“Waarom neem die hysbak se onderdele so lank?”

“Waarom zijn de reserveonderdelen voor de lift zo lang onderweg?”, dat vragen de bewoners van de Silvertopblokken op het Kiel zich af. Omdat de onderdelen helemaal uit Zuid-Afrika moeten komen vertaalden wij hun vraag en voerden we samen met hen gisteren een ludieke actie.

De huurders van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven worden steeds vaker geconfronteerd met langdurig defecte liften. De herstelling neemt veel tijd in beslag, met alle problemen van dien. Een van de oorzaken is dat reserveonderdelen uit Zuid-Afrika moeten komen. Mie Branders, gemeenteraadslid voor PVDA en dokter bij Geneeskunde voor het Volk, vraagt sluitende onderhoudscontracten en een korting op de huurlasten ter compensatie.

Met de trap naar boven

Woensdag 25 januari was het weer zover. De drie liften van de “blauwe blok” van de Silvertoptorens op het Kiel waren weeral buiten dienst. Met als gevolg dat iedereen met de trap naar boven moest: ouders met kleine kinderen, bejaarden met boodschappen en ook mensen die niet goed te been zijn. Ze waren eraan voor de moeite, want de lift was geen optie. Een bewoner van de dertiende verdieping moest die avond met de ambulance naar een hospitaal worden overgebracht.

Helaas is dit geen eenmalig probleem. Een van de liften is nu al sinds september buiten dienst. De reden dat het zo lang duurt? De wisselstukken moeten uit Zuid-Afrika komen! De twee andere liften zijn de laatste maanden meer defect dan werkend geweest. De PVDA vroeg de Schepen voor Sociale Zaken en voorzitter van Woonhaven, Fons Duchateau, in september 2016 naar de reden voor de langdurige reparatie in de Silvertoptorens. Zijn antwoord was heel duidelijk: “Er is in het hele land geen enkele firma die garanties wil geven op het functioneren van liften. We hebben ze allemaal afgebeld, geen enkele.”

Twee uur vast

Niet alleen de huurders van de Silvertoptorens hebben problemen. Vorige week deden de huurders van de Braemblokken op het Kiel hun beklag in de media omdat twee van de drie liften niet werken en dat ze een kwartier moeten wachten op de enige werkende lift. In een van de appartementsgebouwen in de Van der Sweepstraat op het Zuid zat enkele weken geleden een vrouw twee uur vast in de lift met haar twee kleine kindjes en een tiener. De brandweer is moeten tussenkomen. Op de sociale media getuigt een thuisverpleegkundige over haar 96 jarige patiënte op Linkeroever die ’s middags niet meer kan gaan eten in het dienstencentrum omwille van een defecte lift. Haar verhaal werd maar liefst 584 keer gedeeld op facebook.

800 liften in beheer

Mie Branders bevestigt dat Woonhaven al heel wat inspanningen heeft geleverd. Zo is er een voltijds personeelslid in dienst voor het opvolgen van het onderhoud en de herstellingen van de meer dan 800 liften. Bovendien besloot Woonhaven om dit jaar 43 liften te hernieuwen. “Dit is een stap in de goede richting na jaren desinvestering” volgens Mie Branders. “Maar, er ligt nog een fameuze knoop bij het onderhoud”.

“Dat met 800 liften in beheer er af en toe technisch wat mis loopt, dat kan iedere huurder begrijpen. Maar dat het dan dikwijls weken en nu ook al maanden duurt voor er een oplossing is, dat is moeilijker te begrijpen”, stelt Branders. Ze vraagt zich af waarom Woonhaven er niet in slaagt om sluitende onderhoudscontracten af te dwingen? “Met een dergelijk uitgebreid liftenpark zou Woonhaven er moeten in slagen degelijke contracten af te dwingen. Waarom kunnen andere ondernemingen dat blijkbaar wel?”.

In ZNA lukt het wel

Schepen Duchateau is niet enkel voorzitter van Woonhaven, maar ook van het ziekenhuisnetwerk ZNA. Het netwerk heeft ook vele liften in beheer en – voor zover ons bekend - zijn er weinig of geen langdurige uitvallen van liften. Branders: “Waarom lukt bij Woonhaven niet wat bij ZNA wel kan? Een sociale huurder mag toch ook op de correcte service kunnen rekenen die men op andere plekken wel kan voorzien. Zijn er meer middelen beschikbaar bij ZNA om betere onderhoudscontracten af te dwingen? Is het bij de door Vlaanderen ingeperkte budgetten van de Sociale Huisvestingsmaatschappijen dat het schoentje knelt?”

Al jaren horen we dat er geen onderdelen meer te vinden zijn om herstellingen uit te voeren. Met wat gezond verstand zou men toch een voorraad onderdelen kunnen aanleggen? Dan zouden de mensen van de Silvertop nu niet moeten wachten op wisselstukken uit Zuid-Afrika.

Snelle maatregelen

Mie Branders vraagt dringend maatregelen te nemen om deze onaanvaardbare overlast aan te pakken: “Er kan niet louter gewacht worden op de vervanging van de oude liften door nieuwe. Onderhandel sluitende onderhoudscontracten waar niet alleen de ‘tijd van interventie’ wordt vastgelegd maar ook ‘de tijd van oplossing’.”

Daarnaast wil de PVDA een compensatie voor de overlast. De bewoners betalen huurlasten voor gemeenschappelijke kosten zoals het onderhoud van de liften. In ruil voor deze huurlasten hebben zij recht op degelijke service. Als deze service toch faalt, dan moet er door Woonhaven compensatie voorzien worden in de vorm van een vermindering van de huurlasten zolang de panne niet is opgelost. Dit is niet meer dan redelijk en het is ook een courante praktijk. Distributienetbeheerders Eandis en Infrax voorzien een ‘ongemakkenvergoeding’ voor onaangekondigde stroomonderbrekingen van meer dan 4 uur. De NMBS voorziet een compensatie voor haar reizigers als de trein vertraging heeft. Dit moet bij Woonhaven ook kunnen.

Perscontact

Mie Branders

Tags: 
woonbeleid