen tot het niveau van de zomerdienst.

Nieuws

Het Antwerpse stadsbestuur wil het Arena zwembad sluiten. De stad wil jaarlijks meer dan één miljoen euro wegschenken aan de uitbater van een groot bovenlokaal recreatief zwembad. En daar offert het stadsbestuur een drukbezocht en populair publiek zwembad voor op.

Nieuws

Op maandag 23 februari keurde de voltallige districtsraad van Hoboken een aantal adviezen goed voor een striktere opvolging van de loodproblematiek in de wijk Moretusburg. We vinden er heel wat voorstellen in terug die door de bewoners, Geneeskunde voor het Volk en de PVDA werden beklemtoond.

Nieuws

Interpellatie Peter Mertens aan schepen Koen Kennis (gemeenteraad 20 februari 2017), over het mandaat bij Inter-Regies en over de vergoedingen bij Intermixt.

Nieuws

Intermixt, een stichting van openbaar nut die actief is in de Belgische aardgas- en elektriciteitssector, betaalt jaarlijks 2,1 miljoen euro voor 10,4 voltijdse personeelsleden. Dat blijkt uit cijfers van de PVDA.

Nieuws

Sinds 3 februari staat het daklozencentrum De Vaart in Antwerpen opnieuw op de markt. Iedereen mag meedingen, ook commerciële bedrijven. De bewakingsmultinational G4S wil zich ook kandidaat stellen. In een protestmail vragen we aan G4S om zich terug te trekken. Een (bewakings)multinational hoort niet thuis in de sociale zorg.

Nieuws

De Park & Ride in Kontich, aan de oprit van de E19, is een middel om het dichtslibben van de regio te bestrijden. Omdat deze parking alleen bereikbaar is met de auto, leidt ze ironisch genoeg zelf ook tot extra files en een grotere verkeersdrukte.

Nieuws

De afdeling Antwerpen-Noord van de PVDA zal de komende maanden enquêtes ophalen om een goed beeld te krijgen van wat wonen in wijk “2060” betekent en om de woonproblematiek op de politieke agenda te zetten.

Pagina's