Nieuws

Nieuws

Op de gemeenteraad van april 2017 stemde de stad Antwerpen een statutenwijziging bij ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA) om een verdere samenwerking met GasthuisZusters Antwerpen (GZA) mogelijk te maken. De PVDA kan niet akkoord gaan met de groepsovereenkomst van deze koepels omwille van 4 argumenten. Hieronder vindt u de interpellatie van gemeenteraadslid Dirk Van Duppen.

Nieuws

Tussenkomst van Mohamed Chebaa op de gemeenteraad van april 2017 naar aanleiding van de vraag voor het opstarten van een anti-discriminatieplan.

Nieuws

Interpellatie gemeenteraadslid Peter Mertens aan schepen Koen Kennis, gemeenteraad 24 april 2017

Nieuws

De sectorfederatie van de chemie- en farmasector maakte zopas haar jaarcijfers bekend. En daarbij kunnen de superlatieven niet op. Toch willen de werkgevers nog meer flexibiliteit opleggen en de lonen drukken. De werknemers zijn het beu en legden op een actiedag een pak bedrijven plat.

Nieuws

Op 18 april voeren vakbonden uit de chemie actie. Ze reageren op de zware eisenbundel die werkgeversorganisatie Essenscia heeft neergelegd tijdens de sectoronderhandelingen. De bedrijven vragen een nog veel meer doorgedreven flexibiliteit en wil de discussie over echte koopkrachtverhoging blokkeren. Met de actie willen ze druk zetten om een goede sector-cao af te sluiten.

Nieuws

Het Antwerpse stadsbestuur wil haar relatie met de 9 districten herbekijken. Voor de PVDA moeten de districten de bakens van democratie van onderuit zijn. Dit veronderstelt op zijn minst dat de middelen voor de districten moeten verhogen én dat de stad de adviezen van districten niet zomaar naast haar mag neerleggen.

Nieuws

Op maandag 27 maart voerde de PVDA actie aan het vredegerecht van Borgerhout. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil één vijfde van de vredegerechten sluiten, waaronder dat van Borgerhout en Ekeren. Voor PVDA zijn deze sluitingen onaanvaardbaar.

Nieuws

De uitlatingen van een aantal leden van de Antwerpse politie in een WhatsApp-groep zijn degoutant, zijn ranzig en zijn racistisch. Ze zouden ons allemaal moeten alarmeren.

Nieuws
Nieuws

Peter Mertens trekt de boer op met zijn nieuwe bestseller Graailand. Hieronder vind je een overzicht van de boekvoorstelling in de provincie Antwerpen de komende weken.

Pagina's