Nieuws

Nieuws

Interpellatie Peter Mertens aan schepen Koen Kennis (gemeenteraad 20 februari 2017), over het mandaat bij Inter-Regies en over de vergoedingen bij Intermixt.

Nieuws

Intermixt, een stichting van openbaar nut die actief is in de Belgische aardgas- en elektriciteitssector, betaalt jaarlijks 2,1 miljoen euro voor 10,4 voltijdse personeelsleden. Dat blijkt uit cijfers van de PVDA.

Nieuws

Sinds 3 februari staat het daklozencentrum De Vaart in Antwerpen opnieuw op de markt. Iedereen mag meedingen, ook commerciële bedrijven. De bewakingsmultinational G4S wil zich ook kandidaat stellen. In een protestmail vragen we aan G4S om zich terug te trekken. Een (bewakings)multinational hoort niet thuis in de sociale zorg.

Nieuws

De Park & Ride in Kontich, aan de oprit van de E19, is een middel om het dichtslibben van de regio te bestrijden. Omdat deze parking alleen bereikbaar is met de auto, leidt ze ironisch genoeg zelf ook tot extra files en een grotere verkeersdrukte.

Nieuws

De afdeling Antwerpen-Noord van de PVDA zal de komende maanden enquêtes ophalen om een goed beeld te krijgen van wat wonen in wijk “2060” betekent en om de woonproblematiek op de politieke agenda te zetten.

Nieuws

Met Geneeskunde voor het Volk en de PVDA gingen we zaterdag 4 februari huis-aan-huis in de wijk Moretusburg. Vorige week streek de nationale pers er neer naar aanleiding van verhoogde waarden van lood-in-bloed bij verscheide peuters.

Nieuws

De PVDA-werking Antwerpen-Noord wil weten wat jij vindt van je woning. Daarom houden ze een enquête die je op papier, maar ook hier kan invullen. Alvast bedankt !

Nieuws

Op maandag 30/1 is het anderhalve week sinds de aankondiging van de sluiting van het voedingsbedrijf Struik Foods in Schoten. De PVDA Schoten-Brecht ging er bij de wissel van de ploegen op bezoek om te luisteren naar de arbeiders en hun solidariteit te betuigen.

Nieuws

“Waarom zijn de reserveonderdelen voor de lift zo lang onderweg?”, dat vragen de bewoners van de Silvertopblokken op het Kiel zich af. Omdat de onderdelen helemaal uit Zuid-Afrika moeten komen vertaalden wij hun vraag en voerden we samen met hen gisteren een ludieke actie.

Nieuws

Voor het eerst een verkozene halen in de gemeenteraad in 2018, dat zijn de ambities van de PVDA in Geel. Met Greet Daems heeft de PVDA in Geel de ideale spits om sterke sociale oppositie te voeren. Greet is relatief nieuw bij de PVDA. We zijn dan ook heel benieuwd naar haar verhaal.

Pagina's