Turteltaks afgeschaft! Antwoord op de meest gestelde vragen

Het Grondwettelijk Hof heeft de Turteltaks vernietigd. Antwoord op de meest gestelde vragen.

1. Wat staat er precies in het arrest van het Grondwettelijk Hof?

Met de Turteltaks voert de Vlaamse regering een taks in op het energieverbruik, terwijl de federale regering dat eerder ook al deed. Dat is tegen de grondwet. Twee keer belasting heffen op hetzelfde is volgens de Grondwet verboden. De rechters volgden deze argumenten van PVDA.

2. Wie zijn de initiatiefnemers van het Turteltaksproces?

Zowel Testaankoop als PVDA dienden een klacht in tegen de Turteltaks. De klachten werden samen behandeld door het Grondwettelijk Hof. Met de steun van de bevolking hebben we samen deze zaak gewonnen.

3. Vanaf wanneer wordt de Turteltaks afgeschaft?

Vanaf 1 maart 2018 verdwijnt de Turteltaks definitief.

4. Krijgen we ons geld terug?

Neen, spijtig genoeg niet. Het Grondwettelijk Hof besliste dat we de Turteltaks die we in 2016 en 2017 betaalden niet terug krijgen. Het Grondwettelijk Hof vernietigt de Turteltaks, maar zonder terugwerkende kracht. Dat is onbegrijpelijk en onrechtvaardig. Onwettelijk is onwettelijk! Het Hof moet ons juridisch over de hele lijn gelijk geven, maar plooit hier duidelijk voor het politieke establishment. We zullen druk moeten zetten als we ons geld terugwillen. Wordt vervolgd...

5. Bestaat de kans dat de Vlaamse regering nu een Tommeltaks invoert?

Dat moeten Geert Bourgeois (N-VA) en Bart Tommelein (Open VLD) eens proberen! Wij staan klaar :-) We hebben Annemie Turtelboom tot ontslag gedwongen, en de Turteltaks weg gekregen. Als de Vlaamse regering een nieuwe Tommeltaks probeert in te voeren zullen ze de PVDA opnieuw op hun pad tegenkomen. Wij hebben de bevolking achter ons staan.

6. Gratis bestaat niet, zegt Bart Tommelein. Wat is het alternatief van de PVDA?

Al die mensen die de petitie tekenden en het proces steunden, willen de Turteltaks weg. No way dat de regering die honderd euro op een andere manier uit onze zakken mag halen. Dat is ook helemaal niet nodig. De PVDA becijferde een waterdicht plan waarbij de Turteltaks volledig geschrapt wordt en vervangen wordt door bijdragen van Electrabel en de grote zonnepanelenplantages van Fernand Huts en co. Ook de subsidies voor geldverslindende biomassacentrales worden in ons plan stopgezet.

Meer info: Het PVDA-alternatief voor de Turteltaks.

PVDA zal samen met de mensen druk blijven zetten voor dit alternatief. We zullen niet toelaten dat ze nog eens in onze zakken zitten.

Tags: 
Turteltaks