“Verkeerd signaal om Katoen Natie ‘Onderneming van het jaar’-titel te geven”

Gisterenavond ontving het bedrijf Katoen Natie uit handen van de koning de titel van “Onderneming van het jaar”. De linkse partij PVDA vindt dat “een verkeerd signaal”.

PVDA-voorzitter Peter Mertens, die ook lid is van de raad van bestuur van de Haven van Antwerpen noemt dit een verkeerd signaal. “Om twee redenen. Ten eerste is er bij een dochterbedrijf van Katoen Natie sociale dumping vastgesteld. Arbeidsters en arbeiders worden onderbetaald en werken er niet aan de correcte arbeidsvoorwaarden. Ten tweede weten we dat Fernand Huts heel het continent afrent om actief te lobbyen voor een verdere afbraak van de sociale bescherming, en met name van de wet-Major. Het lijkt ons dan niet opportuun om precies zijn bedrijf de titel te verlenen van ‘Onderneming van het jaar’.”

“Bij de verloning en bij de arbeidsomstandigheden wringt het schoentje”

“Bij Katoen Natie wordt hard gewerkt, heel hard gewerkt, net als bij alle andere natiebedrijven. Maar bij de verloning en bij de arbeidsomstandigheden wringt het schoentje”, stelt Peter Mertens. “Destijds stelde de sociale inspectie ‘sociale dumping’ vast bij dochterbedrijf Logisport. De werknemers in de havenmagazijnen van het dochterbedrijf van Katoen Natie werden niet volgens de juiste, wettelijke lonen, cao's en arbeidsvoorwaarden tewerkgesteld. Ondertussen blijven wij verhalen krijgen van mensen bij Logisport die grote vragen hebben bij de loon- en arbeidsvoorwaarden.”

“Geen cijfers die als voorbeeld kunnen dienen voor anderen”

In het bericht van de jury van de ‘Onderneming van het jaar’ wordt het beleid van personeelsmotivatie door Katoen Natie geprezen. Mertens reageert: “Voor het merendeel van de werknemers van Katoen Natie is de drive om onbetaalde overuren te presteren, weekendwerk zonder vergoeding te presteren, dubbele shiften te draaien en niet tegen te stribbelen tegen het hoge werkritme, vooral ingegeven door de schrik dat elke dag hun laatste dag kan zijn. Binnen de onderneming luidt de bijnaam van het bedrijf ‘Schorpioen Natie’. En dat is niet toevallig. Bij Logisport bijvoorbeeld wordt meer dan de helft van de uren gepresteerd door interimkrachten. Bij het vast personeel is er dan weer er een jaarlijks verloop van een op de vijf. Dat zijn toch geen cijfers om als voorbeeld te stellen voor anderen.”

“Het moet gezegd worden dat Katoen Natie  heel inventief is qua personeelsbeleid”, zegt de PVDA-voorzitter. “Zo worden er sinds het uitbreken van de crisis jonge Zuid-Europese werklozen naar de vaven van Antwerpen gehaald die door Katoen Natie / Logisport in vakantiebungalows worden gehuisvest. Zij zijn met handen en voeten gebonden aan hun werkgever. De dag dat deze mensen eens vragen om geen weekendwerk te moeten presteren, liggen hun C4 en retourticket naar Spanje klaar. Ik sprak deze zomer zelf met een aantal Spaanse jongeren die op die manier bij Logisport moeten werken. Het is ongehoord.”

De Ayn Rand-filosofie: “Alleen meerwaarde telt, al de rest is bullshit”

Vorig jaar bracht Katoen Natie een zogenaamde “Company Bible” uit. “Alleen meerwaarde telt, al de rest is bullshit” zo staat het er fijntjes in uitgelegd. Het verwondert dan ook niet dat Katoen Natie een broertje dood heeft aan sociaal overleg. Dat heeft de laatste jaren al tot scherpe conflicten met de havenvakbonden geleid. “Fernand Huts volgt de harde neoliberale filosofie van Ayn Rand. De geboren leiders mag geen strobreed in de weg worden gelegd: elke sociale bescherming, werknemersmacht of vakbondskracht is een obstakel naar meer winst”, zegt Mertens. “Ook dat is in deze crisistijden geen voorbeeld voor anderen.”

“Katoen Natie is een politieke speler, een kruisvaarder voor sociale dumping”

Tot slot stelt de PVDA zich ook vragen bij het politieke signaal dat met deze prijs aan Katoen Natie en Fernand Huts wordt gegeven. “Katoen Natie is bij uitstek een politieke speler. Ze zijn zeer actieve lobbyisten voor de volledige liberalisering van de havenarbeid, en het inperken van de wetgeving rond sociale bescherming. Het is geen toeval dat Katoen Natie een van de bedrijven is die een klacht indiende tegen de Belgische regels rond havenarbeid, wat geleid heeft tot een Europese inbreukprocedure. Huts en Katoen Natie maken er geen geheim van dat ze komaf willen maken met de wet-Major en de sterke controle door de vakbonden. Maar het huidig statuut van havenarbeid werkt als een dijk tegen sociale dumping. Niet alleen  in onze havens maar in de hele samenleving. Als het tot een dijkbreuk komt, dan dreigt de haven overspoeld te worden door minderwaardige jobs met lagere lonen in hyperflexibele en onveiligere werkomstandigheden. En die dijkbreuk zal nadien ook gevoeld worden in alle sectoren. Wij vinden het niet verstandig dat men deze kruisvaart beloond” , besluit Peter Mertens.