Werknemers chemie en farmasector in actie voor ernstig sectorakkoord

De sectorfederatie van de chemie- en farmasector maakte zopas haar jaarcijfers bekend. En daarbij kunnen de superlatieven niet op. Toch willen de werkgevers nog meer flexibiliteit opleggen en de lonen drukken. De werknemers zijn het beu en legden op een actiedag een pak bedrijven plat.

Op dinsdag 18 april voerden de werknemers in de chemie en de farmaceutische sector actie. Vijfhonderd manifestanten van de verschillende vakbonden kwamen samen bij het jaarlijkse feest van sectorfederatie Essenscia in Brussel. In heel wat bedrijven als Agfa-Gevaert, Schulman, Pfizer en Alcon werd meteen massaal gestaakt, in andere bedrijven als Monsanto waren er werkonderbrekingen. Ook in het zuiden van het land gingen bedrijven plat, zoals bij Baxter en Shire in Lessines. Het ongenoegen zit hoog, en de werknemers willen boter bij de vis.

“Zij scheppen geld, niet met de schup, maar met de bulldozer”

De sectorfederatie maakte zopas haar jaarcijfers bekend. En daarbij kunnen de superlatieven niet op. "De chemie- en farmasector heeft een bijzonder sterk jaar achter de rug. Zo steeg de omzet tot een recordniveau van bijna 65 miljard euro.” Vorige jaren keerde de sector ook meer dan 60% van het nettoresultaat uit als dividend. De werknemers zijn bij de productiefste ter wereld, ze werken volcontinu, 7 dagen op 7 en 365 dagen per jaar. Op de vraag of 2016 een topjaar was, antwoordde havenbaas Fernand Huts “Onze klanten in de chemie en de petrochemie doen het zéér goed. Zij scheppen geld, niet met de schup, maar met de bulldozer. De prijs van hun basisproduct, petroleum, is enorm gezakt, maar zij slagen er in de verkoopprijzen stabiel te houden. Dat betekent dus marges maal tien!"1

En toch vinden de multinationals het nog niet genoeg. Zo willen ze via Essenscia in de sector-cao betonneren dat nergens de loonnorm van 1,1% nog kan worden worden overschreden. Als één onderneming boven de 1,1% zou gaan, zou de verhoging van het minimumloon, vooral van toepassing in kleinere bedrijven in de sector, niet doorgaan. Met zo'n chantage wordt elk vrij loonoverleg gefnuikt.

Niet enkel over de loonsverhogingen loopt het spaak tussen bonden en werkgevers. Sectorfederatie Essenscia legde een ongeziene eisenbundel van wel 180 pagina's op tafel. Daarin vragen ze de flexibiliteit uit te breiden, in een sector die al bij de meest flexibele hoort. Zo willen de overurengrens optrekken tot 443 uren per jaar en de weekgrens tot 84 uur.

Aandeelhouders verwennen en werknemers niets gunnen

Het standpunt van Essenscia maakt duidelijk dat ze wel hun aandeelhouders willen verwennen, maar de werknemers niets gunnen. Dat dit niet getolereerd wordt door de arbeiders en bedienden, konden de CEO's al voelen op deze actiedag. Tijdens de actie in Brussel werd een vakbondsdelegatie door Essenscia ontvangen. Daar liet de werkgeversfederatie weten de sectoronderhandelingen toch op korte termijn te willen hervatten. En om deze keer echt eens over de eisenbundel van de werknemers te gaan spreken. Tegelijkertijd roepen de vakbonden hun syndicale raden op 20 en 21 april samen, waar ook het vervolg van het actieplan op de agenda zal staan.

De arrogantie van de patroons kent geen naam, maar de werknemers en hun vakbonden zijn niet van plan zich te laten doen. Het zijn zij die die zorgen voor de grote winsten en ze eisen hun deel van de taart. Eerste stap daarvoor is dat de sector-cao 1,1% loonsverhoging invult, ook voor kleinere bedrijven zonder vakbonden, en verder de vrije onderhandelingen op bedrijfsvlak blijft voorzien.

1. Gazet van Antwerpen, 6 augustus 2016

Essenscia lobbyt verder voor nieuwe miljarden

De multinationals in de sector hebben heel de rechterzijde in hun zak. De loonwet die ze met hun gelobby verkregen, werd goedgekeurd door onder meer N-VA, CD&V, Open Vld en Vlaams Belang. Nog nooit werden ze zo bepamperd met wetgeving en fiscale privileges. En toch kunnen de extra miljarden de winsthonger niet stillen: "Met de taxshift en de innovatie-aftrek heeft de regering al belangrijke stappen gezet en we hopen dat ze doorzet om verdere noodzakelijke hervormingen door te voeren, zoals de hervorming van de vennootschapsbelasting”, vindt Wouter De Geest, topman van BASF.

Nogal misplaatst, want vorige regeringen maakten al kaas met gaten van de vennootschapsbelasting. Alleen al Solvay, Janssen Pharmaceutica, Bayer en Total Petrochemicals en Refining kregen in 2015 samen nog fiscale kortingen voor meer dan 1,2 miljard euro. In plaats van het officieel tarief van 33,99%, betaalden zij tussen de 0 en de 3,5%.

Naast een verlaging van de vennootschapsbelasting bepleit de federatie ook de invoering van een energienorm. Waarbij de overheid de meerprijs in vergelijking met omliggende landen aan de bedrijven zou terugbetalen, en de bevolking er opnieuw voor opdraait. Terwijl gezinnen vandaag al een veel hogere prijs betalen, en via de Turteltaks opdraaien voor subsidies aan industriële zonneplantages.

Dit artikel verscheen eerder op de website van het maandblad Solidair.

Tags: 
Chemie